Ärtmotet den 13/4 1991

Foto vid Ärtmotet den 13/4 1991
Foto: Br 7-man
Mats Rolén gästade den 13/4 1991 Jamtamot och presenterade sitt historieverk Jämtlands och Härjedalens historia 1880-1980. Han underhöll jamtarna även med några sånger framförda med hjälp av den inom Jamtamot klassiska gitarren Maginotlinjen. Till höger på fotot syns brr Per-Ola Dovners och Lennart Nymans nunor.