Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1680 2011-08-03 23:30:20 Bralør: Br Ungprimat
"Mot kan vara [...] en dödsgud i syrisk mytologi, som bland annat är huvudperson i en berättelse där guden Baal bekämpar honom."

Se där! Det skulle förklara många terminskallelser...
Mylht 1679 2011-08-03 22:15:21 Bralør: Br Motvillig
Mot
Mylht 1678 2011-08-03 19:40:04 Bralør: Br Ungprimat
Det vankas Mot mot? Mot Mot? Mot mot Mot?
Eller vänta... Det vankas mot* Mot** nu i september! [Fel eller rätt?]

*riktningsadverbial
**Inom föreningen Jamtamot använd benämning för regelbunden mötesverksamhet
Mylht 1677 2011-08-03 17:19:52 Bralør: n Edler
Spänd förväntansfull. Dock något bryderad. Mot halvar, inte mot (riktningsangivelse, d.v.s. riktningsadverbial). Annars helt riktigt och många kloka ord! Genau.
Mylht 1676 2011-08-03 12:28:01 Bralør: en Halvar
Bröder!
Kammarn frekventeras i form av Nachspiel esomoftast i samband med mot, beträffande åtkomst- och tillgångsmöjligheter dock beroende på diverse omständigheter, såsom nationens externa uthyrning eller vid vilken tidpunkt förhandlingarna avslutas och nationens inträdande stängningstidpunkt. I dessa fall är Kammarsitzungen blott ett integrerat inslag i det huvudsakliga arrangementet, d.v.s. motet, och behöver inte kungöras som en särskild del. Mot bakgrund härav ter det sig något förvirrande när nu ÖH i terminskallelsen anger att Kammarkväll i själva verket är en inrättning som ska äga rum i en helt annan lokal, exempelvis Inre Läs. Det kan heller inte handla om enbart en terminologisk fråga; begreppet Kammarkväll måste ha ett reellt innehåll, d.v.s. innebära sittning på Kammarn från början till slut, utan inblandning av annan lokalitet. I annat fall är det ingen Kammarkväll utan fråga om ett annat arrangement. - Så till vida delar jag Br Flatabos uppfattning, att ordnas en sammankomst för bröderna å nationen (ej mot), med i samband härmed eventuellt följande sittning å Kammarn, bör mötet inte alls rubriceras ha med Kammarn att skaffa - detta i analogi med tillämpningen å mot -, utan får det räcka att möjligen i en not som programförklaring ange att samkvämet kan komma att följas av viss Kammarsittning. Då blir det lite ordning på tillvaron!
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1675 2011-08-02 13:59:07 Bralør: Br Flatabo
N "Kammarkväll" ske ju natyrlich vae på Kammarn. De e fell baere te döyp om dom te "Jamtkväll", hell nå aene orl som paass.
Mylht 1674 2011-08-02 5:16:06 Bralør: n Edler
Ja va e re fö nå töcke schlag, n Kammarkväll? Re vet väll all Jamtan. Gott e öl, glavere pöjkan åppå n Kammarn. På ti ungefer som om en bal i Aspås. Hell n kolmila i ärshen der ma steik perstampa te kålbullom ell ha re nå te n dan storkalase i NärLda å gäre. Va fö tocke schlag ä en Kammarkväll. (De e kvälla å je ha int så mysche te å stå i så ma proov te skriiv iställ).
Mylht 1673 2011-08-01 18:46:48 Bralør: en Halvar
Bröder!
Det föreligger anledning att instämma i Br Flatabos exklamation avseende teriminskallelsens arla verkställighet; detsamma aktstyckes förmedlande förtjänar i så måtto en eloge. Men vad är egentligen en Kammarkväll? Som jag städse har uppfattat en Kammarkväll handlar det om just en kväll på Kammarn - inte annorstädes. Men vad ser jag nu? Jo, dylika arrangement ska tydligen äga rum på allsköns andra lokaler inom nationen. Vad vill det säga? Hur kan Kammarn plötsligt anses förflyttad till exempelvis Inre Läs? Har ÖH och styrelsen mist all orienterings- och lokaliseringsförmåga? Här har uppenbarligen ÖH i smyg velat pracka på bröderna en högst påtaglig betydelseförskjutning - helt oacceptabelt!
Nej, bröder, en Kammarkväll ska äga rum på Kammarn, försök inte övertyga mig om annat. Således: inget fjask, med inblandning av andra lokaliteter!
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1672 2011-08-01 11:51:32 Bralør: Br Flatabo
Rekordtidig Terminskallelse! (vad ska vi nu gruffa om här under slutet av augusti?;)
Vad har renoverats på Orvar? Hoppas att det satts upp mängder av nya tappar för mörköl av olika slag.
Mylht 1671 2011-07-30 2:27:49 Bralør: Br ÖH
Åhåå Brr!
Orvar öppnar för höstterminen på måndag. Därför tänkte jag göra Brr sällskap på måndag och beskåda Nya Renoverade Orvars Krog.
Vi ses kl 18dk på måndag 1/8 på Orvar!
Trevlig helg! /Br ÖH
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.