Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2004

2004-01-14
 • Hedersprissidan om Hederspristagaren 2003, Kjell-Erik Eriksson, har uppdaterats med länkar till några artiklar i LT. Se HEDERSPRISET/2003/.
 • 2004-01-08
 • Ytterligare 8 bilder (à Gyllenhammar) från Julmotet den 6/12 2004 är på. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Helgamässmote den 31/10-2003.
 • 2004-01-06
 • 12 bilder (à Rally) från Julmotet den 6/12 2004 är på. Se VERKSAMHET/Venner-&-Bekante/Helgamässmote den 31/10-2003.
 • Kalendariet för vårterminen 2004 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium vt 2004.
 • 2004-02-22
 • Ett stort antal länkar till bygdepresentationer har blivit uppdaterade. Se LÄNKAR / J-H:s bygdepresentationer.
 • 2004-02-21
 • JT-nytt nr 1/2004 har publicerats. Se under VERKSAMHET eller JAMTLANDS TIDNING.
 • 2004-03-29
 • Hedersprissidan om Hederspristagaren 2004, Folke Boogh, har uppdaterats med en länk till en LT-artikel den 25/3-2004. Se HEDERSPRISET / 2004.
 • 2004-04-20
 • Tjugofem bilder från, och en resumé över, Prismotet den 19 mars finns på sidan VERKSAMHET/ Venne & Bekant / Prismote 19/3.
 • 2004-05-03
 • Samlingen av länkar till bygdepresentationer i Bergs kommun har blivit uppdaterad. Se LÄNKAR / J-H:s bygdepresentationer.
 • 2004-05-02
 • Länksidan LÄNKAR / J-H-R:s föreningar har uppdaterats.
 • 2004-06-02
 • Planeringen inför årets Heimmot är nu klar. Se VERKSAMHET / Kalendarium vt 2004.
 • 2004-08-28
 • Den första delen av en resumé över Heimmotet den 24 juli finns på sidan VERKSAMHET/ Venne & Bekant / Heimmote 24/7.
 • 2004-09-21
 • Info om styrelsen för läsåret 2004/05 har till vissa delar uppdaterats. Se VERKSAMHET/Styrelsa.
 • Kalendariet för höstterminen 2004 har genomgått en smärre justering. Se VERKSAMHET/Kalendarium ht 2004.
 • 2004-09-06
 • Styrelsebilder i gammal stil (som bilderna på den första styrelsen) är på för läsåret 2004/05. Se VERKSAMHET/Styrelsa.
 • 2004-09-05
 • Styrelsen för läsåret 2004/05 är på. Se VERKSAMHET/Styrelsa.
 • Kalendariet för höstterminen 2004 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium ht 2004.
 • 2004-12-05
 • Ett embryo till en sida om Hederspristagaren 2005 har lagts ut. Se under HEDERSPRISET.
 • Sidan "Stöd insamlingen för inköp av en ny salutkanon till Jamtamot" har lagts ut. Se under Din insats behövs.
 • 2004-12-06
 • Tio bilder från Julmotet den 4 december finns på sidan VERKSAMHET/ Venne & Bekant / Julmote 4/12.