Br ÖH 2011/12
Jamtlunch varje fredag kl. 12 00 – Samling på Stora torget utanför Åhléns

Kalendarium höstterminen 2011

Mån...8/8... Nationen öppnar för ht:en – Norrlands Nation
Tis-tor..30/8-1/9... Recentiorsmottagning – Norrlands Nation
Lör....3/9... Kammarkväll – 19dk i Inre läs
Fre....9/9... Recentiorsmiddag med HJ – 18dk i Teatern
Lör...17/9... OCKUPATIONSMOT, tillika ANEKDOTMOT – 17dk i Teatern ... Anmelan te Mot
Lör...24/9... SAMARR
Tis...27/9... Landskap I – 18 prick i Gamla salen
Fre...7/10... SAMARR-sexa – 18dk i Teatern
Lör....8/10... Härken (04-gask) – Norrlands Nation
Fre..28/10... Kammarkväll – 20dk i K1
Tis....1/11... Landskap II – 18 prick i Gamla salen
Fre....4/11... HELGAMÄSSMOT – 18dk i Inre Läs ....................................... Anmelan te Mot
Sön...6/11... Städdag – Norrlands Nation
Lör...12/11... Höstfest – Norrlands Nation
Lör...26/11... Antigås (04-gask) – Norrlands Nation
Lör.....3/12... JULMOT – 17dk i Gamla salen ............................................... Anmelan te Mot
Tis.....6/12... Landskap III – 18 prick i Gamla salen
Lör...12/11... Luccegask (04-gask) – Norrlands Nation

Styrelseledamöter höstterminen 2011

... Peter Bengtsson ........ overhovding@jamtamot.org ................... 073-027 88 69
... Jon Nyström ............... hovding@jamtamot.org ............................ 070-344 28 24
... Johan Bengtsson ....... gode@jamtamot.org ................................... 076-835 79 06
... Etay Lechner ............... skrivare@jamtamot.org .......................... 073-989 97 96
... Joachim Pettersson .... fogde@jamtamot.org ................................. 070-555 21 13
... Olof Edler ..................... gillevard-primus@jamtamot.org ....... 076-376 09 08
... Mathias Forsgren ....... gillevard-secundus@jamtamot.org ... 070-587 62 77
... Jesper Mattiasson ...... sjuman@jamtamot.org ............................... 076-845 10 58
... Joel Hermansson ........ lekare@jamtamot.org ................................ 070-260 60 08
... Fabio Arcangeli ........... munskank@jamtamot.org .......................... 070-346 80 83
... VAKANT ..................... redaktor@jamtamot.org ...........................