Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2501 2017-06-28 16:20:07 Bralør: Br. ÖH
Bröder!

Vilka skulle kunna bistå med transportmedel till Heimmotet? Vi behöver plats för ca 20-25 pers och det vore bra om vi slapp boka en buss.

MR
Mylht 2500 2017-06-28 16:19:44 Bralør: Br. ÖH
Åhå bröder!

Heimmotet närmar sig med stormsteg och förberedelserna har dragit igång på riktigt. En fråga kvarstår dock. Är det någon som åker bil upp till stan den 6e eller 7e och har en plats över till mig?

PS anmäl er på heimsia redan nu! DS

MR

ÖH
Mylht 2499 2017-06-27 14:27:47 Bralør: Br. ÖH
Åhå bröder!

Heimmotet närmar sig med stormsteg och förberedelserna har dragit igång på riktigt. En fråga kvarstår dock. Är det någon som åker bil upp till stan den 6e eller 7e och har en plats över till mig?

PS anmäl er på heimsia redan nu! DS

MR

ÖH
Mylht 2498 2017-06-09 10:37:13 Bralør: Br. ÖH
Bröder!

Imorgon är det Sommarmot i Norreda torp! Samling sker utanför Studentvägen 9 kl. 12:00 för gemensam avfärd. Vill man åka ut på egen hand lite senare på dagen går det givetvis också bra. Kom ihåg att ta med allt som krävs för en natt i torp/tält och ta också med det ni vill dricka utöver middagsölen.

För den som inte kan vänta till imorgon på handölande kan jag rekommendera ett besök på Orvars krog runt 18-19-tiden ikväll.

MR!

Br. ÖH
Mylht 2497 2017-06-08 21:59:36 Bralør: Br. ÖH
Bröder! Messen är förvisso fortfarande ett viktigt forum för Jamtamot. Att inga inlägg gjorts av mig tidigare beror helt enkelt på att jag hållit mig till ma-il, information på Mot och via fjösboka. Men ännu en kanal kan ju inte skada!

Heimmot 2017 kommer att utspelas i Stan och Nordalnnälden. Jämtlands Gille har genom Br. Kylsberg agerat något av medarrangörer och upp till en dusk gäster väntas från dem. Dagen inleds med samling på Wargentins parkering kl. 10.00. Kl 11.00 följer en stadsvandring med guide och vid 13-tiden vankas det lunch på Fäbodstugan. Efter lunchen är det avfärd mot Nordannälden och Br. Sjumans uppväxtplats. Vi kommer att hålla middagen för Motet och övernattningen på Jonssons buvall. Antalet bäddar är begränsat och rör sig om ca 10 st. Övriga bor i tält. På buvalln finns bastu för uppvärmning och bäck för nedkylning. Transport till och från Nordannälden är inte helt löst än, men det lutar åt att vi hyr en buss. Mer information kommer inom kort!

MR
ÖH
Mylht 2496 2017-06-08 10:17:10 Bralør: Br Rupulentus
Gott så, Br Flatabo, det som är internt ska vara hemligt. Men förbrödelsen, lusten och de snabba ordväxlingarna som Messn tidigare varit hem för, är djupt saknade.
Mylht 2495 2017-06-02 22:47:13 Bralør: Br Flatabo
Håller i och för sig med dig Br Halvarius, men tycker samtidigt att det är bra att vi har slutit oss mera på Internätet numera vad gäller intern föreningsinformation. Jamtamot är trots allt en sluten förening.
Detaljinformationen inför varje Mot skickas lämpligtvis i god tid via e-post till invalda bröder (eA).
Mylht 2494 2017-06-02 12:02:59 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Br Rupulentus spörsmål ter sig befogat, synnerligast som aktiviteten å förevarande bralstele synes ha nedgått till att hålla inte ens styrfart. Men det är väl för mången nutida broder för omständligt att ge sig tid att slå sig ned framför en dator och koppla in sig - allt ska ju gå så förbannat fort och lättvindigt numera, med korta nästan oläsliga sms och allt vad det heter via fjösboka och hifi på klösmaskinerna och telefonerna utan lur att hålla i.
Emellertid och emedan, är det för vissa bröder - och till den gruppen hör jag - alltjämt Messn och Bralstele som är den primära informationskällan. Sålunda efterlyser jag här och nu så ingående information och praktiska fakta som möjligt om närmast instundande Heimmot. Var och när sker t.ex. samling? Var kommer förhandlingar att äga rum, var sker kinesande?
Bäste ÖH och styrelse: aktivera Bralstele åtminstone med dessa uppgifter!
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2493 2017-05-17 9:49:26 Bralør: Br Rupulentus
Är Messn död? Har beslut fattats i laga ordning, eller är det bara en reflektion av ÖHs osedvanliga inkompetens?
Mylht 2492 2017-05-10 16:58:05 Bralør: Br Primat
OoooooohhhooooohhooohhhAAAHAHHAH!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.