Br ÖH 2011/12
Jamtlunch varje fredag kl. 12 00 – Samling på Stora torget utanför Åhléns

Kalendarium vårterminen 2012(pdf)

Ons..18/1... Kammarkväll (ev. Pubrunda) – Samling kl 18 på Orvars krog
Ons..25/1... Recentiorsmottagning – Norrlands Nation
Fre...27/1... Föreningskväll – Samling 20dk på Kammarn
Lör...28/1... Renneth – 04-gask – 15DK på Norrlands Nation
Fre....3/2... Storsjöodjurets fridlysande – 18dk i Teatern
Lör...11/2... ÄRTVÄLLINGAMOT – 18dk i Teatern ....................................... Anmelan te mot
Fre...24/2... PRISMOT – 18dk i K1:an .......................................................... Anmelan te mot
Lör...28/2... Guschelov – 04-gask – 15DK på Norrlands Nation
Lör....3/3... HEDERSPRISBANKETT – 18dk i K1:an .................................... Anmelan te bankett
Jamtamots Hederspris år 2012 utdelas till Fia Gulliksson
Sön....4/3... Städdag I – Norrlands Nation
Tis.....6/3... Lagtima Landskap I – kl 18 i Gamla salen
Lör...10/3... Frihetsgask med Gammgask – 04-gask – Norrlands Nation
Fre...23/3... Föreningskväll – Samling 20dk på Kammarn
Lör...24/3... SkvaderDam – 04-gask – Norrlands Nation
Tor...12/4... Lagtima Landskap II – kl 18 i Gamla salen
Lör...14/4... VALMOT – 18dk i K1:an............................................................. Anmelan te mot
Sön..29/4... Dammiddag – Gamla salen (Jamtamot och Birkarlarna serverar)
Mån..30/4... Valborgsgalopp på innergården – Norrlands nation
Tis.....1/5... Majmiddag – Norrlands nation
Tor...17/5... Städsexa – 18dk på Norrlands Nation
Lör...19/5... Vårbal – 04-gask – Norrlands nation
Lör...26/5... Hemförlovningsgask – 04-gask – Norrlands nation
Lör...2/6... SOMMARMOT – 16dk i Hågadalen ........................................... Anmelan te mot
Lör...xx/7... HEIMMOT – i Tåsjö med omnejd. ............................................ Anmelan te mot
Samling kl 12 på torget i Strömsund. For meir info, si Messn.

Styrelseledamöter vårterminen 2012

Överhövding Peter Bengtsson 073-027 88 69 overhovding@jamtamot.org
Hövding Jon Nyström 070-344 28 24 hovding@jamtamot.org
Gode Johan Bengtsson 076-835 79 06 gode@jamtamot.org
Skrivare Etay Lechner 073-989 97 96 skrivare@jamtamot.org
Fogde Joachim Pettersson 070-555 21 13 fogde@jamtamot.org
Gillevärd primus VAKANT gillevard-primus@jamtamot.org
Gillevärd secundus Mathias Forsgren 070-587 62 77 gillevard-secundus@jamtamot.org
Sjuman Jesper Mattiasson 076-845 10 58 sjuman@jamtamot.org
Lekare Joel Hermansson 070-260 60 08 lekare@jamtamot.org
Munskänk Fabio Arcangeli 070-346 80 83 munskank@jamtamot.org
Redaktör Mats Larsson 073-098 26 95 redaktor@jamtamot.org