Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 1999

1999-01-05
 • En mängd sidor har förändrats rejält och är på (se Hederspriset, m.m.)
 • 1999-01-08
 • Innehållsförteckningarna under huvudrubriken "Hederspriset" har förändrats till att följa en gemensam mall vad gäller innehåll och färger (se Hederspriset)
 • 1999-01-09
 • Biografi-sidorna under huvudrubriken "Hederspriset" har förändrats till att följa en gemensam mall vad gäller innehåll och färger (se Hederspriset)
 • 1999-01-10
 • Alla icke tidigare ändrade sidor under huvudrubriken "Hederspriset" har förändrats till att följa en gemensam mall vad gäller innehåll och färger (se Hederspriset)
 • 1999-01-11
 • De flesta dokument/artiklar har förändrats till att ha en vit-ljusgul bakgrundsfärg (se Överallt bland www-sidorna)
 • 1999-01-13
 • Bo Oscarssons publikationslista avseende "Aspås sockenkrönika" är på (se Hederspriset/1990/Artiklar i Aspås sockenkrönika)
 • Bo Oscarssons publikationslista avseende "Jamtlandsbladet" är på (se Hederspriset/1990/Artiklar i Jamtlandsbladet)
 • Bo Oscarssons publikationslista avseende "Övrig periodica" är på (se Hederspriset/1990/Artiklar i övrig periodica)
 • Bo Oscarssons publikationslista avseende "Åre kommuns kultur- och fritidsguide" är på (se Hederspriset/1990/Artiklar i Åres K-F-guide)
 • Bo Oscarssons publikationslista avseende "Kompendier" är på (se Hederspriset/1990/Kompendier)
 • 1999-01-18
 • En länk till Radio Härjedalen är på (se Länkar/Media/Radio)
 • En länk till Härja-Jämt är på (se Länkar/Föreningar/Högskoleföreningar/Norrlands nation)
 • Delar av vårterminens program är på (se Verksamhet/Vårterminen 1999)
 • 1999-01-19
 • En länk till "Jamtli historieland och länsmuseet" är på (se Länkar/J-H:s arkiv och museer)
 • Artikeln "Fångväsendet i Jamtland – En liten historik", skriven av Thord Larsson-Graff och ursprungligen publicerad i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985, har genom en Broders försorg gjorts tillgänglig som elektroniskt text och är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 18)
 • Artikeln "Reddningscorpsen", skriven av Sture Lidén och ursprungligen publicerad i Jamtamots i Uppsala jubileumsskrift 1985, har genom en Broders försorg gjorts tillgänglig som ett elektroniskt text och är på (se Dokument/Böcker/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 23 eller Konstellationer/Musik/Reddningscorpsen/Historik)
 • 1999-01-21
 • En länk till "Krokvåg" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Ragunda kommun)
 • En länk till "Krångede/Döviken" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Ragunda kommun)
 • En länk till "Sundsjö IF" är på (se Länkar/J-H:s sporter/Innebandy)
 • En länk till "Plantskolan i Odensala" är på (se Länkar/J-H:s företag/Övriga)
 • En länk till "Ivars Bil" är på (se Länkar/J-H:s företag/Övriga)
 • En länk till "Pingstkyrkan i Östersund" är på (se Länkar/J-H:s religioner/Kristendom)
 • En länk till "Nöjesbrigaden – Östersunds nya nöjes tidning på internet" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • 1999-01-22
 • Ett antal "enradare" av Hedersprismotiveringar är på (se Hederspriset/19xx/Biografi för årtalen 1974, 1976-1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989 och 1992)
 • "Historik över framtagandet av Jamtlands fana" har i januari 1999 nedtecknats av Bo Oscarsson och införlivats i dokumentet som beskriver Jamtlands fana utifrån diverse aspekter (se Dokument/Jamtlandica/Jamtlands fana)
 • 1999-01-28
 • Historiksidorna om "Jamtar i Norrlands nations tjänst" har snyggats upp i enlighet med andra förteckningar och är på (se Historik/Förteckningar/I nationens tjänst)
 • 1999-01-29
 • En ny avdelning under LÄNKAR är på (se Länkar/Bröder Jamtar)
 • 1999-02-01
 • En länk till "S:t Olavstrampet" är på (se Länkar/Sporter/Cykling)
 • En länk till "Östersunds budo kai" är på (se Länkar/Sporter/Kamparter)
 • 1999-02-03
 • Br Fo emeritus tillika 2Q emeritus, "Flata-Lasse", e-brev till Bröderna, om nationens reglemente för vistelse på nationen och den skadliga inverkan på Jamtamot (och nationen själv) som densamma leder till är på (se Webstasi/Korrespondens Bröder emellan/981217)
 • 1999-02-04
 • Länkar till Bo Oscarssons artiklar "Jamtlands runsten", "Republikens västgräns", "Republikens östgräns", "Runstensbron och andra gamla broar" och "Skalstugevägens historia" är på (se Länkar/Republiken Jamtland/Republikens historia eller Länkar/J-H:s historia eller Dokument/Jamtlandica eller Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i www)
 • Länkar till musikkapellen "Dr BW & Lost Soul" och "Jimi Mattsson Experience" är på (se Länkar/Jamtlands musikliv/Musikgrupper)
 • En bild från Stormotet den 24/2 1990 är på (se Historik/Mot/Stormotet 1990)
 • 1999-02-08
 • Uppdateringar är på utifrån de två fyllnadsval till styrelsen som gjordes på Pannkaksmotet (se Verksamhet/Styrelsen och Historik/Förteckningar/Styrelsebröder/Gillevärdar och Historik/Förteckningar/Styrelsebröder/Lekare)
 • 1999-02-09
 • Översättningen till tyska av den korta beskrivningen av Jamtamot har genom Br Storjamten Lennart Nymans försorg genomgått en kvalitetshöjning Se VERKSAMHET / Information / Info på 21 språk.

 • 1999-02-10
 • Länkar till "Åre Renrajd" är på (se Länkar/J-H:s företag/Bygderepresentativa eller Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Åre kommun)
 • Två gruppbilder från Mot på 1930- och 40-talen har genom en Broders försorg gjorts tillgängliga som www-bilder (se Historik/Mot/Phoenix 1931-11-29 eller Historik/Mot/Rullan 1943-11-20)
 • 1999-02-11
 • En länk till närradiokanalen "Radio Prime" i Östersund är på (se Länkar/J-H:s media och mediaföretag/Radio)
 • En bild på Reddningscorpsen à 1956 har genom Phontratten Emil Ekströms försorg förmedlats till Jamtamots www-sidor (se Konstellatoner/Musik/Reddningscorpsen)
 • 1999-02-12
 • Innehållsförteckningar till JP 1972:1 samt JT 1974:1, 1974:2 är på (se Jamtlands Tidning/1972 – 1974)
 • En länk till "Trønder-Jamt" är på (se Länkar)
 • Länksidan "Bröder Jamtar" har flyttats (se Länkar/J-H:s bröder Jamtar)
 • 1999-02-17
 • En länk till "Åre webcam" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Åre kommun)
 • En länk till "Wargentinskolans webb-kamera" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • 1999-02-19
 • Jamtamots välkomstsida har ändrats lite grann. Direktlänkarna till rena Jamtamot-sidor har stuvats om en del och republiklänkarna har "usemap":ats (se Välkomstsidan)
 • 1999-02-22
 • Innehållsförteckningen till Harddas CD är på (se Konstellationer/Musik/Hardda Ku/Skivor à CD)
 • 1999-03-01
 • En länkning till republikens serviceradio är på (se Länkar/Republiken Jamtland/Republikens Radio eller Länkar/J-H:s media och mediaföretag/Radio)
 • 1999-03-05
 • Innehållsförteckningen till JT 1972:1 är på (se Jamtlands Tidning/1972)
 • 1999-03-10
 • En länk till "Datatermer för jamtar" är på (se Länkar/J-H:s språk/Ordböcker och ordlistor)
 • 1999-03-16
 • Alla innehållsförteckningar på nivå två är nu taggade utan att understrykningar markerar detsamma. Dessutom har fontstilen ändrats till Arial/Geneva (se Överallt)
 • Sidan om Stormotskommittén har snyggats till i enlighet med andra förteckningar och är på (se Konstellationer/Kommittér/Stormots-)
 • 1999-03-17
 • Länksidan "Nord og Sør Trøndelag" har uppdaterats vad gäller förekommande länkar (se Länkar/Nord og Sør Trøndelag)
 • 1999-03-23
 • Ett antal tidigare ej inskrivna Hedersprisrubriceringar har skrivits in på Hedersprissidorna (se Hederspriset)
 • 1999-03-26
 • Br Peter Öhrnells teckning "Serenad" från 1984 har genom Br Arne Sandemos försorg lästs in och via en annan Broder förmedlats till Br Webstasi (se Konstellationer/Musik/Kvartetter(/Jamtkvartetten/Historik))
 • 1999-04-07
 • Omslagen till JP 1972:1 – JT 1974:2 är på (se Jamtlands Tidning/1972 – 1974)
 • 1999-04-11
 • Omslaget till Hardda Ku:s senaste skiva (CD:n) har lästs in igen för att kunna återges i flera storlekar (se Konstellationer/Hardda Ku/Skivor à CD)
 • Ett textparti från Hardda Ku:s senaste skiva (CD:n) har lästs in igen och är på (se Konstellationer/Hardda Ku/Presentation)
 • 1999-04-13
 • En bild på Övre Slottsgatan har genom en Broders försorg lästs in och är på (se Dokument/Jubileumsskrift 1985/Artikel nr 22)
 • Länkarna till olika sidor i Norge har uppdaterats (se Länkar)
 • Artikeln "Historien om Mæn je va e litta taus" är åtkomlig från Jamtamots sidor (se Dokument/Jamtamotiana/Jamtamots sångbok 1983/Nr 8)
 • 1999-04-13
 • Länkar till "Flaggbutiken" är på (se Länkar/J-H:s företag/Bygderepresentativa eller Länkar/Republiken Jamtland/Republikens företag)
 • 1999-04-15
 • En länk till Länsstyrelsen fiskesajt är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Jamtaland och Herjeådalen/Fiske i Jämtland-Härjedalen eller Länkar/J-H:s sporter/Fiske/Fiske i Jämtland-Härjedalen)
 • 1999-04-19
 • En del av Jamtamots www-version av Sångbok 1983 har genomgått en ansiktslyftning (se Dokument/Jamtamotiana/Sångbok 1983/Sångerna 5, 8, 31-37, A)
 • 1999-04-22
 • Hedersprissidorna har kompletterats med datum för tidigare ej angivna prisutdelningar (nu saknas data endast för 1991 och 1996) samt med tidigare ej angivna Hedersprismotiveringar (nu saknas endast de från 1973, 1975, 1980 och 1981) (se Hederspriset)
 • 1999-04-28
 • Länkarna till Östersunds kommun har stuvats om rejält (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • Jamtamots styrelse för läsåret 1999-00 är på (se Verksamhet/Styrelsen nästa läsår eller Historik/Styrelser/Styrelsen 1999-00)
 • Sidorna om Storjamtskommittén och Stadgekommittén har fått ansiktslyftningar samt utökningar i omfången (se Konstellationer/Kommittéer/S-märkta)
 • 1999-05-05
 • En länk till databasen "Artiklar och författare i årsboken Jämten från åren 1906–1999" är på (se Länkar/J-H:s arkiv och museer/Databaser eller Länkar/J-H:s historia/Databaser eller Länkar/J-H:s sprak/Databaser)
 • En länk till litteraturförteckningen "Förteckning över monografier och periodica från olika socknar" är på (se Länkar/J-H:s arkiv och museer/Databaser eller Länkar/J-H:s historia/Databaser eller Länkar/J-H:s språk/Databaser)
 • 1999-05-11
 • Sidan om Samarr 99 är på i en start-version (se Verksamhet/Samarr 99)
 • En bild på styrelsen i Jamtlandsfärger våren 1999 har skapats av Br Lekaren Dan Eriksson och är på (se Verksamhet/Styrelsen eller Historik/Styrelser/Styrelsen 1998–99)
 • En bild på Br Lekaren i frack pryder numera styrelsesidorna 1998-99 och 1999-00 (se Verksamhet/Styrelsen eller Historik/Styrelser/Styrelsen 1998–99)
 • 1999-05-16
 • En länk till "Hackås församling" är på (se Länkar/J-H:s religioner/Kristendom)
 • En länk till "Näktenbygden" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Bergs kommun eller Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • 1999-05-17
 • Dokumentet "10 mark jamtska" har fyllts på med text och bytt namn till "Jamtska mark" är på (se Dokument/Jamtlandica/Jamtska mark eller Länkar/J-H:s historia/Artiklar eller .....)
 • 1999-05-18
 • Tretton (13) stycken artiklar av Bo Oscarsson har lagts ut (se Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i Åres K-F-guide)
 • 1999-05-24
 • Artikeln "Drottning Sofia" av Bo Oscarsson har lagts ut (se Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i Åres K-F-guide/1992)
 • Publikationslistan rörande Carl Zetterström har uppdaterats (se Carl Zetterström/Publicerat)
 • 1999-05-25
 • En sökfunktion som endast söker bland Bo Oscarssons olika dokument är inlagd på biografisidan om densamme (se Hederspriset/1990/)
 • 1999-06-01
 • Artikeln "Pilgrimsvägar" av Bo Oscarsson har lagts ut (se Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i övriga periodica)
 • Artikeln "Osann mytbildning i ny turisthandbok. Om runstenen" av Bo Oscarsson har lagts ut (se Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i Österunds-Posten/1996)
 • 1999-06-09
 • En inspelning av sången "Nu ske ma äta" har lagts ut i mp3-format (se Dokument/Sångbok 1983/Sång 21)
 • En inspelning av sången "Pe Persa" har lagts ut i mp3-format (se Dokument/Sångbok 1983/Sång 31)
 • En inspelning av sången "Elegi över svårartad julafton" har lagts ut i mp3-format (se Dokument/Sångbok 1983/Sång 32)
 • En länk till "Home Studio" i Revsund har lagts ut (se Länkar/J-H:s musikliv/Inspelningsstudior/Home Studio)
 • 1999-06-17
 • En del av Jamtamots www-version av Sångbok 1983 har genomgått en ansiktslyftning (se Dokument/Jamtamotiana/Sångbok 1983/Sångerna 1-4, 6-7, 9-20)
 • Förordet till Sångbok 1983 är på (se Dokument/Jamtamotiana/Sångbok 1983/Förord)
 • 1999-06-18
 • Den sista delen av Jamtamots www-version av Sångbok 1983 har genomgått en ansiktslyftning (se Dokument/Jamtamotiana/Sångbok 1983/Sångerna 22-30)
 • 1999-06-23
 • LT-artikeln "Beppes museum fyllt av skaparkraft och leklusta" är länkad (se Hederspriset/1975/Skriverier/LT 1999-06-23)
 • 1999-06-24
 • Ett gruppfoto från Julmotet 1998 är på (om än i dålig kvalité) (se Historik/Mot/Julmot/1998/Gruppfoto eller Verksamhet/Bildreportage/Några bilder 1998/Julmotet 1998)
 • En länk till Ewert Ljusbergs sida om "Boca Louca Nights" är på (se Länkar/Republiken Jamtland/Republikens artister/Ewert Ljusberg eller Länkar/J-H:s musikliv/Enskilda artister/Ewert Ljusberg)
 • En länk till "Jämtland Norlat – Äventyr i norra Jämtland" är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Strömsunds kommun)
 • 1999-06-29
 • En länk till "Länstrafiken i Jämtlands län AB" är på (se Länkar/J-H:s musikliv/Enskilda artister)
 • En länk till "Härjedalens fjällmuseum" är på (se Länkar/J-H:s arkiv och museer/Museer)
 • En länk till "Hasse Thors hemsida" är på (se Länkar/J-H:s musikliv/Enskilda artister)
 • 1999-07-03 – 1997-07-31
 • Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på (vilket bl.a. innebär att e-post ej läses under motsvarande tid)
 • 1999-08-01 – 1997-08-22
 • Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på (vilket bl.a. innebär att e-post ej läses under motsvarande tid)
 • 1999-08-28
 • Styrelsens terminskallelse är på (se Verksamhet/Höstterminen 1999)
 • 1999-09-01
 • En artikel om de norska skriftspråken är på (se Länkar/Nord og Sør Trøndelag/Trøndelags språk)
 • 1999-09-16
 • En länk till Flata-företaget Fondfakta är på (se Länkar/J-H:s företag/Övriga)
 • 1999-09-17
 • Samarrskommitténs affisch är på (se Verksamhet/Samarr 1999)
 • 1999-09-20
 • En länk till Flata-företaget Träindustriellt centrum är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Strömsund)
 • 1999-09-28
 • Två bilder från JRA:s aktioner i samband med Yran 1983 är på (se Dokument/Jamtlandica/Jamtlands fana eller Jamtlands Tidning/1983:2/Hembygd/De förenade republikernas fana)
 • 1999-10-06
 • En sida om Eric Festin – 1878-1945 är på (se Dokument/Jamtlandica/Eric Festin – 1878-1945)
 • 1999-10-07
 • Sidorna om Stormotskommittén och Storjamtskommittén har uppdaterats (se Konstellationer/Kommittéer)
 • 1999-10-14
 • BackOffice's webbkamera är länkad (se Länkar/Bygdepresentationer/Östersunds kommun)
 • 1999-10-15
 • Expressens löpsedel i Jamtland 1999-10-12, om Bo Oscarsson och hans ordboksprojekt, är på (se Hederspriset/1990/Skriverier)
 • 1999-10-19
 • En recension i LT 1999-10-19 av JT 1999:1 är länkad (se Jamtlands Tidning/Recensioner)
 • Expressens artikel 1999-10-12 om Bo Oscarsson och hans ordboksprojekt är på är på (se Hederspriset/1990/Skriverier)
 • 1999-10-20
 • En bild på Stj Halvars barndomshem, sedan sommaren 1999 av Bergs kommun utmärkt som ett fornminne, är på (se Hederspriset/1990/Skriverier)
 • 1999-11-01
 • Två LT-artiklar om Bo Oscarsson är på (se Hederspriset/1990/Skriverier)
 • Br Red:s senaste meddelande om kommande Mot är på (se Webstasi/Korrespondens Bröder emellan/991101)
 • 1999-11-09
 • Sidorna om Carl Zetterström har genomgått en ansiktslyftning (se Carl Zetterström)
 • En sida om Zetterströmska medaljen är på (se Carl Zetterström/Zetterströmska medaljen)
 • 1999-11-10
 • Artikeln "Carl Zetterstöm. Rödön och Uppsala" av Ingmar Bergström är på (se Carl Zetterström/Publicerat/Biografier i lexikon)
 • 1999-11-17
 • En bild från Samfundet Kartotekets Vänners reconcilium den 12/11 1999 är på (se Konstellationer/Samfund & Sällskap/SKV)
 • 1999-11-30
 • Hedersprissidorna om Lars Faxén är uppdaterade (se Hederspriset/1983)
 • 1999-12-07
 • En länk till Rickard Näslins biografi om Lapp-Nils är på (se Länkar/J-H:s musikliv/Biografier, Dokument/Jamtlandica/N Lapp-Nisch eller Dokument/Jamtlandica/N Lapp-Nirs)
 • 1999-12-08
 • En länk till en LT-artikel om kampen om bevarandet av Sölvbacka strömmar är på (se Hederspriset/1977/Skriverier)
 • 1999-12-10
 • En länk till LT-artikeln "HP firar Lucia på Gästis" är på (se Hederspriset/1994/Skriverier)
 • 1999-12-13
 • En länk till Mediacenter i Svenstavik är på (se Länkar/J-H:s media och mediaföretag/Mediacentrum)
 • En länk till Radio Berg är på (se Länkar/J-H:s media och mediaföretag/Radio)
 • En länk till TV Berg är på (se Länkar/J-H:s media och mediaföretag/TV)
 • 1999-12-16
 • Jamtamots planerade verksamhet för vårterminen 2000 är på (se Verksamhet/Vårterminen 2000)