Jamtamots adress och lite annat

Invald Jamts adressändring
Invald Jamt som har bytt adress kan lämpligen meddela detta till Br Stasi i Samfundet Kartotekets Vänner.
Jamtamots adress
Jamtamot.org
c/o Norrlands Nation
Västra Ågatan 14
753 09 UPPSALA

Postgirokontonummer
669593-6: Jamtamot
183606-3: Jamtlands Tidning