Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2003

2003-01-21
 • Jamtamots kalendarium modell vt 2003 har publicerats. Se under VERKSAMHET.
 • 2003-02-14
 • JT-nytt nr 7/2002 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2003-02-17
 • En eldblåsarbild från Julmotet 2002 har publicerats. Se HISTORIK/Mot/Julmot.
 • 2003-02-21
 • Ett antal länkar har uppdaterats respektive lagts till på sidan LÄNKAR/J-H:s sporter.
 • 2003-02-24
 • Br nyinvalde Ingvar Ericssons fotograferande å sistlidna Mot har bl.a. resulterat i att sju (7) av ledamöterna i Jamtamots styrelse nu på Jamtamot-webben finns representerade med foton. Se VERKSAMHET/Styrelsa.
 • Ytterligare tre (3) bilder, tagna av Br nyinvalde Ingvar Ericsson, finns nu på webben. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Kaosmote den 15/2-2003.
 • 2003-03-21
 • Länkar till "Jemtska Hammondsällskapet" finn nu på sidorna LÄNKAR/J-H:s föreningar och LÄNKAR/J-H:s musikliv.
 • 2003-03-23
 • Ett axplock av Br Red:s bilder från Stormotet den 22/3-2003 finns nu på webben. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Stormote den 23/3-2003.
 • Hedersprissidan om Hederspristagaren 2003, Kjell-Erik Eriksson, har uppdaterats med bilder från Stormotet den 22/3-2003. Se HEDERSPRISET/2003/.
 • Sidorna om Storjamtar har uppdaterats. Se HISTORIK/Förteckningar/Storjamtar/.
 • Sidorna om Medaljörer har uppdaterats (preliminärt). Se HISTORIK/Förteckningar/Medaljörer/.
 • 2003-04-25
 • JT-nytt nr 2/2003 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2003-05-15
 • Sidorna om JUBEL-, NYMAN- och STORMOTS-medaljörerna har uppdaterats. Se HISTORIK/Förteckningar/Medaljörer/.
 • 2003-05-21
 • Sidorna om NYMAN- och STORMOTS-medaljörerna har ytterligare uppdaterats. Se HISTORIK/Förteckningar/Medaljörer/.
 • 2003-06-03
 • Ett reportage från Sommarmotet den 30/5-2003 finns nu på webben. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Sommarmote den 30/5-2003.
 • 2003-08-18
 • En bild från fotbollsmatchen Sirius – Östersunds fotbollsklubb på Studenternas den 5 juli 2003 finns nu på webben. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Fotboll 5/7-2003.
 • 2003-08-19
 • En länk till www.sveg.info är på. Se LÄNKAR/J-H:s bygdepresentationer.
 • 2003-08-26
 • En länk till www.laxvikensmuseum.com är på. Se LÄNKAR/J-H:s museer.
 • 2003-08-28
 • Kalendariet för höstterminen 2003 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium ht 2003.
 • 2003-08-29
 • Styrelsen för läsåret 2003/04 är på. Se VERKSAMHET/Styrelsa.
 • Ett reportage från Heimmotet den 19/7-2003 är på. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Heimmote den 19/7-2003.
 • 2003-09-05
 • En länk till www.flata.net är på. Se under "Strömsunds kommun" på sidan LÄNKAR/J-H:s bygdepresentationer.
 • 2003-09-14
 • Bilder från Ockupationsmotet den 13/9-2003 är på. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Okkupasjonmote den 13/9-2003.
 • 2003-09-21
 • Kompletteringar till webbsidorna om styrelsen för läsåret 2003/04 är på. Se VERKSAMHET/Styrelsa.
 • 2003-10-31
 • Åtta (8) bilder från Heimmotet den 19/7-2003 är på. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Okkupasjonmote den 13/9-2003.
 • 2003-11-04
 • Ett reportage med bilder från Helgamässmotet den 31/10-2003 är på. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Helgamässmote den 31/10-2003.
 • 2003-11-08
 • Webbsidan "Anmelan te Mot" är igång igen. Se VERKSAMHET / Anmelan te Mot.
 • 2003-11-10
 • Sidorna om Carl Zetterström är uppdaterade (Minnesmedaljen & Teater). Se CARL ZETTERSTRÖM.
 • 2003-11-26
 • JT-nytt nr 4/2003 och 7/2003 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2003-12-08
 • En sida om Hederspristagaren 2004 har lagts ut. Se under HEDERSPRISET.