Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 1997

1997-01-20
 • Styrelsen 1995-96 (se Historia/Styrelser)
 • Innehållsförteckningen till sångboken, samt texterna till sångerna 1, 3, 5, 19, 20. Inknackat av Br PM och uthackat av Webstasi (se Dokument/Böcker/Sångbok 1983)
 • Tvenne E-brev från Bo Oscarsson (se Webstasi/e-korrespondens/Allmänt)
 • Länken till Zäta Nation i Linköping uppdaterad efter info från Br. Edison. (se Länkar/Högskoleföreningar)
 • 1997-01-28
 • E-brev från Br Edison till alla e-Bröder angående nuvarande Redaktörens galopperande senilitet är på (se Webstasi/e-korrespondens/Jamtamot)
 • Info om Jamtamots verksamhet vt 1997 är på (se Verksamhet/Verksamhet vt97)
 • E-brev från Webstasi till Information Jämtlands län samt e-svar är på (se Webstasi/e-korrespondens/Allmänt)
 • Länk till Information Jämtlands län är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer)
 • Länkar till Fjärilsmuseet i Hucksjöåsen är på (se Hederspriset/1997/Fjärilsmuseet eller Länkar/J-H:s arkiv och museer)
 • E-brev från Br Hägglund till alla e-bröder samt e-svar från två småhandlare är på (se Webstasi/e-korrespondens/Jamtamot)
 • 1997-01-29
 • Tvenne E-svar på Br Edisons brev från den 29 januari angående den nuvarande Redaktörens galopperande senilitet är på (se Webstasi/e-korrespondens/Jamtamot/970128)
 • 1997-02-03
 • Hederspristagarna 1973-1976 samt 1979a är på (se Hederspriset/1973, ...)
 • 1997-02-04
 • Hoverbergskommitténs interna meningsskiljaktigheter vilka publicerades i JT nr 1 1981 är på (se Konstellationer/Hoverbergskommittén)
 • Hederspristagarna 1977, 1978, 1979b, 1980, 1982, 1986 samt 1987 är på (se Hederspriset/1977, ...)
 • 1997-02-06
 • Förteckningar över styrelsebröder genom tiderna är på (se Historia/Förteckningar/Styrelsebröder)
 • 1997-02-07
 • Jamtkvartetten är på (se Konstellationer/Jamtkvartetten)
 • 1997-02-11
 • Jamtar i Norrlands Nations tjänst är på (se Historia/Förteckningar/I nationens tjänst)
 • 1997-02-12
 • Ett antal styrelsebilder vilka lästs in av en av Webstasis medhjälpare är på (se Verksamhet/Styrelsen)
 • En Motbild från den 2 november har lästs in av en av Webstasis medhjälpare och är på (se Verksamhet/Bildreportage)
 • 1997-02-13
 • Förklaringar till styrelseledamöters namn är på (se Verksamhet/Styrelsen/Förklaringar till ledamöters namn)
 • Hederspristagarna 1984 och 1988 är på (se Hederspriset/1973, ...)
 • 1997-02-14
 • Förteckningar över medaljörer genom tiderna är på (se Historia/Förteckningar/Medaljörer)
 • 1997-02-19
 • E-brev från Br Edison till diverse e-Bröder angående den förres förestående återkomst till lärdomstaden är på (se Webstasi/e-korrespondens/Bröder emellan)
 • Tydligare klassificeringar av e-korrespondens är på (se Webstasi/e-korrespondens)
 • 1997-02-20
 • En bild på Hederspristagaren Bertil Flemström är på (se Hederspriset/1992/Biografi)
 • En bild från Vaxholmsmotet 1983 är på (se Historia/Mot/Vaxholm 1983)
 • Justeringar bland bilderna på innevarande läsårs styrelseledamöter är på (se Verksamhet/Styrelsen/...)
 • 1997-02-21
 • Beavis and Butthead är delvis av (hör deras röster någånstans i systemet eller se MTV)
 • Fanskapskommittén är på (se Konstellationer/Kommittéer/Fanskaps-)
 • En länk till Br Thomas Backmans hemsida om Ragunda är på (se Länkar/J-H:s bygde/...presentationer/Ragunda kommun)
 • 1997-02-24
 • E-brev 970223 från Br Orwar Eriksson till eA-Bröder angående forbondsfärd till Röros m.m. är på (se Webstasi/e-korrespondens/Bröder emellan)
 • E-brev 970222 från Br Magnus Hjelm (Yang Meng Si) till Webstasi angående det faktum att den senares e-brev till alla e-Jamtar nått Hong Kong är på (se Webstasi/e-korrespondens/Bröder emellan)
 • 1997-02-27
 • Texterna till sångerna 21 – 26 samt till sång A är på (se Dokument/Böcker/Sångbok 1983)
 • 1997-02-28
 • Br Markstedts resa till heimbygda ... (en nöjesguide) är på (se Webstasi/... om republikens folk/970227 eller Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • 1997-03-01
 • Länkar till vissa speciella sidor direkt från frontsida nummer två är på
 • Länkar till ljudprov på jamska är på (se Länkar/J-H:s språk/Ljudprov på jamska eller Länkar/DFR Jamtland/Republikens språk/Ljudprov på jamska)
 • 1997-03-02
 • Bo Oscarssons artikel "Laxdalsagan. Kopplingen mellan Island och Jamtland" är på (se Hederspriset/1990/Artiklar – Nya eller Dokument/1990-laxdala eller Länkar/DFR Jamtland/Republikens historia eller Länkar/J-H:s historia/Jamtlands historia)
 • Förteckningarna över Bo Oscarssons artiklar i böcker, i JT, i JP samt uppsatser är på (se Hederspriset/1990/)
 • Texterna till sångerna 27 – 31 är på (se Dokument/Böcker/Sångbok 1983)
 • 1997-03-03
 • Reddningscorpset är på (se Konstellationer/Musik/Reddningscorpset)
 • Texterna till sångerna 32 – 37 är på (se Dokument/Böcker/Sångbok 1983)
 • Länkar till ljudprov på herjeådalska är på (se Länkar/J-H:s språk/Ljudprov på herjeådalska eller Länkar/DFR Jamtland/Republikens språk/Ljudprov på herjeådalska)
 • 1997-03-04
 • Nya knappar i huvud-index, utarbetade av Br alfatestare, är på (se Jamtamots hemsidor)
 • E-brev 970304 dä Br Johan Öhrnell ställer en fråga till Br e-Stasi angående rättstavning på jamska är på (se Webstasi/e-korrespondens/Bröder emellan eller Webstasi/e-korrespondens/språk)
 • 1997-03-05
 • En omfattande genomgång av huvuddelen av hemsidesystemets filer vad gäller färgsättning av text är på. Fler ändringar kommer att följa (se Jamtamots hemsidor)
 • 1997-03-06
 • Presentationer av Hederspristagarna från 1981 och 1982 är på (se Hederspriset/1981/Presentation och Hederspriset/1982/Presentation)
 • En ny avdelning för länkar, nämligen J-H:s sporter är på (se Länkar/J-H:s sporter)
 • 1997-03-08
 • Presentationer av Hederspristagarna från 1983 och 1984 är på (se Hederspriset/1983/Presentation och Hederspriset/1984/Presentation)
 • Bytet av standardlokus för Jamtluncher är noterat och på. Detta sedan Br Webstasi i en av sina numera något sällsynta fredagsvandringar på gångavstånd från Norrlands nation, likt ett torftigt utfodrat försöksdjur tvingats söka sig fram och tillbaka i den labyrint av restauranger som utgör för Jamtar potentiella lunchställen (se Verksamhet/Verksamhet vt97/Övriga arrangemang)
 • De tvenne förnämliga och krävande sporterna rövkrok och snusdosdragning är på bland sportlänkarna (se Länkar/J-H:s sporter)
 • En artikel hämtad från JT 1/1996 om Phontrattarnes 40-årsjubileum är på (se Konstellationer/Musik/Reddningscorpset/40-årsjubileum)
 • 1997-03-18
 • Den tidigare samlingen av länkar under rubriken "J-H:s bygderepresentationer" har omgrupperats och inordnats under de nya rubrikerna "J-H:s bygdeföretag (representativa)" och "J-H:s bygdeföretag (övriga)" (se Länkar/J-H:s bygdeföretag (representativa) och Länkar/J-H:s bygdeföretag (övriga))
 • Diverse nya företagslänkar är på (se Länkar/J-H:s bygdeföretag (övriga))
 • Länkar till "S:t Olavsloppet" och "Storsjökatten" är på (se Länkar/J-H:s sporter)
 • Diverse nya länkar till lärosäten som t.ex. "Åsbygdens naturbruksgymnasium" är på (se Länkar/J-H:s lärosäten)
 • Länk till "Trondheimstegningen" är på (se Länkar/Broderlandet Tröndelag/Presentationer av ...)
 • Länk till "Landstinget" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer)
 • Diverse nya länkar till "J-H:s bygdemedia" är på (se Länkar/J-H:s bygdemedia)
 • 1997-04-15
 • E-brev 970306 där Br Stasi kräver en adressanmälan från Br Jonas Persson, samt påföljande e-svar är på (se Webstasi/e-korrespondens/Bröder emellan)
 • En bild på årets Hederspristagare är på (se Hederspriset/1997)
 • En styrelsebild på Gillevärden är på (se Verksamhet/Läsåret 1996-97/Styrelsen)
 • Länk till "Länsstyrelsen" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Jamtland och Herjeådalen/Länet)
 • Länk till "Östersunds modellflygklubb" är på (se Länkar/J-H:s sporter)
 • 1997-04-17
 • Styrelsen 1997-98 i sin första lägg-ut-form är på (se Verksamhet/Läsåret 1997-98/Styrelsen)
 • Årets förändringar i förteckningarna över styrelsebröder är på (se Historia/Förteckningar/Styrelsebröder)
 • 1997-04-18
 • En direktlänk till sidorna om årets Hederspristagare är på (se frontsida nummer två)
 • En påbörjan av en mera ren lägg-ut (fri från störande ramar samt bättre bakgrunder) är på (se: Alla sidor)
 • En ny bild på sidan om fjällbjörkskommitténs ordförande är på (se Konstellationer/Kommittéer/Fjällbjörks-)
 • 1997-04-24
 • Bo Oscarssons artikel "Jamtar gjorde vikingafärder" är på (se Hederspriset/1990/Artiklar – Nya eller Dokument/1990-vikingafärder eller Länkar/DFR Jamtland/Republikens historia eller Länkar/J-H:s historia/Jamtlands historia)
 • 1997-04-25
 • Länkar till Wången är på (se Länkar/J-H:s lärosäten/Högskolor eller Länkar/J-H:s lärosäten/Gymnasieskolor eller Länkar/J-H:s lärosäten/Övriga)
 • 1997-04-28
 • En direktlänk till Webstasis logg-bok är på (se frontsida nummer två)
 • 1997-05-02
 • En länk till Bergs gymnasium är på (se Länkar/J-H:s lärosäten/Gymnasieskolor;)
 • 1997-05-10
 • Den hittills enda kända bilden på Webstasi har färglagts och är på (se t.ex. Webstasi/Logg-bok 1997/Maj)
 • En bild från Julmotet 1976 är på (se Konstellationer/Kvartetter/Kvartett 1976)
 • En bild på den ene av de två Hederspristagarna 1979 är på (se Hederspriset/1979jf)
 • En bild på Hederspristagaren 1982 är på (se Hederspriset/1982)
 • En bild från Heimmotet 1993 är på (se Historia/Heimmotet 1993)
 • 1997-05-13
 • En bild från Julmotet 1980 är på (se Historia/Mot/Julmotet 1980)
 • En bild från Heimmotet 1990 är på (se Historia/Mot/Heimmotet 1990)
 • 1997-05-15
 • En bild från Birkarlarenneth 1997 är på (se Historia/Diverse/Birkarlarenneth 1997)
 • 1997-05-16
 • En ny bakgrund för textfälten är på (se överallt bland hemsidorna)
 • 1997-05-19
 • En bild från Heimmotet 1993 är på (se Historia/Mot/Västerhus 1993)
 • En bild från ett Julmot är på (se Konstellationer/Kvartetter/Vid Gunillaklockan)
 • 1997-05-20
 • En del nya länkar till hemsidor i Tröndelag är på medan andra för tillfället är av (se Länkar/Länder/Broderlandet Tröndelag)
 • Alla filer insorterade under rubrikerna Hederspriset och Dokument har förändrats till att uppfylla samma färgsystem som övriga filer i hemsidesystemet, dvs det för hemsidorna valda färgsystemet är på (se Hederspriset/19xx/yyyyyy och Dokument/yyyyyy)
 • 1997-05-26
 • Några detaljer om Hemimotet 1997 är på (se Verksamhet/1996 – 1997/Anmälan till Mot eller Verksamhet/1996 – 1997/Verksamhet vt97)
 • Styrelsens planering inför höstterminen 1997 är på (frånsett eventuella tillskott) (se Verksamhet/1997 – 1998/Verksamhet ht97)
 • 1997-05-27
 • Äntligen! En länk till hemsidorna om byarna Skålan och Börtnan är på (se Länkar/Presentationer/Skålan-Börtnan)
 • 1997-05-28
 • En länk till Katrina Klövsjö är på (se Länkar/J-H:s bygdeföretag (representativa))
 • En länk till Bergs IK är på (se Länkar/J-H:s sporter/Fotboll)
 • 1997-06-01
 • Republiksigillet i färg är på (se t.ex. Dokument/1990-Jamtfanan)
 • Några små justeringar av den andra av de två ingångssidorna till Jamtamots hemsidesystem är på
 • 1997-06-06 – 1997-08-28
 • Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på
 • 1997-08-18
 • Diverse nya företagslänkar är på (se Länkar/J-H:s bygdeföretag (övriga))
 • En ny festivalslänk är på (se Länkar/J-H:s bygdefestivaler)
 • En ny sportlänk är på (se Länkar/J-H:s sporter/Bowling)
 • En ny presentationslänk (till Östersunds Cityguide) är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • En bild föreställande Hoverberget är på (se Konstellationer/Kommittéer/Hoverbergs-)
 • En länk till Trønder-Avisa är på (se Länkar/Broderlandet Trøndelag/Trøndelagsmedia)
 • 1997-08-20
 • En länk till Berkeley:s sidor om Heimskringla är på (se Länkar/Övrigt/Nordisk kultur/)
 • Diverse uppdateringar relaterade till Jamtamots nya styrelse är på (se jamtam)
 • 1997-08-21
 • En ny rubrik på länksidan är på (se Länkar/JH:s djurliv)
 • Länkar till den officiella hemsidan om Storsjöodjuret är på (se Länkar/JH:s djurliv eller Konstellationer/Samfund/SSV))
 • En länk till Jamt-braal-kanaln är på (se Webstasi/korrespondens/Bröder emellan)
 • 1997-08-22
 • Unika bilder om premiärvisningen och -försäljningen någonsin av republikfanan är på (se Länkar/JH:s bygdefestivaler eller Länkar/DFR Jamtland/Befrielserörelsen)
 • 1997-08-28
 • En länk till Bo Oscarssons projekt om en ordbok över jamska är på (se Hederspriset/1990 eller Länkar/J-H:s språk/Ordböcker och ordlistor)
 • 1997-09-03
 • Ett embryo till en beskrivning av Kammarn är på (se Historia/Allmänt/Kammarn eller Verksamhet/Allmänt/Kammarn)
 • Br. Halvars krönika Jamtamot (1915 –), tidigare publicerad i Norlandica VIII utgiven av Norrlands nation, är på (se Dokument/Ur Norlandica VIII)
 • En länk till Länsbiblioteket är på (se Länkar/J-H:s bibliotek)
 • 1997-09-08
 • Innehållsförteckningen till JT nr 1996/2 – 1997/1 är på (se Jamtlands Tidning/JT-nummer/1996/2 – 1997/1)
 • 1997-09-09
 • Två bilder från Heimmotet 1997 är på (se Historia/Mot/Heimmotet 1997 a och Historia/Mot/Heimmotet 1997 b, samt den senare även under Hederspriset/1997/Jamtar på besök)
 • Tre bilder från Kammarn är på (se Historia/Allmänt/Kammarn/Vyer och Verksamhet/Allmänt/Kammarn/Vyer)
 • 1997-09-11
 • En länk till Borgvattnets spökprästgård är på (se Länkar/J-H:s luguberiteter)
 • 1997-09-15
 • Br ÖH emeritus Festins krönika över verksamhetsåret 1990-91 är på (se Dokument/Krönikor/Krönika 90-91 eller Jamtlands Tidning/JT-nummer/1996-2 – 1997-1/Jamtamot/ÖH-krönikan som försvann)
 • 1997-09-17
 • Samarr-info 1997 är på (se Verksamhet/1997 – 1998/Samarr 1997 eller Verksamhet/1997 – 1998/Verksamhet ht97/Övriga arrangemang/Samarr med Härja-Jämt)
 • 1997-09-18
 • En länk till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, avdelning Flata är på (se Länkar/J-H:s religioner)
 • 1997-09-19
 • En länk till bolf i Börtnan är på (se Länkar/J-H:s sporter/Bolf)
 • En länk till cypakutsi i Skålan är på (se Länkar/J-H:s sporter/CYPAKUTSI)
 • En länk till Jämtland-Härjedalens Flygsportförbund är på (se Länkar/J-H:s sporter/Flygsport)
 • En länk till Östersunds Fallskärmsklubb är på (se Länkar/J-H:s sporter/Flygsport)
 • En länk till Östersund-Frösö Golfklubbs Elitlag är på (se Länkar/J-H:s sporter/Golf)
 • En länk till Östersunds fotbollsklubb är på (se Länkar/J-H:s sporter/Fotboll)
 • En länk till MittNytt är på (se Länkar/J-H:s bygdemedia/Radio och TV)
 • 1997-09-26
 • En färgläggning av sidan med länkar till republikdokument är på (se Länkar/Länder/DFR Jamtland)
 • 1997-09-29
 • En länk till Jämtlands fastighetsservice är på (se Länkar/J-H:s bygdeföretag (övriga))
 • 1997-10-01
 • Version två av rubrikerna i huvudet på Jamtamots www-sidor är på (se Jamtamots www-sidor)
 • 1997-10-06
 • Förteckningen över ledamöter i Styrelsen är uppdaterad efter ett fyllnadsval (Hövding) vid höstens första Mot (se Verksamhet/1996 – 1997/Styrelsen/Hövding)
 • Förteckningen över ledamöter i Storjamtskommittén är uppdaterad efter fyllnadsvalet vid höstens första Mot (se Konstellationer/Kommittéer/Storjamts)
 • 1997-10-10
 • Speciella sidor för Heimmot och Julmot är på (se Historia/Mot/Heimmot och Historia/Mot/Julmot)
 • Samfundet Kartotekets Vänners artikel i Jamtlands Tidning 1/1994 om Heimmoten genom tiderna är i en reviderad och i två dokument uppdelad version (se Historia/Mot/Heimmot)
 • Resultatlistan från sommartävlingen i hastighetsrodd av vikingabåt i Gällö (Jamtamot vann) är på (se Historia/Mot/Heimmot)
 • 1997-10-13
 • En länk till Åre kommun är på (se Länkar/Bygdepresentationer/Åre kommun)
 • Uppdateringar av länkar till bygdepresentationer är på (se Länkar/Bygdepresentationer)
 • 1997-10-15
 • Årets styrelseledamöters hemorter finns fr.o.m. dagens datum noterade på förteckningen över årets styrelse (se Verksamhet/1997 – 1998/Styrelsen)
 • 1997-10-29
 • En smärre förändring av länksidorna utseende är på (svajande republikfanor, större rubriker, republikfärger) (se Länkar/...)
 • 1997-11-04
 • En viss förändring av den andra välkomstsidan är på (nytt typsnitt, ny bakgrund, ...) (se Den andra välkomstsidan)
 • 1997-11-07
 • En länk till Persåsen med fäbodvägen är på (se Länkar/Bygdepresentationer/Bergs kommun)
 • Info om Julmotet 1997 är på (se Verksamhet/1997 – 1998/Anmälan till Mot)
 • 1997-11-11
 • Vissa uppdateringar av länkar till www-sidor om broderlandet Trøndelag är på (se Länkar/Länder/Borderlandet Trøndelag)
 • 1997-11-13
 • En sida om Johan Bredmanskommittén och dess förehavanden är på (se Konstellationer/Kommittér/Bredmans-)
 • 1997-11-14
 • En sida om Senilium är på (se Konstellationer/Samfund/Senilium)
 • 1997-11-21
 • Omslaget till den senaste JT:n är på (se Jamtlands Tidning/JT-nummer/2-1996 – 1-1997)
 • Sångerna nr 2, 4, 6 – 13 i Jamtamots sångbok från år 1983 är på och då speciellt Herjeådalssången (nr 2) (se Dokument/Böcker/Sångbok 1983)
 • 1997-11-22
 • Sångerna nr 14 – 18 i Jamtamots sångbok från år 1983 är på, och därmed är hela sångboken utlagd på kongroveven (se Dokument/Böcker/Sångbok 1983)
 • 1997-12-02
 • En länk till Rislunds snickeri i Äspnäs är på (se Länkar/J-H:s bygdeföretag/Bygderepresentativa)
 • 1997-12-05
 • En ommöblering av filer modell Verksamhet respektive Historia är på (se Verksamhet eller Historia)
 • 1997-12-08
 • En länk till Östersunds bowlingklubb är på (se Länkar/J-H:s sporter/Bowling)
 • Diverse uppdateringar bland republiklänkarna är på (se Länkar/Länder/Republiken Jamtland/)
 • Länkar till Åre Björnen och Åre webcam(era) är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Åre kommun/)
 • 1997-12-11
 • Länkar till olika avdelningar inom IF Castor är på (se Länkar/J-H:s sporter/....)
 • En ommöblering av indexfilen under rubriken Verksamhet är på (se Verksamhet)
 • 1997-12-12
 • En länkar till Hoven Droven är på (se Länkar/Länder/Republiken Jamtland/Republikens artister)