Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 1998

1998-01-13
 • En länk till Bergs kommuns (nya) hemsida är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Bergs kommun)
 • En länk till Fansens guide till Jamtlands ambassadors är på (se Länkar/J-H:s sporter/Basket)
 • En länk till Föreningen Jämtlands läns släktforskare är på (se Länkar/J-H:s historia/Släktforskning)
 • Ett e-brev från en viss Bernt Josefsson samt korresponderande e-svar är på (se Webstasi/Korrespondens om www-sidornas form & innehåll)
 • En länk till Delprosjekt Trønderordboka är på (se Länkar/Broderlandet Trøndelag/Trøndelags språk)
 • Sammanställningen "Jamtland från A till Ö" är på (se Dokument/Dokument/Jamtland från A till Ö)
 • 1998-01-14
 • En länk till Frostvikens hemsida är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Strömsunds kommun)
 • En länk till Klövsjös hemsida är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Bergs kommun)
 • Motiveringen för årets Hederspristagare är på (se Hederspriset/1988/Motivering)
 • 1998-01-16
 • En artikel om Olof Rahm, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Olof Rahm – Motståndsman)
 • En artikel om Jamtälven, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Jamtälven)
 • Ett embryo för en beskrivning av minnesstenen i By på Rödön till minne av Carl Zetterström är på (se Carl Zetterström/Minnesstenen)
 • 1998-01-19
 • En artikel om Västerhus kapell, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Västerhus kapell)
 • En artikel om Krigsterrorn 1563 – 1671, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Krigsterrorn 1563 – 1671)
 • 1998-01-20
 • Fastessons Fastessons dikt (visa) om befrielsen från svenskarna 1677, med kommentarer av Bo Oscarsson, är på (se Dokument/Dokument/Fastessons dikt 1677)
 • En länk till OPE IF:s pojkar-16 hemsida är på (se Länkar/J-H:s sporter/Fotboll)
 • 1998-01-21
 • En artikel om Georg Adlersparre, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Georg Adlersparre)
 • En artikel om Alltinget Jamtamot, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Alltinget Jamtamot)
 • En artikel om Ärterbröd, skriven av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Ärterbröd)
 • 1998-01-22
 • En artikel om "10 mark jamtska", med kommentarer (saknas ännu) av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/10 mark jamtska)
 • 1998-01-23
 • En artikel om "Hospitalet i Bergen" av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Hospitalet i Bergen)
 • En sida om "Det danska riksvapnet i Ragunda kyrka" är på (se Dokument/Dokument/Danska riksvapnet i Ragunda)
 • 1998-01-28
 • En artikel om "Jamtlands historia i kortfattad form" av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Jamtlands historia)
 • Ett e-brev från Martin Edling Andersson är på (se Webstasi/Korrespondens om www-sidornas form & innehåll)
 • 1998-01-30
 • En artikel om "Motståndmän i Jamtland" av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Motståndmän i Jamtland)
 • En artikel om "Eksing" av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Eksing)
 • 1998-02-02
 • En artikel om "Tibrandsholm" av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Tibrandsholm)
 • Diverse småjusteringar av länkningar är på (se Länkar/....)
 • 1998-02-05
 • En artikel om "Ås" av Bo Oscarsson är på (se Dokument/Dokument/Ås)
 • 1998-02-08
 • Sju bilder på styrelseledamöter modell läsåret 1997-98 är på (se Verksamhet/Allmänt/Styrelsen)
 • En bild från Ärtmotet den 13/4 1991 är på (se Historia/Mot/Ärtmotet 1991)
 • 1998-02-17
 • En ny huvudrubrik, nämligen "Senaste nytt", är på (se även Verksamhet/Aktuellt/Verksamhet vt 1998)
 • En omsortering av huvudrubrikerna är på
 • Sidorna om Jamtlands Tidning är uppdaterade vad gäller den nye Redaktörens namn (se Jamtlands Tidning)
 • En länk till "Reklam Förlaget Bräcke" är på (se Länkar/J-H:s företag/Övriga)
 • 1998-02-19
 • En innehållsförteckning till Jamtamots jubileumsskrift från år 1985 är på och några sedan förut iordningställda dokument är länkade (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985)
 • Artikeln "Samfundet Storsjöodjurets Vänner" av Erling Jacobsson är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Nr 24)
 • Artikeln "Jamtamot 1907–1910" av Nils Sjölander är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Nr 26)
 • 1998-02-20
 • En recension av Jamtlands Tidning 2/1996–1/1997, skriven av Lo Rindberg och publicerad i LT den 16/9 1997, är på (se Jamtlands Tidning/Recensioner)
 • Högtidstalet 1934 från det sista Motet på Övre Phoenix i Upsala är på (se Historia/Mot)
 • 1998-02-23
 • Krönikan över läsåret 1985-86 är på (se Dokument/Krönikor)
 • Krönikan över läsåret 1986-87 är på (se Dokument/Krönikor)
 • Förordet i jubileumsskriften från 1985 är på (se Dokument/Jubileumsskrift 1985/Förord)
 • 1998-03-03
 • En länk till en sida om pianostämning är på (se Länkar/Musik/Vård av instrument)
 • En länk till en sida om islandshästar i Härjedalen är på (se Länkar/Sporter/Hästar)
 • 1998-03-06
 • Godens mässning till gålbeinskäran är på (se Verksamhet/Vårterminen 98/Godens mässning)
 • 1998-03-10
 • En länk till Östersund Studenters Kårhus är på (se Länkar/Högskoleföreningar/Ova Aros ustat/Östersund Studenters Kårhus)
 • Knappar som innehållar allas i styrelsen e-adresser är på (se Verksamhet/Adresser/styrelsen@jamtamot eller Verksamhet/Aktuell termin/Styrelsen/E-brev till alla i styrelsen)
 • 1998-03-13
 • Info om Hardda Ku:s nyutkomna CD-skiva är på (se Konstellationer/Musik/Hardda Ku/Skivor/4)
 • 1998-03-24
 • Artikelhistorik- och copyright-rutan i början av varje artikeldokument har snyggats till med ram och särskild bakgrund (se t.ex. Dokument/.....)
 • 1998-04-17
 • Samlingen av styrelsefoton från läsåret 1997-98 är nu komplett (se Verksamhet/Vårterminen 98/Styrelsen)
 • 1998-04-19
 • Tidningsartiklarna med anledning av Prismotet i mars månad 1998 är nu komplett (se Hederspriset/1998/Mediabevakning/)
 • 1998-04-21
 • En ny underrubrik till länksidan om J-H:s språk är på (se Länkar/Språk/Runor)
 • En länk till en ny sida om runstenen på Frösön är på (se Länkar/Historia/Jamtlands historia/Frösöstenen eller Länkar/Språk/Runor/Frösöstenen)
 • 1998-04-28
 • En länk till Östersundstravet är på (se Länkar/Sporter/Hästsporter)
 • En länk till Stall Olle Karlsson (Östersundstravet) är på (se Länkar/Sporter/Hästsporter)
 • Samlingen av Br ÖH:s meddelanden till brr under vt 1998 är kompletterad (se Webstasi/Korrespondens/Bröder emellan)
 • 1998-05-05
 • Kompletterande uppgifter om var man kan köpa Harddas CD är på (se Konstellationer/Musik/Hardda Ku/Skiva 4)
 • 1998-05-06
 • Tillgänglig info om nästa års styrelse är på (se Verksamhet/Höstterminen 98/Styrelsen eller Historia/Styrelser/Styrelsen 1998–99)
 • 1998-05-07
 • En länk till Brunflo ishockeyklubb är på (se Länkar/Sporter/Ishockey)
 • En länk till Köttsjöns fiskevårdsförening är på (se Länkar/Sporter/Fiske eller Länkar/Bygdepresentationer/Ragunda)
 • En länk till Stuguns fiskevårdsförening är på (se Länkar/Sporter/Fiske eller Länkar/Bygdepresentationer/Ragunda)
 • 1998-05-08
 • Ett omfattande kompletteringsarbete med länksidorna (omsortering av några länkrubriker – nya länkar – delvis ny lägg-ut – m.m.) är på (se Länkar)
 • 1998-05-11
 • De översättningar till den korta beskrivning (på jamska och engelska) av Jamtamot som funnits åtkomlig från välkomstsida nr 2 har översatts till 5 andra språk nämligen tyska, franska, spanska, italienska och portugisiska, och är på. Se VERKSAMHET / Information / Info på 21 språk
 • 1998-05-12
 • Länkar till Jamtlands ambassadors, Östersunds bowlingklubb samt Östersunds orienteringsklubb är på (se Länkar/Sporter/Basket och Länkar/Sporter/Bowling och Länkar/Sporter/Orientering)
 • 1998-05-18
 • En artikel av Bo Oscarsson om "Ravund" är på (se Dokument/Dokument/Ravund)
 • 1998-05-19
 • En dikt av Elsa Wallén "Till Carl Zetterströms minne" är på (se Dokument/Dokument/Till Carl Zetterströms minne)
 • 1998-05-25
 • Länkar till sidor om Aksel Lindström är på (se Länkar/Länder/Republiken Jamtland/Republikens författare/Aksel Lindström)
 • 1998-05-26
 • Länkar till sidor om jamthunden är på (se Länkar/J-H:s djurliv/Jamthunden eller Länkar/Länder/Republiken Jamtland/Republikens författare/Aksel Lindström)
 • En dokument-sök-funktion är på (se Frontsida 2 eller Dokument eller Webstasi/Allmänt/Webstasi-info eller Länkar/Sök)
 • 1998-06-01
 • En länk till sidor om Western Riders Club Z är på (se Länkar/J-H:s sporter/Hästsporter)
 • En länk till sidor om Grottkryparna i Jämtland är på (se Länkar/J-H:s sporter/Grottkrypning)
 • En länk sidor om Naturvårdarna (Personal i naturskyddade områden) är på (se Länkar/J-H:s föreningar/Naturvårdsföreningar)
 • 1998-06-13
 • En länk till sidor om "Historien kring Myssjö baptistförsamling och dess predikanter" är på (se Länkar/J-H:s religioner/Kristendom)
 • En länk till sidor om "Toppstafetten. En löpstafett för alla åldrar i den unika terrängen runt och på Hoverberget" är på (se Länkar/J-H:s sporter/Kuting)
 • 1998-06-15
 • En länk till "Klövsjö-Vemdalens Golfklubb" är på (se Länkar/J-H:s sporter/Golf)
 • 1997-07-03 – 1997-08-23
 • Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på
 • 1998-08-27
 • Uppdateringar av diverse dokument under huvudrubriken "Verksamhet" är på (se Verksamhet/Höstterminen 98)
 • 1998-09-02
 • Diverse finslipningar är på (si henan å danan)
 • 1998-09-11
 • En ny länksida, nämligen "J-H:s dans" är på (se Länkar/J-H:s dans)
 • En länk till Laxsjö bygdegård är på (se Länkar/J-H:s dans/Bygdegårdar)
 • 1998-09-17
 • En uppsnyggning av förteckningen över Storjamtar är på (se Historia/Förteckningar/Storjamtar)
 • En uppsnyggning av förteckningarna över Styrelsebröder är på (se Historia/Förteckningar/Styrelsebröder)
 • 1998-09-21
 • En ny underrubrik i förteckningen över länkar till J-H:s sporter är på (se Länkar/J-H:s sporter/Roll- och konfiktspel)
 • En ny underrubrik i förteckningen över länkar till J-H:s sporter är på (se Länkar/J-H:s sporter/Skidor på tvären)
 • En ny underrubrik i förteckningen över länkar till J-H:s sporter är på (se Länkar/J-H:s sporter/Skidor utför)
 • Länkar till några rollspelsföreningar är på (se Länkar/J-H:s sporter/Roll- och konfiktspel)
 • En länk till Karl XI's Högfjällshotell i Storhogna är på (se Länkar/J-H:s företag/Bygderepresentativa)
 • En länk till Hotell Mullfjället är på (se Länkar/J-H:s företag/Bygderepresentativa)
 • En länk till Hotell Tänndalen är på (se Länkar/J-H:s företag/Bygderepresentativa)
 • En länk till Åtigårn i Skucku är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Bergs kommun/Skucku – Åtigårn)
 • En länk till Duved är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Årekommun/Duved)
 • En länk till Betelförsamlingen är på (se Länkar/J-H:s religioner/Kristendom)
 • En länk till Östersunds bouleförening är på (se Länkar/J-H:s sporter/Boule)
 • En länk till Östersunds atletklubb är på (se Länkar/J-H:s sporter/Styrkelyft)
 • En länk till Offerdals motorklubb är på (se Länkar/J-H:s sporter/Motor)
 • 1998-09-22
 • En översättning av den korta beskrivning av Jamtamot, som på ett antal språk finns åtkomlig från välkomstsida nr 2, har genom Br Markstedt d.ä. försorg översatts till norska (bokmål) och är på. Se VERKSAMHET / Information / Info på 21 språk.
 • En ny underrubrik i förteckningen över länkar till J-H:s sporter är på (se Länkar/J-H:s sporter/Roll- och konfiktspel)
 • 1998-09-28
 • En uppsnyggning av förteckningarna över Jamtamots medaljörer är på (se Historia/Förteckningar/Medaljörer)
 • 1998-09-29
 • En omsortering samt standardisering av huvudrubriker är på. Alla huvudrubriker längst upp på skärmen motsvaras av ditos i underrubrikfönstren (givetvis är allt i Jamtamots speciella röda färg) (se www-sidorna).
  I och med detta har version 3.7 av Jamtamots system av www-sidor uppnådds.
 • 1998-10-05
 • Ett från Br PM inkommet e-brev och ett därpå följande e-svar från Br Webstasis är på (se Webstasi/Korrespondens om www-sidornas form & innehåll)
 • Länken till Jamtlands grottförening är uppdaterad (se Länkar/Sporter/Grottkrypning)
 • 1998-10-07
 • En ny avdelning under rubriken Länkar/J-H:s sporter är på (se Länkar/J-H:s sporter/Skärmflygning)
 • En länk till "Flygklubben Offerdal" är på (se Länkar/Sporter/Skärmflygning)
 • En länk till Jamtlands biblioteks registerkort om föredraget "Carl Zetterstöm. Jämtlands biblioteks grundare" är på (se Carl Zetterström/Publicerat/Enskilda artiklar och föredrag)
 • 1998-10-09
 • En länk till "Jamt-Trøndersk utveckling" är på (se Länkar/Jamt-Trøndersk utveckling)
 • En länk till en sida om H-P Burman skriven av Thorsten Jakobsson är på (se Hederspriset/1994/HP)
 • En länk till en C-uppsats i företagsekonomi betitlad "Jämtlandsbilden. En attitydundersökning" är på (se Länkar/Republiken Jamtland/Diverse artiklar och uppsatser)
 • 1998-10-13
 • Artikeln "Jämtar jag mött i sydamerika", skriven av Nils Bååthe och ursprungligen publicerad i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985, har genom en Broders försorg gjorts tillgänglig som ett elektroniskt dokument och är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 11)
 • Uppdateringar av den info som finns under huvudrubriken VERKSAMHET är på (se Verksamhet/Styrelsen m.m.)
 • Br Andos sångbok är på (se Dokument/Böcker/Sångbok – Br Andos)
 • 1998-10-20
 • Några bilder från 1998 är på (se Verksamhet/Bildreportage)
 • 1998-10-21
 • En länk till Mitthärjebladet är på (se Länkar/J-H:s företag/Bygderepresentativa eller Länkar/Bygdepresentationer/Härjedalens kommun)
 • Artikeln "Modersmåle", skriven av Staffan Granberg och ursprungligen publicerad i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985, har genom en Broders försorg gjorts tillgänglig som ett elektroniskt dokument och är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 4)
 • 1998-10-22
 • Artikeln "När vi skulle bilda Jämtland-Härjedalens nation", skriven av Sten Rentzhog och ursprungligen publicerad i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985, har genom en Broders försorg gjorts tillgänglig som ett elektroniskt dokument och är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 22)
 • Artikeln "Från Bredkälens horisont. Minnesfragment och funderingar", skriven av Erik Eriksson och ursprungligen publicerad i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985, har genom en Broders försorg gjorts tillgänglig som ett elektroniskt dokument och är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 8)
 • 1998-11-04
 • En länk till YRAN-sidan "Republiken gör Jamtland känt" är på (se Länkar/Republiken/Diverse artiklar och uppsatser eller Länkar/Festivaler/Storsjö-YRAN)
 • 1998-11-06
 • Ett inkommet e-brev och ett motsvarande e-svar, bägge av ett allmänintresse, är på (se Webstasi/Korrespondens Bröder emellan/981105)
 • 1998-11-11
 • En ny underavdelning – "Kulturföreningar" – är igång på länksidan om föreningar (se Länkar/J-H:s föreningar/Föreningar/Kulturföreningar)
 • En länk till "Vikingaföreningen Österhus Vänner" i Grytan är på (se Länkar/J-H:s föreningar/Kulturföreningar)
 • 1998-11-17
 • En bild från Sommarmotet 1998 är på (se Historik/Mot/Sommarmotet 1998)
 • En bild från Kammarn den 1:a maj 1998 är på (se Historik/Övrigt/1:a maj 1998)
 • En länk till "Republikens Jamtlands konsulat" i Lund är på (se Länkar/J-H:s föreningar/Högskoleföreningar)
 • 1998-11-25
 • En sida om Julmotet 1998 är på (se Senaste nytt)
 • 1998-11-26
 • En länk till Bengt Sändhs sidor om snus är på (se Länkar/Övrigt/Nordisk kultur/Snus)
 • 1998-11-30
 • Förteckningarna över Jamtar i Norrlands nations tjänst har uppdaterats (se Historia/Förteckningar/I nationens tjänst/2:e Quratorer och Historia/Förteckningar/I nationens tjänst/Klubbchefer)
 • Översättningen till franska av den korta beskrivningen av Jamtamot har genom Br Andreas Hägglunds försorg genomgått en kvalitetshöjning. Se VERKSAMHET / Information / Info på 21 språk.

 • 1998-12-02
 • Biografin om Carl Zetterström från uppslagsverket "Svenskt biografiskt handlexikon" är på (se Carl Zetterström/Biografi)
 • 1998-12-04
 • Länkar till Bo Oscarssons kurs i jamska är på (se Hederspriset/1990/Kurs i jamska eller Länkar/J-H:s språk/Grammatik och stavning/Kurs i jamska)
 • Välkomstsidan har förändrats rejält och är på i sin nya tappning (se Välkomstsidan)
 • 1998-12-07
 • Info om Jamtamots Hederspristagare 1999 är på (se Hederspriset/1999)
 • Välkomstsidan har förendrats ytterligare jämfört med den 4/12-1998 och är på i sin nynya tappning (se Välkomstsidan)
 • 1998-12-15
 • En länk till företaget Ugnsmakarna är på (se Länkar/J-H:s företag/Övriga)
 • 1998-12-22
 • Sidorna under huvudrubriken "Jamtlands Tidning" har fått en ny lägg-ut (se Jamtlands Tidning)
 • Omslagen (nya, enhetliga och alla) till JT 1984:1 – 1996:2-1997:1 är på (se Jamtlands Tidning/1981 – 1990 och 1991 – 2000)
 • Innehållsförteckningar till JT 1991:1 – 1996:2-1997:1 är på (se Jamtlands Tidning/1991 – 2000)
 • 1998-12-25
 • Innehållsförteckningar till JT 1984:1 – 1988:1 är på (se Jamtlands Tidning/1980 – 1990)
 • 1998-12-28
 • Omslagen till JT 1979:1 – 1983:2 är på (se Jamtlands Tidning/1972 – 1980 och 1981 – 1990)
 • Innehållsförteckningar till JT 1979:1 – 1983:2 är på (se Jamtlands Tidning/1972 – 1980 och 1981 – 1990)
 • 1998-12-30
 • Omslagen till JT 1975:1 – 1978:2 är på (se Jamtlands Tidning/1972 – 1980)
 • Innehållsförteckningar till JT 1975:1 – 1978:2 är på (se Jamtlands Tidning/1972 – 1980)