Jamtamots verksamhet läsåret 1994/95

Mot
Övriga arrangemang
EXTRA
Jamtamot avslöjar klippet som fjällbjörkskommitténs ordförande, br Rally, har gjort.