Genossen!
Wir müssen alles wissen!

Webstasi  –  Loggbok 2009

2009-01-09
 • En länk till Jamtkultur (om uttryck på jamtska och på trøndermål) är på. Se LÄNKAR / Språk / Uttryck och historier och LÄNKAR / Republiken / Republikens uttryck och historier.
 • 2009-01-21
 • Kalendarium för vårterminen 2009 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium vt 2009.
 • 2009-01-27
 • Lägg-ut:en på sidan 'Anmelan te mot' har uppgraderats. Se VERKSAMHET/Kalendarium vt 2009.
 • 2009-02-10 -- 2009-02-15
 • Diverse uppdateringar har utförts VERKSAMHET/Kalendarium vt 2009.
 • 2009-02-16
 • Förteckningarna över alla Storjamtar har uppdaterats utseendemässigt. Se HISTORIK/Förteckningar/Storjamtar.
 • 2009-04-17
 • Sidorna om 'Eric Festin' och 'Lycksalighetens ö' har uppdaterats utseendemässigt. Se DOKUMENT/Jamtlandica/Eric Festin respektive VERKSAMHET/Information/Lycksalighetens ö.
 • 2009-04-19
 • Styrelsen 2009/10 är på. Se VERKSAMHET/Styrelsen 2009/10.
 • 2009-06-05
 • Datum för Heimmot 2009 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium vt 2009.
 • 2009-08-12
 • Diverse uppdateringar av ´Jamtar i nationens tjänst' har gjorts. Se HISTORIK/Förteckningar/J:r i nationens tjänst.
 • 2009-08-13
 • Diverse justeringar/uppdateringar av interna länkar har gjorts.
 • 2009-08-25
 • Kalendarium för höstterminen 2009 är på. Se VERKSAMHET/Kalendarium ht 2009.
 • 2009-09-10
 • Rykande nytt (RN) nr 1/2009 är på. Se JAMTLANDS TIDNING / RN 1/2009. Jamtland Tidning/Rykande nytt/ RN 1/2009.
 • 2009-09-20
 • Fyllnadsval till styrelsen 2009/10 är noterade. Se VERKSAMHET/Styrelsen 2009/10.
 • 2009-10-13
 • Rykande nytt (RN) nr 2/2009 är på. Se JAMTLANDS TIDNING / RN 2/2009. Jamtland Tidning/Rykande nytt/ RN 2/2009.
 • 2009-12-04
 • Rykande nytt (RN) nr 3/2009 är på. Se JAMTLANDS TIDNING / RN 3/2009. Jamtland Tidning/Rykande nytt/ RN 3/2009.
 • 2009-12-06
 • Ett embryo till en sida om Hederspristagaren 2010 har lagts ut. Se under HEDERSPRISET.
 • 2009-12-15
 • En sida om Jamtlands Tidning (JT) nr 1/2009 är på. Se JAMTLANDS TIDNING / JT i format A4 / 2009:1.
 •