Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1696 2011-08-10 13:12:05 Bralør: Br Flatabo
Nja - det var väl trots allt inte främst sådana "dyrgripar" som avsågs. :)
Man måste bl a titta på böckernas försättsblad, många av dem är säkert donationer till Jamtamots "Jemtlandica-samling", där huvuddelen har deponerats i Norrlands nationsbibliotek genom flera depositioner under åren 1963-2005, se: länkar
Mylht 1695 2011-08-10 12:49:47 Bralør: en Halvar
Ett litet tillägg:

självfallet ska inte alla böcker rensas ut från Kammarn. Br Flatabo har rätt i att Jamtamot även är en akademisk förening. I den egenskapen har vi exempelvis att beakta verk av den store ledaren m.fl. dyrgripar.

en "Halvar"
Mylht 1694 2011-08-10 12:44:10 Bralør: en Halvar
Bröder!

Det är glädjande att notera den iver och den entusiasm med vilken ÖH electus redan nu synes ge sig i kast med saker och ting - det manar kanske rentav ännu sittande ÖH till en rejäl slutspurt på upploppet? Är Kammarn verkligen så välstädad och skurad om ÖH el:us meddelande ger sken av, är det omsider värt en eloge.

En annan sak med Kammarn är att tidigare utarbetad inventarieförteckning och historik kan behöva bättras på och kompletteras. Och jag står gärna till förfogande för att någon afton framdeles bistå med en genomgång av vad som bör sparas eller slängas i fråga om t.ex. publikationer.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1693 2011-08-10 12:43:14 Bralør: Br Flatabo
En och annan bok bör väl i alla fall finnas kvar på Kammarn för en akademisk förening... ;-)
Mylht 1692 2011-08-09 15:16:15 Bralør: ÖH el.
Halvar:

Storstädning har företagits av undertecknad och br Lekarn. Där undanröjdes mycket skräp (tro mig, det fanns mycket) som inte hade någon anknytning till Jamtamot. Gällande de böcker och så vidare som uppfanns så packade vi ner dessa och ställde i vår skrubb. Jag ser gärna att du Halvar eller någon annan med längre erfarenhet kan hjälpa till och sålla ut det vi ska ha kvar och det som rent av går att kasta... Men nu är det i varje fall fint och städat på kammaren och jag hoppas att det så skall förbli!

Klockren artikel om Br Stj Burman. Speciellt "vissa intervjuobjekt behöver man endast sätta sig ner vid och få allting berättat för en"...

Självklart skall jag tillse att det uppmärksammas!

Ma Råkes
Mylht 1691 2011-08-09 13:37:14 Bralør: SKV
Hederspristagaren 1994: Musikant med många strängaspel
Mylht 1690 2011-08-09 12:10:25 Bralør: en Halvar
Bröder!
Med ännu så länge ämnet Kammarn som dagsaktuell fråga på Messagendan, bör en diskussion upptas om vad som verkligen är värt att spara på Kammarn. Förvisso finns där allehanda inventarier och regalier - måhända rentav reliker, som exempelvis Storjamten Blåtands lösgom - vi ska bevara och värna om. Men därutöver härbärgeras allsköns rat därsammastädes, som saklöst bör undanröjas. Hur ämnar ÖH electus, med Hövdingens bistånd och övriga bröders synpunkter, ta sig an ämnet?

Apropos ett helt annat ämne: i dagens UNT finns en förnämlig epistel om Storjamten HP och hans instundande 60-årsdag. Jag utgår från att Jamtamot på övligt sätt uppmärksammar detta faktum.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1689 2011-08-08 22:48:54 Bralør: ÖH el.
Halvar: Givetvis håller jag fullt med om att en kammarkväll skall spenderas så mycket som möjligt å kammarn! Dock känner jag att medtagen föda är ett beprövat, men ack så föga tillfredsställande tillvägagångssätt! Men givetvis skall vi se till att gålbeiningarna känner sig välkomna!
Mylht 1688 2011-08-08 18:47:35 Bralør: Br Cato d.ä.
Så sant: höstmörkret signalerar för Jamtamot mognad, och sedan skörd.
Vivat semper Jamtamot Redivivum!
Mylht 1687 2011-08-08 12:32:36 Bralør: en Halvar
Bröder!
Med de besked och klarlägganden ÖH electus numera har lämnat känner jag mig lättare till sinnes, något kalmerad och inte längre echaufferad. Gott så! Men det gäller att vara flexibel; visar sig alltså deltagarantalet inte bli överhövan stort (ehuru jag givetvis hoppas på motsatsen), ter det sig lika självklart att i stället medbringa skaffningen och den egna corpusen direkt upp på Kammarn. Varför en Kammarkväll spendera onödig tid å annan lokalitet? Die Gemütlichkeit är ändå överlägset bäst just på Kammarn, med sin trängsel, sitt ostädade stök, älgoxskallen m.fl. gedigna inventarier som trivselskapande faktorer.
Och broder Edler: att brännbera mogens når mårskran kom kan förvisso stämma. Men som analogi kan hävdas att detsamma gör gålbeiningarna i det tilltagande höstmörkret; det är då de verkligen sätts på prov för att klara den mogenhetsexamen ett inträde i Jamtamot innebär.
Ma raokes
En "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.