Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1690 2011-08-09 12:10:25 Bralør: en Halvar
Bröder!
Med ännu så länge ämnet Kammarn som dagsaktuell fråga på Messagendan, bör en diskussion upptas om vad som verkligen är värt att spara på Kammarn. Förvisso finns där allehanda inventarier och regalier - måhända rentav reliker, som exempelvis Storjamten Blåtands lösgom - vi ska bevara och värna om. Men därutöver härbärgeras allsköns rat därsammastädes, som saklöst bör undanröjas. Hur ämnar ÖH electus, med Hövdingens bistånd och övriga bröders synpunkter, ta sig an ämnet?

Apropos ett helt annat ämne: i dagens UNT finns en förnämlig epistel om Storjamten HP och hans instundande 60-årsdag. Jag utgår från att Jamtamot på övligt sätt uppmärksammar detta faktum.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1689 2011-08-08 22:48:54 Bralør: ÖH el.
Halvar: Givetvis håller jag fullt med om att en kammarkväll skall spenderas så mycket som möjligt å kammarn! Dock känner jag att medtagen föda är ett beprövat, men ack så föga tillfredsställande tillvägagångssätt! Men givetvis skall vi se till att gålbeiningarna känner sig välkomna!
Mylht 1688 2011-08-08 18:47:35 Bralør: Br Cato d.ä.
Så sant: höstmörkret signalerar för Jamtamot mognad, och sedan skörd.
Vivat semper Jamtamot Redivivum!
Mylht 1687 2011-08-08 12:32:36 Bralør: en Halvar
Bröder!
Med de besked och klarlägganden ÖH electus numera har lämnat känner jag mig lättare till sinnes, något kalmerad och inte längre echaufferad. Gott så! Men det gäller att vara flexibel; visar sig alltså deltagarantalet inte bli överhövan stort (ehuru jag givetvis hoppas på motsatsen), ter det sig lika självklart att i stället medbringa skaffningen och den egna corpusen direkt upp på Kammarn. Varför en Kammarkväll spendera onödig tid å annan lokalitet? Die Gemütlichkeit är ändå överlägset bäst just på Kammarn, med sin trängsel, sitt ostädade stök, älgoxskallen m.fl. gedigna inventarier som trivselskapande faktorer.
Och broder Edler: att brännbera mogens når mårskran kom kan förvisso stämma. Men som analogi kan hävdas att detsamma gör gålbeiningarna i det tilltagande höstmörkret; det är då de verkligen sätts på prov för att klara den mogenhetsexamen ett inträde i Jamtamot innebär.
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1686 2011-08-07 21:35:23 Bralør: Br Flatabo
I dessa yttersta tider sker ännu mirakel: Br Stj Norman har tagit sig in på Fjösboka!
Mylht 1685 2011-08-07 16:17:27 Bralør: Vorsitzer-Nachspieler
Förträffligt svar ÖHel!
Mylht 1684 2011-08-07 12:46:10 Bralør: Br ÖH el.
Bröder!

Har befunnit mig utomrikes och därav ej kunnat svara förän nu.

Stj Halvar: Jag ber om ursäkt om ordet "kammarkväll" sticker i ögonen om jag samtidigt skrivit ut Inre Läs. Men min tanke bakom detta var givetvis att vi skall spendera kvällen på Kammaren! Men, innan kan det vara på sin plats att ta en matbit tillsammans med bröderna. Detta brukar göras på Orvar och så tänkte jag även förfara denna kväll. Dock brukar Orvar vara fullbelamrad av annat löst folk än Jamtar vilket förstör något den broderliga stämningen som jag annars hoppas uppnå. Därför har undertecknad bokat IL där vi kan sitta och äta (mat från Orvar) tillsammans utan att störas av andra. Efter maten beger vi oss mot kammaren. Om du ej känner att detta kan kallas för "kammarkväll" tycker jag att vi ska benämna matintaget som en vorsitz till kammarkvällen.

Jag tycker det är roligt att Messn börjar använndas mer frekvent än tidigare. Fortsätt så bröder!
Mylht 1683 2011-08-04 9:07:31 Bralør: Br Flatanen
Vackert citat! (efter Edler d.ää.): "Brennbera mogen når måschkre kom", tolkas här:
"Hallonen" mognar när höstterminen kommer... *-<:-)
Mylht 1682 2011-08-04 1:48:36 Bralør: n Edler
Br ÖH är som vanligt vårt ledljus i detta mörker. Moffa sa allti att hallona mogna når mårschkre kom. Förutom att Br Stj Flatabo visst är Stj och inte bara belackare av allmän ordning. Mitt ordningssinne kräver att jag sätter ner foten i detta. Ty de båda, Halvar och Flatabo, är lika mycket Storjamtar. Sist jag kollade i vart fall. mot Mot föremot Mot moti dan.
Mylht 1681 2011-08-04 0:15:15 Bralør: Br ÖH
Brr!

I denna fråga känner jag mig manad att gripa in, enär indignerad Br Stj Halvar apostroferar och påyrkar att Br ÖH själv replikerar spörsmålet. Självklart är det Br Stj Halvars förmån att få genmäle!

Det jag kan utfästa, å Styrelsens vägnar och enträgna bistånd, är att så länge jag är Överhövding för ärevördiga Jamtamot så kommer samkväm som Kammarkvällar framöver endast hållas å Kammarn!

Jag har full förståelse för Br Flatabos, Br n'Edlers och Br Stj Halvars oro. Jag ska personligt ta upp detta på nästkommande utvecklingssamtal med den lärling och sommarpraktikant som i denna tid drillas och dresseras.

/Br ÖH, än så länge... ;-)
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.