Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1716 2011-08-19 15:38:36 Bralør: Br Flatabo
Br Hpr/Stj HP - Uppsala Visfestival
Mylht 1715 2011-08-17 18:40:02 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jag manar ingalunda till revolution eller besinning, utan låten oss tvärtom få slappran att dymedelst verbala nacksving i skrift komma i dallring här på Messn. Dock bör erinras om att viss begränsning råder å kammarn, nämligen utrymmesmässigt. Låt oss därför likt Carolina och KB nyttja möjligheterna att annorstädes magasinera en och annan volym, exempelvis genom deposition å nationsbiblioteket, varest kunskapstörstande bröder likväl som å kammarn bör kunna få sin bokliga lärdomshunger stillad. Broder Storjamten Grossmeister står efter vad som framgår till förfogande för en dylik partiell omdisposition, och är därtill väl införstådd i hurusom en dylik förrättning lämpligen bör tillgå.

I övrigt tål ju projektet med skiffergolvet att tänka på; risken är emellertid att - Jamtamot sin vana troget - funderar alltför djupt och framför allt alldeles för länge, vadan det hela (om det är realistiskt, inte minst ur finansieringssynpunkt) visar sig, som det heter, rinna ut i sanden (ett inte helt ovanligt fenomen). - Är golvet av den numera tvivelaktiga konstitution som har gjorts gällande, ja, då synes åtgärder förvisso böra vidtas. Kan inte Storjamten Björck konsulteras?

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1714 2011-08-17 11:47:00 Bralør: J. Egh
Mylht 1713 2011-08-17 9:51:53 Bralør: SKV
Jamtamots hederspristagare 1986 - Olle Festin - uppmärksammas i ÖP.
Mylht 1712 2011-08-17 0:35:53 Bralør: Br Lek Em.
Jag diskriminerar ingen utan misstror alla ;) dessutom för att göra en parafras på ett anglosaxiskt uttryck
" vägen till helvetet är belagd med goda intentioner". Jag håller fullt med Br ÖH såväl i det första såval som det sista! Hoppas att ÖCH el. och övriga i styrelsen besinnar sig till nästa Mot så vi kan låta Brr:na låta sig höras i frågan.
Mylht 1711 2011-08-16 23:15:08 Bralør: Br ÖH
Magnifike Br Ö.C.H. Electus!

Likt curling-förälder i Peja Lindholm-klass är alltså avsikten [från Br Electus] att Brr enkelt vallas i den riktning som Br Electus spaltat upp, nämligen "De Goda Intentionernas Väg". Minnes dock att den allén enbart leder till de osaligas straffort, sundsvall! Till skillnad från misstrogen Br Electus vet jag efter detta ÖH-år att Brr mer än väl innehar både den vetskap och insikt som krävs för att skilja prima jamsk kvalitet från kustföreningars avskrap!

I övrigt förtjänar dock Br Electus både heder och eloge för att bildningsambitionen i jamsk kultur och historia! Den vill jag själv se mer av på framtida Mot.

MR /Br ÖH

*ÖverCensorHövding
Mylht 1710 2011-08-16 22:52:46 Bralør: Br realist.
Klockrent förslag av br Skrivare!
Mylht 1709 2011-08-16 21:48:01 Bralør: Skrivarn
Mylht 1708 2011-08-16 21:20:11 Bralør: Kammarvän
Det vore perfekt! Det som sliter ner trägolvet där mest är alla kapsyler som kastas hursomhelst, och som sedan trampas ner i golvet.
Mylht 1707 2011-08-16 20:11:38 Bralør: Skrivarn
Vågar man drömma om ett golv på kammarn av skiffer från Offerdal?
http://www.murarn.se/skiffergolv.htm
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.