Jamtamot Redivivum 105 år
1915 – 2020
INSTÄLLT
Jamtarnas trohetsed

JUBILEUMSBANKETT fredagen den 20 mars
STORMOT lördagen den 21 mars kl. 15:00

Anmälan sker
enligt
beskrivning i
STORA KALLELSEN
Några hållpunkter på Stormotet
12:00 Brunch, försäljning av luvor, sångböcker m.m. i nya festsalen/discot
13:30 Kransnedläggning vid Nationsgraven
15:00 Inledande Stormotsförhandlingar i Inre Läs
c:a 18dk Bänkning i Gamla salen för fortsatta förhandlingar samt skaffning
Info kring Jamtamots INSTÄLLDA jubileum pga Coronasmittan
Bröder Storjamtar och Jamtar

Det smärtar något oerhört att behöva meddela detta men nu har styrelsen i samråd med jubileumskommitén kommit fram till det mycket svåra beslutet att ställa in Jubiléet. Jag ber om ursäkt för att detta beslut kommer så sent som nu och för de bekymmer som detta skapar för vissa av er. De negativa delarna med att genomföra väger dock allt för tungt som det ser ut nu. De senaste dagarna har präglats av motgångar i form av snabba förändringar från myndigheterna och en stor mängd avhopp, vi ser inget som tyder på att dessa skulle avstanna innan helgen.

Vi kan i nuläget inte säga när Stormot och bankett kommer att kunna genomföras men när detta nu blir av hoppas vi kunna göra detta på det sätt som vi från början hoppats på.

Vi kommer naturligtvis att återbetala samtliga för vad de har betalat. Skicka ett ma-il med kontouppgifter för återbetalning till anmelan@jamtamot.org

På återseende, när tiderna tillåter.

Med broderliga hälsningar!
Viktor Myhr
Överhövding, Jamtamot Redivivum
2019/2020