Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2002

2002-01-10
 • En ny bild är på (se Konstellationer/Venne & Bekant/2001/Br Brallan på bolagan)
 • 2002-01-15
 • Den korta beskrivningen av Jamtamot är nu genom Kári Ólafssons försorg översatt till isländska (se VÄLKOMSTSIDAN)
 • Artikeln "Modersmålet – En stark identitet", skriven av Berta Magnusson och publicerad i LT den 26/5- 2001, är på (se Hederspriset/1989/Skriverier/LT 2001-05-26)
 • 2002-01-18
 • Ett omfattande justeringsarbete har genomförts för att Jamtamots webbsidor ska framträda som tänkt även med Netscape (6.x) som läsprogram. (HALLELUJA!)
 • 2002-01-19
 • Carl Zetterström-sidorna har uppdaterats lägg-ut-mässigt (se Carl Zetterström)
 • 2002-02-07
 • Adressen till "Bralstele at jamtom" har uppdaterats på sidorna VERKSAMHET och Info från Webstasi.
 • 2002-02-14
 • JT-nytt nr 1/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2002-02-22
 • En artikel från JT 1/1985 är på. Se Jamtlands Tidning 1/1985.
 • 2002-03-01
 • Några nya länkar är på angående norska ordböcker. Se Länkar/Nord og Sør Trøndelag eller Länkar/J-H:s språk.
 • 2002-04-04
 • JT-nytt nr 2/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2002-04-25
 • JT-nytt nr 3/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2002-05-07
 • Styrelsen för läsåret 2002/03 finns nu exponerad namnmässigt på sidan VERKSAMHET
 • 2002-05-30
 • E ny e bok, Orlliste öve jamskan på 1700-talan, sammanställd å skreven ta a Bo Oscarsson, ha vörtte publisere i juni 2002. Se Venner & Bekante.
 • 2002-06-04
 • Bilder frå shleppan ta nyboken at a Bo Oscarsson ha vörtte utlagt pao webba. Si Venner & Bekante.
 • 2002-08-14
 • Stavningen i sång nr 21 ("Nu ske mæ æta") i Jamtamots sångbok har anpassats till att följa Heimbygdas stavningsregler. Se Nu ske mæ æta.
 • 2002-09-02
 • JT-nytt nr 4/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2002-09-04
 • JANNEZ tolkning av "Heim te Kluk" finns nu för avlyssnande på sidan DOKUMENT/Sångbok 1983/Nr 20.
 • Historiksidorna om Heimmot har uppdaterats med info om Heimmotet 2002. Se HISTORIK/Mot/Heimmot.
 • 2002-09-06
 • Hedersprissidorna om Ville Roempke har uppdaterats samt utökats med en sida om skrivna artiklar. Se HEDERSPRISET/1979vr.
 • Hedersprissidorna om Bo Oscarsson har utökats med en sida om skrivna böcker. Se HEDERSPRISET/1990.
 • 2002-09-09
 • Hedersprissidorna om Ville Roempke har nu kompletterats med en bild på pristagaren. Se HEDERSPRISET/1979vr.
 • 2002-09-15
 • Webbsidorna "Jämt-Norge-vägen" har gjorts åykomliga från Jamtamots webbsidor. Se LÄNKAR/J-H:s historia/Heimsier.
 • 2002-09-20
 • Terminskallelsen har så äntligen även hamnat på webben. Se VERKSAMHET/Lesåre 2002-03/Verksamheita ht 2002.
 • 2002-09-24
 • Bilder på årets Hederspristagare har lagts ut på Jamtamotwebben. Se HEDERSPRISET/2002.
 • 2002-09-27
 • Bilder från Br Pedros svensexa har lagts ut på Jamtamotwebben. Se VERKSAMHET/Venne & Bekant/2002.
 • 2002-10-02
 • JT-nytt nr 5/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2002-10-09
 • En länk till "Flatakontakt" fins nu på Jamtamots länksidor. Se LÄNKAR/Bygdepresentationer/Strömsunds kommun.
 • 2002-11-20
 • Innehållsförteckningen till Jamtlands Tidning nr 1/2002 (utkom 2/11-2002) har publicerats. Se under JAMTLANDS TIDNING.
 • Förteckningen "Jamtlands Tidning – Förteckning över alla artiklar, skribent för skribent" har uppdaterats för att motsvara alla JT fram till och med nr 1/2002. Se under JAMTLANDS TIDNING/Förteckningar/Art-nummervis.
 • Förteckningen "Jamtlands Tidning – Förteckning över alla artiklar, nummer för nummer" har uppdaterats för att motsvara alla JT fram till och med nr 1/2002. Se under JAMTLANDS TIDNING/Förteckningar/Art-nummervis.
 • 2002-12-05
 • JT-nytt nr 6/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2002-12-05
 • Fem bilder från utdelningen av "Professor Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet" år 2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET. (se Verksamhet/Venne & Bekant/2002/Årets Zetterströmmedalj eller Konstellationer/Venne & Bekant/2002/Årets Zetterströmmedalj)

 • 2002-12-16
 • En sida om Hederspristagaren 2003 har lagts ut. Se under HEDERSPRISET.