Jamtamot Redivivum 105 år
1915 – 2020
Jamtarnas trohetsed

JUBILEUMSBANKETT fredagen den 20 mars
STORMOT lördagen den 21 mars kl. 15:00

Anmälan sker
enligt
beskrivning i
STORA KALLELSEN
Några hållpunkter på Stormotet
12:00 Brunch, försäljning av luvor, sångböcker m.m. i nya festsalen/discot
13:30 Kransnedläggning vid Nationsgraven
15:00 Inledande Stormotsförhandlingar i Inre Läs
c:a 18dk Bänkning i Gamla salen för fortsatta förhandlingar samt skaffning