Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2007

2007-01-08
 • Kalendariet för vårterminen 2007 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium vt 2007.
 • 2007-01-14
 • Den gamla "Motboken" har bytt namn till "Jamtforum – Jamtamots diskussionsforum" och är på i en delvis ny tappning (på svenska istället för på engelska). Se VERKSAMHET / Jamtforum.
 • Alla "Senaste nytt" (perioden ht2000--ht2006) har arkiverats, och motsvarande huvudrubrik har ersatts av den tvådelade huvudrubriken "Mess & Forum". Se Messn & Forum.
 • 2007-01-17
 • Ett embryo till en sida om Jamtamots alla insignier är iordningställd. Se HISTORIK / Förteckningar / Insignier.
 • 2007-02-01
 • Artikeln "Jamska – Jamtarnas språk" har uppdaterats med Adolf Noreens "Svensk språkkarta". Se DOKUMENT / Jamska – Jamtarnas språk.
 • 2007-02-05
 • Bilder från Birkarlarenneth den 3/2 2007 är på. Se VERKSAMHET / Venne & Bekant / 2007 / Birkarlarenneth 3/2.
 • 2007-02-06
 • Länksidan om sporter har uppdaterats med länkar till J-H:s alpina klubbar. Se LÄNKAR/J-H-R:s sporter.
 • 2007-02-07
 • Menyn under VERKSAMHET har uppdaterats med en länk till br Martin Eliassons webbsida med foton från diverse Jamtamottillställningar. Se VERKSAMHET / Br Eliassons foton.
 • 2007-02-08
 • Sidorna om Kammarn har uppdaterats till utseende och utökats. Se HISTORIK / Kammarn.
 • 2007-02-11
 • Bilder från Ärtvällingamotet den 10/2 2007 är på. Se VERKSAMHET / Venne & Bekant / 2007 / Ærtvællingamote 10/2.
 • 2007-02-14
 • Menyn under VERKSAMHET har uppdaterats med en länk till br Skrivarens Olofsson betraktelser från Jamtamottillställningar. Se VERKSAMHET / Br Skrvarens betraktelser.
 • 2007-03-15
 • Sidorna om Jamtamots medaljer har uppdaterats med diverse §-nummer i refereringarna. Se HISTORIK / Medaljörer.
 • 2007-03-16
 • Länksidan om bygdepresentationer har uppdaterats vad gäller kommunerna Ragunda och Strömsund. Se LÄNKAR/J-H-R:s bygdepresentationer.
 • 2007-03-18
 • Sidorna om Jamtamots medaljer har uppdaterats med data om de fyra medaljer som delades ut på Prismotet/Urmotet den 17/3 2007. Se HISTORIK / Medaljörer.
 • 2007-03-18
 • Sidorna om Jamtamots krönikor har uppdaterats med krönikan över läsåret 2005/06. Se DOKUMENT / Krönikor.
 • 2007-03-19
 • Bilder från Urmotet den 17/3 2007 är på. Se VERKSAMHET / Venne & Bekant / 2007 / Urmote 17/3.
 • 2007-03-29
 • Artikeln Jemtland og Herjedalen – gamle norske landskaber, publicerad på sidorna 6-7 i dansk-skånsk nr 1/2003 utgiven av Dansk-Skaansk Forening finns tillgänglig på adressen DOKUMENT / Jamtlandica / J og H – gamle norske landskaber.
 • 2007-04-23
 • Bilder från Valmotet den 21/4 2007 är på. Se VERKSAMHET / Venne & Bekant / 2007 / Valmote 21/4.
 • 2007-05-01
 • Styrelsen 2007/08 är på. Se VERKSAMHET/Styrelsen 2007/08.
 • 2007-05-10
 • Ett utdrag ur förteckningen över gravplats i Uppsala kyrkliga samfällighet är på. Se CARL ZETTERSTRÖM/Gravfonden.
 • 2007-05-26
 • Avdelningen "Venne&Bekante" har flyttats från KONSTELLATIONER till VERKSAMHET. Se VERKSAMHET/Venne&Bekante.
 • 2007-06-06
 • Styrelsen 2007/08 är justerad för de fyllnadsval som ägde rum på Sommarmotet den 2/6 2007. Se VERKSAMHET/Styrelsen 2007/08.
 • 2006-08-30
 • Kalendariet för höstterminen 2007 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium ht 2007.
 • 2006-08-31
 • Rykande nytt (RN) nr 3/2007 är på även på Jamtamots sidor. Se JAMTLANDS TIDNING/RN 3/2007.
 • 2006-09-07
 • Diverse uppdateringar är på.
 • 2006-09-09
 • Sidan om Jamtamots insignier och regalier har utökats med åtskilliga bilder nytagna av br Hövdingen electus Hansson. Se HISTORIK/Insignier och regalier.
 • 2007-09-21
 • Annons för SAMARR 2007 är på. Se VERKSAMHET/SAMARR 2007.
 • 2007-11-08
 • "Broder Mathias Marsh in memoriam" utlagt på förstasidan, med länkning till Messn för texter. Se (under en begränsad tid) förstasidan.
 • 2007-11-09
 • Länksidan om bygdepresentationer har uppdaterats vad gäller en länk till Hotagens minne kommunerna. Se LÄNKAR/J-H-R:s bygdepresentationer/Krokoms kommun.
 • 2007-11-21
 • Br Walléns variant 2007 av Jamtamots logotyp är på. Se bl.a. förstasidan.
 • 2007-12-11
 • Ett embryo till en sida om Hederspristagaren 2008 har lagts ut. Se under HEDERSPRISET.
 • 2007-12-15
 • Sidan om Storjamtskommittén har uppdaterats med resultat från fyllnadsval ht 2007. Se KONSTELLATIONER / Storjamtskommittén.
 • Sidan om Jamtamots granskare genom åren med resultat från val ht 2007. Se HISTORIK / Granskare i Jamtamot genom åren.
 • 2007-12-15
 • Br Olof Edlers bilder från Julmotet den 8/12 2007 är på. Se VERKSAMHET / Venne & Bekant / 2007 / Julmote 8/12.