Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1738 2011-08-31 19:29:24 Bralør: Br Skr
Jag ska även tilllägga att poemet inte kom till utan insperation. Orginalet är:

As jy my vra sal ek jou sê
Hoë my hart se wortels lê
As jy my vra sal ek jou wys
Dis my grond hier in my vuis

Om du frågar mig, skall jag säga dig
Hur mitt hjärtas rötter ligger
Om du frågar mig, skall jag visa dig
Det är min jord här i min näve
Mylht 1737 2011-08-31 19:19:00 Bralør: Br Skr
Jag tar alltid tacksamt emot rättningar. :)
Mylht 1736 2011-08-31 18:25:07 Bralør: en Halvar
Bröder!

Det är långt emellan man bereds nöjet att inom Jamtamot få del av någon på jamska avfattad versepistel, därtill författad av en vår broder. Låt oss därför desto mera uppskatta dylika initiv, och hoppas på efterföljare. Beträffande därefter nu föreliggande epos och dess språkliga utformning, så givetvis kan man ha en och annan grammatikalisk synpunkt - exempelvis att det rimligtvis bör heta "håkken vei" och "hanna mi". MEN betänk också att det gäller att på intet sätt kväsa och undertrycka skaparglädjen och att en författare städse bör ha sin obeskurna ars poetica att tillgå, varjämte hänsyn också måste tas till versfom och sammanhang m.m. - Läser man för övrigt Erik "Äcke" Olssons dikter, kan t.o.m. hos honom återfinnas en och annan grammatikinadvertans, vilket torde kunna förklaras av versrytm och den konstnärliga friheten.

För egen del tycker jag Br Skr:s lilla poem är utmärkt; det minner i sin slagfärdiga knappehetsform om en annan broder som på sin tid gott behärskade den genren, nämligen Storjamten "Moffa" Wåglin.

Ma raokes
En "Halvar"

Om du fråg mè, hocke vej?
Je stan kvær! ske je sej.
Om du fråg mè, hocke lann?
Dan mi jóL. hen menn hann!
Mylht 1735 2011-08-31 13:04:12 Bralør: Br?
hanna mi, mein du fell?
Mylht 1734 2011-08-31 8:37:39 Bralør: Skr
mi hann mena jag. :<
Mylht 1733 2011-08-31 8:35:21 Bralør: Br Skr
Om du fråg mè, hocke vej?
Je stan kvær! ske je sej.
Om du fråg mè, hocke lann?
Dan mi jóL. hen menn hann!
Mylht 1732 2011-08-31 7:17:11 Bralør: Br Skr
Snærtt e je oppe i e heil e album! :D
Mylht 1731 2011-08-30 17:35:28 Bralør: Br Skr
Mylht 1730 2011-08-30 10:24:02 Bralør: ÖH Electus
Bröder!
Hjälp behövs i dagarna tre med reccemottagningarna! Bordsvärdar (2st på ons och tors) från 17.45. Då berättar du för nykomna reggae allt du vet om Norrlands nation! Sedan behövs även hjälp att stå vid Jamtamots infobord.

Broderliga hälsningar
Mylht 1729 2011-08-25 23:15:44 Bralør: Br ÖH el.
Bröder!

I samspråk med ett antal bröder har vi kommit fram till att den nya terminen bör skålas in i goda bröders lag. Därför föreslår jag att vi gör en gemensam Orvarkväll nu på Lördag. Orvar öppnar som bekant klockan 15.00. Undertecknad och flertalet andra bröder är redan intresserade. Det vore roligt om alla Jamtar som nyss kommit tillbaka till Uppsala närvarar.

Som sagt, Orvar öppnar 15, men jag föreslår att vi gemensamt äter middag klockan 18.00 och den som vill komma tidigare (jag ämnar göra just detta) är givetvis välkommen.

Frågor på det?

Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.