Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1710 2011-08-16 22:52:46 Bralør: Br realist.
Klockrent förslag av br Skrivare!
Mylht 1709 2011-08-16 21:48:01 Bralør: Skrivarn
Mylht 1708 2011-08-16 21:20:11 Bralør: Kammarvän
Det vore perfekt! Det som sliter ner trägolvet där mest är alla kapsyler som kastas hursomhelst, och som sedan trampas ner i golvet.
Mylht 1707 2011-08-16 20:11:38 Bralør: Skrivarn
Vågar man drömma om ett golv på kammarn av skiffer från Offerdal?
http://www.murarn.se/skiffergolv.htm
Mylht 1706 2011-08-15 23:59:15 Bralør: Br Flatabo
Eftersom det är känt att Nordkoreanska ambassaden ivrigt läser Messn sedan ett antal år, ett klargörande: formuleringen var absolut inte ett uttryck för en ringaktande inställning till DSL:s verk, de är omistliga. Via en välformulerad UKK-skrivelse till ambassaden bör snarare Jamtamot se till att fler av hans odödliga verk kommer i föreningens ägo, till Kammarns biblioteks godo och prydnad.
Mylht 1705 2011-08-15 22:17:56 Bralør: Br Lek Em.
Vafalls! Jag tycker mig ana att Br Stj Flatabo har en något ringaktande inställning till den store ledarens verk. Stj Halvar har dock kanske missat något och det är om det nu alls skall "rensas"
något.. vad? Blir det någon form av censur! I så fall kanske en censurkommisarie/kommite skall tillsättas! Är vi på väg ner i PK träsket, och eller blir det ett bål inne på gården påhejad av ÖH el.? Jag är inte heller intresserad av ÖH el. boksmak om vad och vad som inte anses läsvärt! Vill han pådyvla oss Brr god litteratur får han göra det utan att ta sig friheten att refusera våra samlingar. Det fanns dåINGEN sådan litteratur, ej ens enklaste pamflett som officiellt tillskrivits epitetet skit av någon ÖH tidigare, vad jag vet. Om jag så mycket ens hör om att den minsta flik ur någon av Halvars donerade publikationer från skatteverket oavsett årtionde så blir det räfst och rättarting å nästa mot. Capiche!
Mylht 1704 2011-08-15 16:26:28 Bralør: Br Observant
Hör och häpna bröder!
Mylht 1703 2011-08-14 19:57:01 Bralør: Br ÖH el.
Bröder!

Det som kommer närmast är att jamtamot skall sitta i inskrivningen fredagen den 19e (12-15) och tisdagen den 30e(9-13). Jag behöver minst en förutom mig den 19e och två stycken den 30e (jag kan kankse vara med även där, men har ej fått schema än! Hör av er till undertecknad eller svara här på Messn om ni ställer upp!

Ma Råkes
Mylht 1702 2011-08-12 10:39:13 Bralør: Br Gross
@ÖHel: ja - ma höres!
Mylht 1701 2011-08-12 8:16:51 Bralør: ÖH el.
Bäste broder ÖH: Det jag åsyftade var att bröderna skall slippa att, ens med tång, ta i skrifter från kustföreningar, vilka är fyllda av budskap av den mindre hedersvärda sorten. Istället skall en tydlig struktur finnas där det är lätt för Jamten att skaffa sig en gedigen utbildning i Jamsk kultur och historia. Jag håller inte med broder ÖH i att det går att interlektuellt granska dessa kustföreningars alster, då dessa består av ett föga interlektuellt stimulerande innehåll.

Stj Halvar:
Som sagt är det väldigt roligt att messn börjar användas mer frekvent än tidigare.

Jag skall definitivt även höra av mig till br Stj Grossmeister angående detta (han har förmodligen redan läst och begrundat?).

Angående br ÖHs tafatta försök till påhopp (på undertecknad) så håller jag med dig Halvar, att han borde lära sig hoppa över hindren på banan som han inte är stor nog för att springa! Det är väl ändå så att broder ÖH bör vara den som går i bräschen när det gäller dessa saker. =)

Br Nylander:
Jag är medveten om golvets halvtaskiga skick, därför bör i allafall en golvutredningskommitté tillsättas för att utreda huruvida det går att göra något åt det befintliga golvet, eller som du nyss lyfte, att lägga ett nytt. Detta kommer att tas upp på nästkommande Mot.

Slutligen vill jag påminna om Jamtlunchen, som startar upp igen efter sommarn. Vi träffas klockan 12 idag utanför Åhlens! Hoppas på en gedigen uppslutning hungriga bröder!

Ma råkes!

Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.