Bröder Jamtar och Storjamtar!

Här är kalendarium för höstterminen i Jamtamot. Det är i stort sett identiskt med den enda sanna terminskallelsen som tillsänts brr i föreningen via postverkets försorg.

Verksamheterna i höst kommer som vanligt att försiggå i saktmodig Jamtsk anda, en del förändringar tillkommer dock. Renoveringen av Norrlands nation gör att en del av Jamtamots verksamheter får hålla till godo med färre lokaler. Detta gäller bla höstens Samarr som körs i G:a huset och i K-delen. Detta är emellertid inget som skall påverka kvaliteten* (?) på sammankomsterna. Det något mindre Samarret kompenseras till exempel med en hårdsatsning på sittningsmaten. Under höstens Mot kommer vi att återuppliva traditionen med gästande föreläsare på Mot. Riktigt som förr blir det dock inte, den föreläsande gästen kommer att vara, om än inte småskum, så i alla fall halvhemlig.

Anmälan till Mot görs på teckningslista i g:a entrén, nn, hemsidan eller via tfn till brr Gv eller br ÖH.

Jamtlands tidning: Red. Saknas, men artiklar kan läggas i Jamtamots postfack, skickas via ma-il till br ÖH eller skickas med post till Jamtamot.

Inga styrelsemiddagar är inplanerade vid dags dato, detta betyder emellertid inte att att det inte kan bli några dylika tillställningar senare. Någon Kammarkväll kan ju kanske vigas åt att beskåda gamla mot, fångade på super 8 och video, nu när t.o.m. en fungerande TV finns på plats (alltså ingen Rally-TV på slutförvaring).

 

ÖH  Fredrik Johansson

018–50 59 60,  070–622 71 84


Jamtamot
Box 612
751 25 UPPSALA

 

Om du tycker att något saknas – en Kammarkväll eller någon annan aktivitet – ring då någon i styrelsen och föreslå detsamma. För adresser; se sidan om Jamtamots styrelse.

Verksamheita at Jamtamot ht 2001        Anmelan te Mot

21/9

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12.00. Gör som ÖH; köp kuponger= 48 kr/ lunch, rikligt, manligt och gott

28/9

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

28/9

Förberedelser inför Samarr, bl.a. glasputs i K2, visst ”roddande” av lampor högtalare etc (gäller alla som jobbar med Samarret)

29/9Samarr. Kom på sittningen, jobba eller kom på släppet!

30/9

Städning efter Samarr (gäller alla som jobbat på Samarret)

5/10

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

6/10

Ockupationsmot i K1 & K2 Hemlig gäst: En stor Jamt, folkbildare, agitator och Orlboksförfattare … Kom och snäpp upp bildningsnivån, kverulera över tidens förfall eller umgås i glada brr:s lag. Gålbeiningar samlas i gamla husets entré kl 16 00. Övriga brr samlas vid samma tid å Kammarn för receptionsmysterier. Förhandlingarna börjar kl 18 dk i K-delen.    Anmelan te Mote

12/10

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

14/10

Nationens städdag nr 1, Kom och axla Jamtamots ansvar. Vem vet vilket städområde det blir?, -en gratis städsexa 28/11 blir det i alla fall för de som ställer upp,kl 12.

17/10

Landskap I. Skall nationen få en Jamt som 2Q? Kom och delta i nationsdemokratin och fira sedan med en kaosartad landskapssexa. kl 18.00 i G:a salen, NN.

19/10

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

19/10

Kammarkväll

26/10

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

26/10

Samarrsexa. Gratis, helröjjig sexa för alla tappra hjältar som jobbat och överlevt samarret.

2/11

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

2/11

Helgamässmot Hemlig gäst: En stor Jamt, författare, atlet, Långholmskännare och ideolog. Förhandlingarna tar vid i K1:an kl 18.30.    Anmelan te Mote

9/11

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

10/11

Antigås. Skall ett frackklätt Jamtamot äta kokt uggla eller kråka med någon damförening?

11/11

Nationens städdag nr 2. Kom och axla Jamtamots ansvar. Vem vet vilket städområde det blir?, -en gratis städsexa 28/11 blir det i alla fall för de som ställer upp, kl 12.

11/11

 

Jamtamots städdag av föreningsvinden. Dyk upp på Kammarn kl 16.00 så är vi klara inom en timme. Vi avslutar vindsstädningen med en öl på Kammarn samtidigt som vi funderar ut ett tema till föreningskvällen.

16/11

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

17/11

 

Höstfest, höstbal, inget som direkt angår Jamtamot som förening men en klart minnesvärd fest om man gillar baler å dy, högtidsdräkt).

18/11

HJ driver Orvars. Ska Jamtarna gå dit å´ beställa kams, perstampe å kälaknul´?

19/11

Nationens landskap II. Skall någon Jamt kandidera till klubbverkare eller något annan post? Kom och delta i nationsdemokratin och fira sedan med en kaosartad landskapssexa. Kl 18.00 i g:a salen, NN.

23/11

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

24/11

Föreningskväll, Tema=? Skall vi sitta med någon annan förening= ? Detta måste vi fundera ut, men dessa fester brukar bli klart häftiga och urvrickade. Gamla teman har varit allt från Kinky, Maffia, folkrepubliken Jamtland till Tipsextra och ombytta roller med HJ:s manchesterkjolar ...

25/11

Jamtamot driver Orvar, Kanske kan Gillevärdarna kocka? Skall vi bjuda på Älgburgare? Hur som helst kan föreningen här dra in en och annan välbehövlig slant. Kom och jobba eller hunsa jobbande brr genom ständiga beställningar och obefintlig dricks.

28/11

Gratis städesexa för de kämpar som försvarat jamtamots namn vid någon av städdagarna

30/11

Jamtlunch å Hantverksföreningen kl 12 00.

7/12

Jamtlunch, kan vara julbord för samma facila pris (48 kr för de prismedvetna)

8/12

Julmot i Gamla salen. Den eventuella hemliga gästen har ej ännu gett sig tillkänna. Heitvasskask 17 dk, förhandlingar 18 DK
Anmelan te Mote

9/12

Luciatåg Jamtamot äntrar Kammarn, nytolkar evangeliet och lucia med anhang för att senare uppföra någon form av framträdande i en angränsande lokal

12/12

Luccegasque på nationen. Alla brr styrelsen har genom sitt frikort företräde till sittningsbiljetter.

14/12

Jamtlunch, kan vara julbord för samma facila pris (48 kr för de prismedvetna)

14/12

Glöggkammarkväll. Vi dricker saftglögg utspädd med ”96” och äter upp all överbliven Julmat + HJ:s Julgodis. Start kl 19.00

16/12

Jamtamot städar vinden tillsammans med de förtjusande damerna från Ypsilon


    Du ha fell int glömt bort å anmelht deg te neste Mot?