Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1686 2011-08-07 21:35:23 Bralør: Br Flatabo
I dessa yttersta tider sker ännu mirakel: Br Stj Norman har tagit sig in på Fjösboka!
Mylht 1685 2011-08-07 16:17:27 Bralør: Vorsitzer-Nachspieler
Förträffligt svar ÖHel!
Mylht 1684 2011-08-07 12:46:10 Bralør: Br ÖH el.
Bröder!

Har befunnit mig utomrikes och därav ej kunnat svara förän nu.

Stj Halvar: Jag ber om ursäkt om ordet "kammarkväll" sticker i ögonen om jag samtidigt skrivit ut Inre Läs. Men min tanke bakom detta var givetvis att vi skall spendera kvällen på Kammaren! Men, innan kan det vara på sin plats att ta en matbit tillsammans med bröderna. Detta brukar göras på Orvar och så tänkte jag även förfara denna kväll. Dock brukar Orvar vara fullbelamrad av annat löst folk än Jamtar vilket förstör något den broderliga stämningen som jag annars hoppas uppnå. Därför har undertecknad bokat IL där vi kan sitta och äta (mat från Orvar) tillsammans utan att störas av andra. Efter maten beger vi oss mot kammaren. Om du ej känner att detta kan kallas för "kammarkväll" tycker jag att vi ska benämna matintaget som en vorsitz till kammarkvällen.

Jag tycker det är roligt att Messn börjar använndas mer frekvent än tidigare. Fortsätt så bröder!
Mylht 1683 2011-08-04 9:07:31 Bralør: Br Flatanen
Vackert citat! (efter Edler d.ää.): "Brennbera mogen når måschkre kom", tolkas här:
"Hallonen" mognar när höstterminen kommer... *-<:-)
Mylht 1682 2011-08-04 1:48:36 Bralør: n Edler
Br ÖH är som vanligt vårt ledljus i detta mörker. Moffa sa allti att hallona mogna når mårschkre kom. Förutom att Br Stj Flatabo visst är Stj och inte bara belackare av allmän ordning. Mitt ordningssinne kräver att jag sätter ner foten i detta. Ty de båda, Halvar och Flatabo, är lika mycket Storjamtar. Sist jag kollade i vart fall. mot Mot föremot Mot moti dan.
Mylht 1681 2011-08-04 0:15:15 Bralør: Br ÖH
Brr!

I denna fråga känner jag mig manad att gripa in, enär indignerad Br Stj Halvar apostroferar och påyrkar att Br ÖH själv replikerar spörsmålet. Självklart är det Br Stj Halvars förmån att få genmäle!

Det jag kan utfästa, å Styrelsens vägnar och enträgna bistånd, är att så länge jag är Överhövding för ärevördiga Jamtamot så kommer samkväm som Kammarkvällar framöver endast hållas å Kammarn!

Jag har full förståelse för Br Flatabos, Br n'Edlers och Br Stj Halvars oro. Jag ska personligt ta upp detta på nästkommande utvecklingssamtal med den lärling och sommarpraktikant som i denna tid drillas och dresseras.

/Br ÖH, än så länge... ;-)
Mylht 1680 2011-08-03 23:30:20 Bralør: Br Ungprimat
"Mot kan vara [...] en dödsgud i syrisk mytologi, som bland annat är huvudperson i en berättelse där guden Baal bekämpar honom."

Se där! Det skulle förklara många terminskallelser...
Mylht 1679 2011-08-03 22:15:21 Bralør: Br Motvillig
Mot
Mylht 1678 2011-08-03 19:40:04 Bralør: Br Ungprimat
Det vankas Mot mot? Mot Mot? Mot mot Mot?
Eller vänta... Det vankas mot* Mot** nu i september! [Fel eller rätt?]

*riktningsadverbial
**Inom föreningen Jamtamot använd benämning för regelbunden mötesverksamhet
Mylht 1677 2011-08-03 17:19:52 Bralør: n Edler
Spänd förväntansfull. Dock något bryderad. Mot halvar, inte mot (riktningsangivelse, d.v.s. riktningsadverbial). Annars helt riktigt och många kloka ord! Genau.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.