Valmotet den 8/5 1981

Gruppfoto vid Valmotet den 8/5 1981
Foto: Br Åke Rödin
Gruppfoto vid Valmotet den 8/5 1981
Rad 1 (stående på huk): Carl-Eric Ericsson, Kjell-Åke Sundelin, Erling Jacobsson [Gamlest], Gunnar Nilsson, Anders Häggman. Rad 2: Bengt Tandberg [sedermera Motets Yngst], Nils Sjölander, Tord Plantinger [Tyngst], Magnus Gunnarsson, Arne Nilsson, Mikael Lindberg, Hans-Peter Burman, Lars-Göran Larsson. Rad 3: Peter Öhrnell, Stefan Halvarsson, Per-Gunnar Norman, Bengt Ericsson. Rad 4: Lars Berghult, Karl-Gustaf Edung.