Stormotet den 24/2 1990

Gruppfoto vid Stormotet den 24/2 1990
Foto: Br 7-man
Gruppfoto i stentrappan på Norrlands nation vid Stormotet den 24/2
1990. I förgrunden syns 1990 års Hederspristagare Bo Oscarsson.