Jamtamots verksamhet vårterminen 2000

Föreningens Mot

  Anmälan till Mot görs senast en vecka i förväg på teckningslistan i kafeterian eller per telefon till någon av Brr GV primus (240766), GV secundus (500899) och ÖH (137107). Det går givetvis även alldeles utmärkt att skicka ett E-brev till Br ÖH som då bekräftar anmälan med ett E-svar.

 Ärtvällingamot: Fredagen den 28 januari  –  Kl. 18 DK i K1:an
Traditionsenligt inleds vårens första Mot med receptionsmysterier kl 17 prick på Kammarn. Kom och ta en titt på de gålbeiningar som Br Go hittat.

 Stormot – Jamtamot Redivivum 85 år: Lördagen den 26 februari  – Gamla salen
Närmare och fortlöpande info ges av Br ÖH. Se även en särskild iordningställd sida om Stormotet. Dagen efter: Sillunch Inre- och Yttre läs

 Valmot: Fredagen den 7 april  –  18 dk i Inre läs
Motet då nästa läsårs styrelse får sitt utseende.

 Sommarmot: Lördagen den 13 maj
Brr samlas kl 15 vid Tjuven å Studentvägen för avfärd mot ett annorlunda mål. Den exakta platsen blir vid Sten Sture monumentet, dvs på både rimligt gång- och cykelavstånd från startplatsen för exkursionen. Motet kommer att innehålla allt som det ska innehålla och vem vet, kanske blir det granskning (troligt är det är dock kanske inte). Om Brr vill hålla ut hela natten så är detta fullt möjligt, men det finns inte särdeles mycket skydd mot eventuellt regn. Br Festin har dock lovat att INTE dansa regndans så vi kan nog vara ganska säkra på att kunna njuta av solen.

Anmälan görs till undertecknad via ma-il , per tfn 018-137107 eller på teckningslistan i cafeterian.


 Heimmot: Lördagen den 15 juli
Samling kl 10 prick på Wargens parkering för avfärd med veteranbuss mot Storhögen med omnejd. Br ÖH utlovar ett fullspäckat program. Färden börjar i riktning mot trakterna kring Döda fallet, där lunch kommer att intagas för en någorlunda billig penning. Om intresse finns görs en omväg till paviljongen i Utanede, annars fortsätter färden till Borgvattnet och dess prästgård. Färden går sedan vidare över Jämtlands Nyby till Storhaugen där förhandlingar, middag och eventuell sömn kommer att utövas i byns föreningshus. Under någon av Mot-dagarna kommer ett stort fångstgropssystem att besökas. På söndagen besöker vi hembygdsgården och dess utsiktstorn, där vi kan se ned på kustlandskapen samt avnjuta våfflor. Ett besök kommer även att avläggas i Högfors vid den sista avrättningsplatsen i Jamtland, samt ev vid slottet å samma ort. Därutöver lär väl ett eller annat besök i någon kyrka passa väl in på Brr förväntningar.

Utöver sevärdheter kommer Motet att bjuda på något väldigt speciellt nämligen Långtidsperspektivsfondplaceringskommittén, som har uppdraget att ta fram bra alternativ för placering av våra ihopskrapade medel. Ett synnerligen omfattande och genomtänkt förslag kommer att behandlas.

Ytterligare information och hållpunkter ges under själva Motet. Anmälan görs enklast till Br ÖH via ma-il eller per tfn 018-137107.


Övriga arrangemang

 Jamtluncher: Varje fredag å Hantverksföreningen  (på Nedre Slottsgatan, intill Slottsbiografen)


 Storsjöodjurets fridlysande: Lördagen den 29 januari  –  F2:an
Samarrangemang med HJ och JH i F2:an (discot), allt till åminnelse av fridlysningen 1986 av Storsjöodjuret. Nachspiel på Kammarn.

 Jubileumsbankett: Lördagen den 18 mars
Övriga föreningars styrelser bjuds in till en glimrande fest där de överöser Jamtamot med vackra och användbara presenter.

 Stora ÖH-dagen: Söndagen den 19 mars
Festligheterna från lördagen går vid tolvslaget över till att Br ÖH förväntar sig att hyllas i den utsträckning som är passande, dvs överdådigt eftersom ÖH fyller år denna dag.

 Städdag: Söndagen den 26 mars
Kom och städa Nationen och velourisera med damer. Belöning i form av städsexa senare under våren.

 Påskkammarkväll: Fredagen den 14 april
Den urgamla seden att dricka påsk fortsätter. Efter Jamtlunch och bunkring av "single malt", pilsner och annat smått och gått å Kammarn avfärdar Brr mot Fyrishovs relaxavdelning för bad, bastu och samkväm. Sedan dehydreringen nått oanade höjder befolkas Kammarn och från vår nya stereo kommer Brännholm att höras vida omkring.

 Föreningskväll: Lördagen den 15 april
Vårens föreningskväll innebär att Brr återigen kan dominera nationen med ett marvelöst tema. Det exakta temat fås genom att studera anslagstavlan eller fråga någon ur Styrelsen.

 Jamtpub/Galoppdisco: Söndagen den 30 april  –  Kl. 13.30 i F3
Törstiga Brr kan köpa öl i F3:an och den velouriserande pöbeln kan studeras i discot utanför. Grindarna öppnas för Jamtar 13.30 och för övriga 14.00.