Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2006

2006-01-10
 • Kalendariet för vårterminen 2006 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium vt 2006.
 • Översättning av informationen "Kort om Jamtamot" har blivit något uppdaterade till formen. Se Jamtamots 1:a-sida.
 • 2006-02-03
 • Ett gruppfoto från Ärtvällingamotet den 28/1 2006 är på. Se VERKSAMHET/Gruppfoto 2006-01-28.
 • 2006-02-10
 • Jamtamots läsårskrönika i Norrlands nations Landsmannahälsning 1956/57 är på. Se DOKUMENT/Krönikor/1956-57.
 • 2006-02-15
 • Jamtamots läsårskrönika i Norrlands nations Landsmannahälsning 1966/67 är på. Se DOKUMENT/Krönikor/1966-67.
 • 2006-02-16
 • Jamtamots läsårskrönikor i Norrlands nations Landsmannahälsningar 1946/47 – 1997/98 är på. Se DOKUMENT/Krönikor.
 • En krönika från "Hembygdsdagarna i Oviken sommaren 1946", tidigare publicerad Norrlands nations Landsmannahälsning 1945/56 är på. Se DOKUMENT/Jamtlandica/Hembygdsdagar 1946.
 • 2006-02-17
 • Sidorna om Hederspristagaren Elsa Wallén har uppdaterats. Se HEDERSPRISET/1996.
 • 2006-02-27
 • Jamtamots läsårskrönikor i Norrlands nations Landsmannahälsningar 1998/99, 1999/00 och 2001/02 är på. Se DOKUMENT/Krönikor.
 • 2006-02-28
 • Jamtamots läsårskrönikor 2002/03 och 2003/04, publicerade i Jamtlands Tidning nr 1/2005, är på. Se DOKUMENT/Krönikor.
 • Avdelningen med länkar till byhemsidor inom Strömsunds kommun har uppdaterats och utvidgats. Se LÄNKAR/J-H-R:s bygdepresentationer.
 • 2006-03-09
 • Sidan "Jamtamots Hederspris" har uppdaterats med info om den som har tillverkat prisen under de senaste åren. Se HEDERSPRISET/Hederspriset.
 • 2006-03-11
 • Avdelningen med länkar till föreningar har uppdaterats och utvidgats. Se LÄNKAR/J-H-R:s föreningar.
 • 2006-03-28
 • Ett bildreportage från utdelningen av Hederspriset 2006 på Prismotet den 4:e mars har publicerats. Se VERKSAMHET/Venne-&-Bekant/2006/Prismote 4/3.
 • 2006-03-30
 • Diverse dokument har uppdaterats för att återspegla att styrelseposten Gillevärd secundus ht 2005 besattes av br Hirdman, men vt 2006 av br Alsing. Se VERKSAMHET/Styrelsen 2005/06 och HISTORIK/Styrelsebröder/Gillevärdar.
 • 2006-06-13
 • Ett fil med en förteckning över Sommarmot i Uppsalatrakten under åren 1974–2006 har publicerats. Se HISTORIK/Mot/Sommarmot.
 • 2006-08-17
 • Kalendariet för höstterminen 2006 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium ht 2006.
 • 2006-08-18
 • Styrelsen 2006/07 är på. Se VERKSAMHET/Styrelsen 2006/07.
 • 2006-08-20
 • Ett första utkast till en förteckning över Granskare inom Jamtamot genom tiderna är på. Se HISTORIK/Förteckningar/Granskare.
 • Bilder från Heimmotet den 15/7 2006 har publicerats. Se VERKSAMHET/Venne-&-Bekant/2006/Heimmote 15/7.
 • 2006-09-06
 • Den Zetterströmska boksamling på Jämtlands läns bibliotek är nu sökbar via webben. Se länkar på sidan CARL ZETTERSTRÖM.
 • 2006-09-13
 • Bilder från Ockupationsmotet den 8/9 2006 har publicerats. Se VERKSAMHET/Venne-&-Bekant/2006/Okkupasjonsmote 8/9.
 • 2006-09-18
 • En förteckning över Jamtamots bokdeposition i Norrlands nations bibliotek har publicerats. Se DOKUMENT/Allmänt.
 • 2006-09-21
 • Loggböckerna under WEBSTASI har samlats ihop årsvis (t.ex. som denna) istället för som tidigare månadsvis.
 • Automatisk registrering av senaste ändring har införts i alla menyer under huvudrubriker.
 • 2006-11-02
 • Bilderna på aktuella Granskare har fått en egen sida skild från styrelsesidan. Se VERKSAMHET/Granskare.
 • 2006-11-04
 • Bilder från Helgamässmotet den 3/11 2006 har publicerats. Se VERKSAMHET/Venne-&-Bekant/2006/Helgamessmote 3/11.
 • 2006-11-05
 • Affischsidan "Jamtamot behöver Dig Broder!" har publicerats. Se VERKSAMHET/Jamtamot behöver Dig Broder.
 • 2006-11-06
 • Förteckningen över posterna i Fakultetsstyrelsen för jamska och herjeådalska har publicerats. Se KONSTELLATIONER / Fakultetsstyrelsen för jamska och herjeådalska.
 • 2006-11-07
 • Alla artiklar i JT1/1983 har publicerats i pdf-form. Se JAMTLANDS TIDNING / JT 1983:1.
 • 2006-11-14
 • Sidan "Jamtamots Hederspris" har uppdaterats med mer info om de som har tillverkat Hederspris genom åren. Se HEDERSPRISET/Hederspriset.
 • 2006-11-20
 • En ny länksida har definierats. Se LÄNKAR/J-H-R:s konst & design.
 • Länksidan om föreningar (ej idrott) har uppdaterats med ett antal poster. Se LÄNKAR/J-H-R:s föreningar.
 • 2006-11-22
 • Länksidan om föreningar (ej idrott) har uppdaterats ännu mer med ett stort antal nya poster. Se LÄNKAR/J-H-R:s föreningar.
 • 2006-11-28--30
 • Länksidorna har uppgraderats till form och utseende. Se LÄNKAR.
 • 2006-11-28--2006-12-04
 • Alla sidor under KONSTELLATIONER (utom den om SSV) har uppdaterats. Se KONSTELLATIONER.
 • 2006-12-01
 • Den nya "Messn – Bralstele at jamtom" är på. Se VERKSAMHET / Messn – Bralstele at jamtom.
 • 2006-12-04
 • Bilder från Julmotet den 2/12 2006 har publicerats. Se VERKSAMHET/Venne-&-Bekant/2006/Julmote 2/12.
 • Ett embryo till en sida om Hederspristagaren 2007 har lagts ut. Se under HEDERSPRISET.