Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2001

2001-01-22
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu genom Br Storjamten Blåtands försorg översatt till sydsamiska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • 2001-01-24
 • Sidan om Minnesmedaljen för jamtsk vitterhet är uppdaterad (se Carl Zetterström/Minnesmedaljen)
 • 2001-01-28
 • Den av Paul Sandøy till nynorska gjorda översättningen av Bo Oscarssons artikel "Jamska, Jamtarnas språk ­ Språke at jamtom" är på (se Dokument/Jamtlandica/Jamska – Jamtarnas språk)
 • 2001-01-31
 • Terminskallelsen för vt 2001 är på (se Verksamhet)
 • 2001-02-05
 • En länk till www.stugun.org är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Ragunda kommun)
 • 2001-02-07
 • En länk till www.offerdal.nu är på (se Länkar/J-H:s bygdepresentationer/Krokoms kommun)
 • 2001-02-13
 • JT-nytt nr 2/2001 är på (se Jamtlands Tidning eller Verksamhet/Läsåret 2000-01)
 • 2001-02-16
 • Sidorna om styrelsen 2000-01 är uppdaterade (se Verksamhet/Styrelsen)
 • 2001-02-20
 • En länk till bokförlaget Jengel är på (se Länkar/J-H:s media och mediaföretag/Bokförlag)
 • 2001-03-22
 • En förteckning över Hederspristagaren Bo Lundmarks publikationer är på (se Hederspriset/2001/Verksamhet/Allt)
 • 2001-04-22
 • Länkar till webbsidan om Orlboka av Bo Oscarsson är på (se Länkar/J-H:s språk/ eller Dokument/Jamtlandica/Jamska - Orlboka eller Dokument/Jamtlandica/Orlboka)
 • 2001-04-24
 • Anmälningssidan gjord av Br H Markus Heed och Br Fredrik Nilsson är på (se Verksamhet/Läsåret 2000-01)
 • JT-nytt nr 3/2001 och 4/2001 är på (se Jamtlands Tidning eller Verksamhet/Läsåret 2000-01)
 • 2001-04-30
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu genom förmedling av Br Storjamten Halvars försorg översatt till slovakiska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • 2001-05-04
 • ÖP-nytt 4 maj 2001 är på (se Verksamhet/ÖP-nytt)
 • 2001-05-17
 • Nisse Sjölanders artikel om Olof Hiorter från JT 1979:2 är på (se Jamtlands Tidning/1979:2/Hembygd/Astronomer från Jamtland. Del 1 – Olof Hiorter eller Dokument/Jamtlandica/Olof Hiorter – Astronom)
 • Begravningsdikten vid begravningen av Olof Hiorter är på (se Jamtlands Tidning/1979:2/Hembygd/Astronomer från Jamtland. Del 1 – Olof Hiorter/Länkar eller Dokument/Jamtlandica/Olof Hiorter – Astronom/Länkar)
 • 2001-05-22
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu översatt till kinesiska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu översatt till japanska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • 2001-05-29
 • Br Heeds 5:e JT-nytt är på (se Jamtlands Tidning/JT-nytt/5 eller Verksamhet/Läsåret 2000-01/JT-nytt/5)
 • 2001-06-03
 • De flesta externlänkningar är justerade till modell target="_blank" (se JAMTAMOTWEBBEN)
 • 2001-06-04
 • Styrelsen 2001-02 är på (se Verksamhet/Styrelsn neste lesår)
 • 2001-06-07
 • Ett relativt stort antal dokument har uppgraderats till att lyda en gemensam css-fil (se HÄR ÖVERALLT)
 • 2001-08-08
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu genom gålbeiningens Jens Persson, och älvdalsexpertens Bengt Åkerberg, försorg översatts till älvdalska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • 2001-09-07
 • Fyra bilder från HP:s 50-årskalas är på (se Hederspriset/1994/N HP 50 år)
 • ÖP:s hyllningsreportage med anledning av HP:s 50-årskalas är på (se Hederspriset/1994/N HP 50 år)
 • 2001-09-21
 • ÖH:s terminskallelse för ht 2001 är på (se Verksamhet/Läsåret 2001-02)
 • 2001-09-25
 • JT-nytt nr 6 är på (se Jamtlands Tidning/JT-nytt eller Verksamhet/Läsåret 2001-02)
 • 2001-09-26
 • Uppdatering av förteckningen över Stormotsmedaljörer är på (se Historik/Förteckningar/Medaljörer/STORMOTS eller Verksamhet/Läsåret 2001-02)
 • 2001-09-26
 • Uppdatering av förteckningen över Stormotsmedaljörer är på (se Historik/Förteckningar/Medaljörer/STORMOTS)
 • 2001-10-03
 • Två artiklar i Aspås sockenkrönika, en från 1986 och en från 1988, är på (se Hederspriset/1990/VERKSAMHET/Artiklar i Aspås s-krönika)
 • 2001-10-04
 • 1:a-sidan har fått en delvis justerad bakgrund som är på (se 1:a-sidan)
 • 2001-10-05
 • En ny avdelning är på, nämligen "Venne & Bekant" (se Verksamhet/Venne & Bekant eller Konstellationer/Övriga/Venne & Bekant)
 • 2001-10-17
 • Nya bilder är på under "Venne & Bekant" (se Verksamhet/Venne & Bekant eller Konstellationer/Övriga/Venne & Bekant)
 • 2001-10-19
 • Br PM tog bilderna och Br Stasi lade ut dem så att de nu är på (se Verksamhet/Styrelsn)
 • 2001-10-21
 • En JT-artikel från 1978, skriven av Per-Gunnar Norman, är på (se Jamtlands Tidning/1978:2/Rosa Arbman)
 • 2001-10-21
 • En JT-artikel från 1982, skriven av Kjell-Åke Sundelin, är på (se Jamtlands Tidning/1982:1/J-H ej vunnet till Sverige genom vapenmakt, ...)
 • 2001-10-21
 • En JT-artikel från 1982, skriven av Bo Oscarsson, är på (se Jamtlands Tidning/1982:1/Grisarna. En betraktelse över kulturförtryckets natur och orsaker)
 • 2001-10-29
 • Artikeln "Tre publicister i Östersund", hållen som ett föredrag å Mot nr 94 den 12/5-1944 och publicerad i årsskrift 1943-44 utgiven av föreningen Gamla Östersund, har genom Bo Oscarssons försorg gjorts publicerbar på nätet och är på (se Historik/Mot/Föredrag å Mot 1915–1965/1944)
 • 2001-11-08
 • Br Heeds senaste alster av JT-NYTT är på (se Jamtlands Tidning eller Verksamhet)
 • 2001-11-09
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu genom Br Heeds och xxxx försorg översatt till vietnamesiska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • 2001-11-14
 • Motiveringen för årets "Professor Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet" är på (se Carl Zetterström/Minnesmedaljen/2001)
 • Åtta bilder från utdelningen av "Professor Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet" år 2001 är på (se Verksamhet/Venne & Bekant/2001/Årets Zetterströmmedalj eller Konstellationer/Venne & Bekant/2001/Årets Zetterströmmedalj)
 • 2001-12-09
 • En första blänkare om utgången av valet av Hederspristagare 2002 är på (se Hederspriset/2002)
 • 2001-12-11
 • JT-nytt nr 9 är på (se Jamtlands Tidning/Rykande nytt 9 och Verksamhet/Läsåret 2001-02/Rykande nytt 9)
 • Sidorna om Jamtamots medaljer har uppdaterats (se Historik/Förteckningar/Medaljörer/JT-medaljen och Historik/Förteckningar/Medaljörer/STORMOTS-medaljen)
 • 2001-12-17
 • Almanackor för Strömsund, Östersund, Sveg och Uppsala är på (se Dokument/Jamtlandica/Ærnakker)
 • 2001-12-19
 • Verksamhetsplaneringen för vt 2002 är på (se Verksamhet/Verksamheit vt 2002)