Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2496 2017-06-08 10:17:10 Bralør: Br Rupulentus
Gott så, Br Flatabo, det som är internt ska vara hemligt. Men förbrödelsen, lusten och de snabba ordväxlingarna som Messn tidigare varit hem för, är djupt saknade.
Mylht 2495 2017-06-02 22:47:13 Bralør: Br Flatabo
Håller i och för sig med dig Br Halvarius, men tycker samtidigt att det är bra att vi har slutit oss mera på Internätet numera vad gäller intern föreningsinformation. Jamtamot är trots allt en sluten förening.
Detaljinformationen inför varje Mot skickas lämpligtvis i god tid via e-post till invalda bröder (eA).
Mylht 2494 2017-06-02 12:02:59 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Br Rupulentus spörsmål ter sig befogat, synnerligast som aktiviteten å förevarande bralstele synes ha nedgått till att hålla inte ens styrfart. Men det är väl för mången nutida broder för omständligt att ge sig tid att slå sig ned framför en dator och koppla in sig - allt ska ju gå så förbannat fort och lättvindigt numera, med korta nästan oläsliga sms och allt vad det heter via fjösboka och hifi på klösmaskinerna och telefonerna utan lur att hålla i.
Emellertid och emedan, är det för vissa bröder - och till den gruppen hör jag - alltjämt Messn och Bralstele som är den primära informationskällan. Sålunda efterlyser jag här och nu så ingående information och praktiska fakta som möjligt om närmast instundande Heimmot. Var och när sker t.ex. samling? Var kommer förhandlingar att äga rum, var sker kinesande?
Bäste ÖH och styrelse: aktivera Bralstele åtminstone med dessa uppgifter!
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2493 2017-05-17 9:49:26 Bralør: Br Rupulentus
Är Messn död? Har beslut fattats i laga ordning, eller är det bara en reflektion av ÖHs osedvanliga inkompetens?
Mylht 2492 2017-05-10 16:58:05 Bralør: Br Primat
OoooooohhhooooohhooohhhAAAHAHHAH!
Mylht 2491 2017-05-04 12:02:22 Bralør: Andeskådare (u p a)
En verbal ektoplasma verkar ha svept in här.
Det kan väl aldrig betyda att Apberget vaknat till liv?
Mylht 2490 2017-05-02 14:19:31 Bralør: ÄPRT
Håll klaffen Br Ande, det är bara jag som kan uttolka dig!
Mylht 2489 2017-05-01 9:35:09 Bralør: jamtanden
död messn död
Mylht 2488 2017-02-16 21:01:07 Bralør: PM®
"Revolver-Harry" (Harry Söderman) och Jamtamot

I SVT-programmet "Veckans brott" har det framgått att Leif GW Perssons stora idol är kriminalteknikern Harry Söderman.
Vid omläsningen av Jubileumsskriften 1965 slog det mig att Harry Söderman åren 1929, 1938, 1950 och 1952 var inbjuden av Jamtamot som gäst och talare. Han berättade på Moten främst om sina resor och verksamhet utomlands, och 1950 om Stockholmspolisens historia.
I Jamtamots medlemsregister står han som invald (förmodligen 1929) och sedemera utnämnd till Storjamt. Eftersom han aldrig studerade vid Uppsala universitet, utan var verksam vid dåvarande Stockholms högskola, så kan man undra hur han fick kontakt med Jamtamot. Min gissning är att han kände jämnåriga Jamtar från sin tid vid läroverket i Östersund (sedemera Wargentinskolan).
Eftersom Söderman så småningom blev en riktig "kändis" (ordet förresten påhittat av president Yngve Gamlin) så bjöds han säkert efter 1929 regelbundet in som gäst, och tog sig alltså ett antal gånger tid att åka till Uppsala från sitt dåvarande hem i Turinge utanför Södertälje.

Har nu läst igenom sonen Erik Södermans biografi Revolver-Harry. Överdirektör Harry Söderman vid Kriminaltekniska anstalten: hans liv och bedrifter, och hittat fler anknytningar till Jamtamot. Harry Söderman anställde 1937 den från Uppsala universitet nyutexaminerade kemisten Nils Landin från Östersund. Han blev laborator vid Statens kriminaltekniska anstalt (SKA - senare SKL), och vice chef för anstalten, direkt under Söderman. (Nils Landin var 7-man 1933-35 och ÖH 1935-36).

Enligt sonen trivdes Revolver-Harry mycket bra i Jamtamot, så här skriver han:

"Harry blev även medlem i Jamtamot, den jämtländska nationsföreningen vid Uppsala universitet. Introduktionsföredraget handlade även denna gång om Glozel-affären. Harry tilltalades av Jamtamots blandning av unga studenter, överliggare, och rena original som umgicks under gemytliga och udda former."
Mylht 2487 2017-02-02 19:25:50 Bralør: jamtanden
röd ektoplasma röd
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.