Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 1996

1996-01-01 – 1996-11-04
 • Ömse vårte gjort.
 • 1996-11-05
 • Vinnauge 2.9 at Jamtamot vårte lansere.
 • 1996-11-06 – 1996-11-23
 • Ömse vårte gjort for å forbereide for Vinnauge 3.0.
 • 1996-11-24
 • Vinnauge 3.0 at Jamtamot.  The original window without any compromises. Worth waiting for !
 • 1996-11-26
 • Länk till Bräcke kommun (se Länkar/Bygdepresentationer)
 • Länk till Härjedalens kommun (se Länkar/Bygdepresentationer)
 • Länk till Ragunda kommun (se Länkar/Bygdepresentationer)
 • Länk till Hjalmar Strömerskolan (se Länkar/Lärosäten)
 • Beavis' och Butthead's spontana kommentar om Jamtland och Herjeådalen som "the promised land" (se engelsk-sidan)
 • Mtrl:et om Carl Zetterström flyttat från Konstellationer till en egen huvudkatalog
 • Länk till Krokoms kommun (se Länkar/Bygdepresentationer)
 • Samfundet Julbordets Vänner (se Konstellationer)
 • 1996-11-27
 • Redaktörens mässning till sina Bröder (se Jamtlands Tidning)
 • Länkar till Broderlandet Tröndelag (se Länkar/Broderlandet Tröndelag)
 • 1996-11-29
 • Diverse småkorrektioner
 • 1996-12-04
 • Presentationer av Hederspristagare modell 1990 - 1996 (se Hederspriset)
 • 1996-12-05
 • Korrespondens med Webstasi (se Webstasi/Korrespondens)
 • 1996-12-06
 • Omstrukturering av länksidorna (se Länkar)
 • Mer korrespondens (se Webstasi/Korrespondens)
 • 1996-12-10
 • Förteckning över alla JT (se Jamtlands Tidning/Förteckning)
 • Julbordets år 1996 rätter (se Konstellationer/SJV)
 • Korrespondens: Nischa respektive Sunkan (se Webstasi/Korrespondens)
 • 1996-12-13
 • På förslag från Br PM klassificeras numera varje e-korrespondens som tillhörande någon av de vid varje tillfälle definierade kategorierna (se Webstasi/e-korrespondens)
 • Genomgång av länksidorna inklusive några tillägg (se Länkar)
 • 1996-12-16
 • Presentation av Hederspristagaren 1997 (se Hederspriset)
 • Br Swanströms Kina-brev (se Webstasi/e-korrespondens/Jamtamot eller Rep:s folk)
 • Ny klassificering av e-korrespondens (se Webstasi/e-korrespondens)
 • 1996-12-17
 • Bo Oscarssons artikel "1000 år av frihet" (se Hederspriset/1990 eller Dokument/1990-1000 år eller Länkar/DFR Jamtland eller Länkar/J-H:s historia)
 • Presentation av Hederspristagaren 1989 (se Hederspriset)