Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2294     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1701 2011-08-12 8:16:51 Bralør: ÖH el.
Bäste broder ÖH: Det jag åsyftade var att bröderna skall slippa att, ens med tång, ta i skrifter från kustföreningar, vilka är fyllda av budskap av den mindre hedersvärda sorten. Istället skall en tydlig struktur finnas där det är lätt för Jamten att skaffa sig en gedigen utbildning i Jamsk kultur och historia. Jag håller inte med broder ÖH i att det går att interlektuellt granska dessa kustföreningars alster, då dessa består av ett föga interlektuellt stimulerande innehåll.

Stj Halvar:
Som sagt är det väldigt roligt att messn börjar användas mer frekvent än tidigare.

Jag skall definitivt även höra av mig till br Stj Grossmeister angående detta (han har förmodligen redan läst och begrundat?).

Angående br ÖHs tafatta försök till påhopp (på undertecknad) så håller jag med dig Halvar, att han borde lära sig hoppa över hindren på banan som han inte är stor nog för att springa! Det är väl ändå så att broder ÖH bör vara den som går i bräschen när det gäller dessa saker. =)

Br Nylander:
Jag är medveten om golvets halvtaskiga skick, därför bör i allafall en golvutredningskommitté tillsättas för att utreda huruvida det går att göra något åt det befintliga golvet, eller som du nyss lyfte, att lägga ett nytt. Detta kommer att tas upp på nästkommande Mot.

Slutligen vill jag påminna om Jamtlunchen, som startar upp igen efter sommarn. Vi träffas klockan 12 idag utanför Åhlens! Hoppas på en gedigen uppslutning hungriga bröder!

Ma råkes!

Mylht 1700 2011-08-11 22:38:10 Bralør: Br Nylander
Br ÖH electus! När undertecknad var H samtalade jag med br Rally, som är den som senast slipade golvet, om just golvslipning. Han sade att resultatet blev bra men att det inte övervägde det arbete som senare krävdes att sanera Kammarn från dammet som bildades vid slipningen. Jag bör även nämna att golvet är i sämre skick än vad man kan se idag. Den nuvarande möbleringen döljer de sprickor och lösa golvplank som finns. Det är nog bättre att ta upp frågan på Mot ifall vi skall lägga ett nytt golv istället? Som lekman bedömmer jag att de skador som finns inte är reparerbara.
Mylht 1699 2011-08-11 10:07:54 Bralør: en Halvar
Bröder!

Det är synnerligen amuserande att debatten (om vad?) nu begynner nå rentav panegyriska höjder av sublim natur; sålunda ser vi nu senast exempel på att inte blott en, utan tvenne ÖH:ar - en electus och en sittande dito - slänger ved på brasan, även gentemot varandra (bravo!). Uppenbarligen ser den sist nämnde slutet på sin ämbetsmannakarriär i Jamtamot nalkas, vadan han likt en lam anka å presidentämbetet i Amerikas Förenta Stater ändå spjärnar emot i det längsta, och med full frenesi lägger in en rasande slutspurt på målrakan (det är väl numera ändå ingen som tar honom på fullt allvar?)

Alltnog, den äldre broder som är allra bäst skickad att rådfråga när det gäller bedömningen av Jamtamots litteraturinnehav och vad härav bör sparas på Kammarn, alternativt deponeras i nationsbibliotektet, är enligt min mening Storjamten Grossmeister, tillika Jamtamots kulturredaktör; han har mångårigt gedigen erfarenhet av dylika frågor från sin tid som nationsarkivarie. Se därför till, bäste broder ÖH electus, att försöka engagera honom i sammanhanget.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1698 2011-08-11 0:30:01 Bralør: Br ÖH
Brr,

Jag vill å det grövsta ifrågasätta min käre Broder Electus städiver och dess konskvenser. Brr, detta är allvar!

Liksom gålbeinskär genom de av hävd hållna receptionsmysterier sätts på prövning för att avklara jamsk mogenhetsexamen genom inträdande i Jamtamot, likväl måste vi - de redan invalda Brr - hålla vår akademiska bildning förvärvad hos Alma Mater i ständig träning. Genom intellektuellt granskande av böckerna tvingas så Brr att aktivt söka upp högklassisk foliant, i stället för läsa kustföreningars föroreningar ("massa skit") till publikationer.

Sedan finns det ju förstås rimliga gränser för allting. Det bör ju självklart, som Br Electus förtjänstfullt skriver, tas upp på Mot! Styrelsen (ytterst ÖH) ska osjälviskt verkställa Motets vilja!
Kanske en kommitté? =)

Br ÖH
er ödmjuke tjänare
Mylht 1697 2011-08-10 16:14:35 Bralør: Br ÖH el.
Brr Stj PM och Stj Halvar:

Inte någon publikation har slängts utan samtliga har packats undan inför en stundande genomgång. Det som dock har slängts är mest rat och saker som är trasiga. En del böcker har vi även dubbletter av, vilka vi måste ta oss en funderare kring vad vi skall göra med. Exempelvis om vi vill donera/deponera dessa till nationen.

Jag tycker givetvis att vi bör ha ett bred sortering av litteratur, både skönlitterär och annat tryckalster på Kammar'n. Men jag anser att det är bättre om man slipper sålla bland massa skit innan man kan begagna det riktigt läsvärda alstren.

Ytterligare saker att göra på Kammar'n är att bättringsmåla väggarna då färgen flagnat på flertalet ställen och att rengöra (slipa?) golvet. Detta kommer att tas upp till diskussion på nästkommande Mot. Varför inte en Kommitté? =).

Och Halvar, jag var upp på Kammar'n senast idag och fann denna i ett utmärkt skick!

Med broderliga hälsningar


Mylht 1696 2011-08-10 13:12:05 Bralør: Br Flatabo
Nja - det var väl trots allt inte främst sådana "dyrgripar" som avsågs. :)
Man måste bl a titta på böckernas försättsblad, många av dem är säkert donationer till Jamtamots "Jemtlandica-samling", där huvuddelen har deponerats i Norrlands nationsbibliotek genom flera depositioner under åren 1963-2005, se: länkar
Mylht 1695 2011-08-10 12:49:47 Bralør: en Halvar
Ett litet tillägg:

självfallet ska inte alla böcker rensas ut från Kammarn. Br Flatabo har rätt i att Jamtamot även är en akademisk förening. I den egenskapen har vi exempelvis att beakta verk av den store ledaren m.fl. dyrgripar.

en "Halvar"
Mylht 1694 2011-08-10 12:44:10 Bralør: en Halvar
Bröder!

Det är glädjande att notera den iver och den entusiasm med vilken ÖH electus redan nu synes ge sig i kast med saker och ting - det manar kanske rentav ännu sittande ÖH till en rejäl slutspurt på upploppet? Är Kammarn verkligen så välstädad och skurad om ÖH el:us meddelande ger sken av, är det omsider värt en eloge.

En annan sak med Kammarn är att tidigare utarbetad inventarieförteckning och historik kan behöva bättras på och kompletteras. Och jag står gärna till förfogande för att någon afton framdeles bistå med en genomgång av vad som bör sparas eller slängas i fråga om t.ex. publikationer.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1693 2011-08-10 12:43:14 Bralør: Br Flatabo
En och annan bok bör väl i alla fall finnas kvar på Kammarn för en akademisk förening... ;-)
Mylht 1692 2011-08-09 15:16:15 Bralør: ÖH el.
Halvar:

Storstädning har företagits av undertecknad och br Lekarn. Där undanröjdes mycket skräp (tro mig, det fanns mycket) som inte hade någon anknytning till Jamtamot. Gällande de böcker och så vidare som uppfanns så packade vi ner dessa och ställde i vår skrubb. Jag ser gärna att du Halvar eller någon annan med längre erfarenhet kan hjälpa till och sålla ut det vi ska ha kvar och det som rent av går att kasta... Men nu är det i varje fall fint och städat på kammaren och jag hoppas att det så skall förbli!

Klockren artikel om Br Stj Burman. Speciellt "vissa intervjuobjekt behöver man endast sätta sig ner vid och få allting berättat för en"...

Självklart skall jag tillse att det uppmärksammas!

Ma Råkes
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.