Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Information

I Webstasi:s loggbok noteras icke försumbara förändringar som görs på Jamtamots www-sidor. Synpunkter negligeras ej. För den skriv- och tyckarglade finns Messn – Bralstele at jamtom.

Den som är invald i Jamtamot och till webadm@jamtamot.org har meddelat sin e-postadress, får från föreningen regelbundet information per e-post.

Kort historik om Messn

2000-01-03: Den 1:a upplagan av Gjestboka at jamtom sjösattes på gratisstället alxnet.com´.
2000-09-22: Den 2:a upplagan av Gjestboka at jamtom sjösattes på gratisstället alxnet.com.
2000-10-10: Gjestboka döptes om till Messn – Bralstele at jamtom.
2006-12-01: Messn flyttades från det (då överbelastade) alxnet.com till den egna domänen, allt utifrån en php-programmering gjord av br Robert Hansson.