Rektu e jamta frå Flata  –  Jøyvan-falk

Starrslåtter-paus frå tien kring 1915-20
i skoga på Vedøyen i Strøm-sokknen

Vedjeön, Ströms socken
Klikk på bildn för e förstoring
  Starrslåtter-paus frå tien kring 1915-20 i skoga på Vedøyen i Strøm-sokknen. Venstren i bild et tjukkmjalka, mittren et amerikanskflesk, å høgren drekk kaffe, givetvis på fat. Legg marse te rabbôln (kjeppen som kaffepanna heng i), ljåan, refsan, kaffepanna, mjalkkruka, køntan, blautkjengan, Remingtongbårsa på køjvegga, ...  

Notere att orla tia, skogen, Vedøya, sokkna ha vørte dativbøygd te tien, skoga, Vedøyen, sokknen.