Föling är den lokala benämningen av orten som i svensk ortnamnsnomenklatur skrivs 'Föllinge'.