Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2000

2000-01-02
 • Diverse uppdateringar är på (se Verksamhet/Styrelsen)
 • 2000-01-03
 • Den 1:a upplagan av Gjestboka at jamtom är på
 • En länk till en webbkamera i Uppsala är på (se Länkar/J-H:s föreningar/Högskoleföreningar/Carpe diem med en webbkamera i universitetsparken i Uppsala )
 • 2000-01-08
 • Krönikan för läsåret 1988-89 är på (se Dokument/Jamtamotiana/Krönikor)
 • 2000-01-17
 • En förteckning över allt som publicerats i JT är på (se Jamtlands Tidning/Förteckningar/Art)
 • 2000-02-03
 • En bild på Eric Festins gravvård är på (se Dokument/Jamtlandica/Eric Festin)
 • En bild på Lars Faxén är på (se Hederspriset/1983/Biografi)
 • En bild på minnesstenen över Carl Zetterström, belägen i Bye på Rödön, är på (se Dokument/Jamtlandica/Eric Festin)
 • 2000-02-07
 • En förklaring av vad en gålbeinskær är för något är på (se Verksamhet/Gålbeinskæra!)
 • 2000-02-22
 • En notis om Jöns Fahlén i Allers familj-journal den 22/5 1934 är på (se Hederspriset/1979a/Skriverier)
 • En sida om den svenska jamthundklubbens första ordinarie styrelse är på (se Hederspriset/1979a/Verksamhet/Jamthundklubben)
 • En länk till en webbsida om Levangermartnan är på (se Länkar/Nord og Sør Trøndelag/Presentationer av Trøndelag och dess samhällen/Levanger)
 • Red:s mässning är på i uppdaterad form (se Jamtlands Tidning/Reds mässning)
 • Artikel "Upproret 1655" är på (se Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i www eller Dokument/Jamtlandica eller Länkar/Republiken Jamtland/Historia eller Länkar/J-H:s historia)
 • Artikel "Hjerpe skans historia" är på i reviderad form (se Hederspriset/1990/Verksamhet/Artiklar i www eller Dokument/Jamtlandica eller Länkar/Republiken Jamtland/Historia eller Länkar/J-H:s historia)
 • 2000-02-28
 • Diverse uppdateringar med anledning av Stormotet den 26/2 är på i olika förteckningar (se Historik)
 • 2000-03-03
 • Åtta (8) foton på folk i styrelsen 1999-00 är på (se Verksamhet/Styrelsen)
 • Diverse uppdateringar av länkar är på (se Länkar)
 • Diverse länkar till "Frösöns företag på webben" och dess olika sidor är på är på (se Länkar/Företag och Länkar/Bygdepresentationer/Östersunds kommun/Frösöns sevärdheter m.m.)
 • 2000-03-06
 • Den korta beskrivning av Jamtamot som i ett antal översättningar funnits åtkomlig på välkomstsidan har genom Br Kenneth Snellmans försorg även översatts till finska och är på (se Välkomstsidan)
 • 2000-03-20
 • En artikel om Bo Oscarsson ordboksprojekt är på (se Hederspriset/1990/Skriverier/2000-03-18)
 • 2000-03-28
 • En bild på Hedersprisutdelningen 1992 är på (se Hederspriset/1992/Motivering)
 • 2000-04-26
 • Länkar till LT-artikeln om Stormotet den 26/2 2000 är på (se Historik/Mot/2000 Stormotet/ (LT 25/4) och Verksamhet/Ur LT 2000-04-25)
 • Länkar till NV-artiklar (NV nr 3/2000 om Jamtamot är på (se Verksamhet/Ur NV nr 3/2000)
 • 2000-04-27
 • En länk till Föreningsarkivet är på (se Länkar/J-H:s arkiv och museer/Föreningsarkivet)
 • Den korta beskrivning av Jamtamot som i ett antal översättningar funnits åtkomlig på välkomstsidan har genom a Eugênia även översatts till portugisiska à Brasilien och är på (se Välkomstsidan)
 • 2000-05-05
 • En länk till jamtlandica.com är på (se Länkar/Musik/Samlad info)
 • Länkarna rörande Jamtland-Trøndelag är uppdaterade och utökade i antal (se bl.a. Länkar/J-H:s bygdepresentationer)
 • 2000-05-07
 • En länk till Riddarorden Jamtlandicum är på (se Länkar/Föreningar/Kulturföreningar eller Länkar/Sporter/Ridning)
 • 2000-05-12
 • Förteckningen över Jamtamots styrelse läsåret 2000-01 är på (se Verksamhet/Styrelsen 2000-01 eller Länkar/Sporter/Ridning)
 • 2000-05-24
 • Den korta beskrivning av Jamtamot som i ett antal översättningar funnits åtkomlig på välkomstsidan har genom János Hegedüs försorg även översatts till ungerska och är på (se Välkomstsidan)
 • En länk till musikern Lars Perssons webbsidor är på (se Länkar/Republiken Jamtland/Republikens artister eller Länkar/J-H:s musikliv)
 • 2000-05-25
 • Länksamlingen rörande Trøndelag är uppdaterad och utvidgad (se Länkar/Nord og Sør Trøndelag)
 • 2000-06-07
 • Förordet till, samt en förteckning i, jubileumsskriften från 1965 är på (se Dokument/Jamtamotiana/Jubileumsskrift 1965 eller Historik/Mot/Föredrag å Mot 1915-1965)
 • 2000-06-11
 • En förteckning över föredrag å Mot 1966-1984, hämtad ur jubileumsskriften från 1985, är på (se Dokument/Jamtamotiana/Jubileumsskrift 1985/Nr 31 eller Historik/Mot/Föredrag å Mot 1966-1984)
 • 2000-06-12
 • Br Red:s bulletin från den 12/6-2000 är på (se Jamtlands Tidning/Red:s mässning)
 • 2000-06-20
 • En länk till webbsidorna om Ringvattnet är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Strömsunds kommun/Ringvattnet)
 • 2000-06-21
 • En länk till Lantmäteriet är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Kartor à ...)
 • 2000-06-23 – 2000-06-30
 • Juni-delen av Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på (vilket bl.a. innebär att e-post ej läses under motsvarande tid)
 • 2000-07-01 – 2000-07-31
 • Juli-delen av Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på (vilket bl.a. innebär att e-post ej läses under motsvarande tid)
 • 2000-08-01 – 2000-08-13
 • Augusti-delen av Webstasis sommarrekreation i Jamtland är på (vilket bl.a. innebär att e-post ej läses under motsvarande tid)
 • 2000-08-31
 • Sidan om Godens mässning har uppdaterats till text- och bildinnehåll och är på (se Verksamhet/Gålbeinskæra!)
 • 2000-09-03
 • Sidan om Godens mässning har uppdaterats ytterligare vad gäller text- och bildinnehåll är på (se Verksamhet/Gålbeinskæra!)
 • Jamtamots kalendarium för ht 2000 är på (se Verksamhet/Höstterminen 2000)
 • 2000-09-06
 • En bild på Jamtamots Sjuman läsåret 2000-01 är på (se Verksamhet/Styrelsen 2000-01/Sjuman)
 • 2000-09-12
 • En preliminär SAMARR-sida är på (se Verksamhet/Samarr 2000)
 • 2000-09-20
 • Uppdateringar avstyrelsesidorna modell 2000-01 är på (se Verksamhet/Styrelsen)
 • 2000-09-22
 • Andre opplaga ta "Gjestboka at jamtom" e pao. (si Verksamhet/Gjestboka at jamtom hell Webstasi/Info från Webstasi)
 • 2000-09-24
 • "Grundad 1907 av bl.a. Mikael Andrée. På Internet sedan 1995" är på (se ÖVERALLT)
 • 2000-10-03
 • Ändringen "Ockupationsmot lördagen den 7 oktober" ---> "Ockupationsmot fredagen den 6 oktober" är på (se Verksamhet)
 • 2000-10-10
 • Gjestboka at jamtom ha bytte namn te Messn – Bralstele at jamtom (si Verksamhet/Særvboka at jamtom hell Webstasi/Info från Webstasi)
 • 2000-10-10
 • En del uppdateringar av sidorna under Hederspriset 1990 (Bo Oscarsson) är på (se Hederspriset/1994/Verksamhet/Artiklar i Årskrönika Aspås socken)
 • 2000-10-13
 • Senaste nytt sidan är på igen efter ett långt uppehåll (se Senaste nytt eller Verksamhet/Senaste nytt)
 • 2000-11-06
 • En länk till Storgatan.net är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Östersuns kommun/Storgatan)
 • 2000-11-09
 • En sida om Stormotsmedaljen är på (se Historik/Förteckningar/Medaljörer/STORMOTS)
 • Länksidan J-H:s sporter har delvis uppdaterats (se Länkar/J-H:s sporter)
 • 2000-11-12
 • Länksidan "Nord og Sør Trøndelag" har uppdaterats till viss del (se Länkar/Nord og Sør Trøndelag)
 • 2000-11-13
 • Nya styrelsefoton är utlagda (se Verksamhet/Styrelsen)
 • 2000-11-22
 • Bo Oscarssons artikel om jamska är uppdaterad (se Dokument/Jamtlandica/Jamska – Jamtarnas språk)
 • 2000-11-26
 • Hedersprissidorna om Beppe Wolgers inkluderar numera en länk till en sida som år för år listar väsentliga delar av Beppes verksamhet (se Hederspriset/1975/Verksamhet/ALLT)
 • 2000-12-03
 • En artikel om Hjalmar Strömer är på (se Dokument/Jamtlandica/Hjalmar STRÖMER)
 • Styrelseförteckningen 2000-01 har uppdaterats (se Verksamhet/Styrelsen)
 • 2000-12-05
 • Artikeln "1000 år av frihet" är uppdaterad (avsnittet "Noregsveldet under medeltiden") (se Dokument/Jamtlandica/1000 år av frihet)