Helgamässmotet den 4/11 1994

Gruppfoto vid Helgamässmotet den 4/11 1994
Foto: Br 7-man
Gruppfoto vid Helgamässmotet den 4/11 1994
Jamtar i järntrappan på Norrlands nation, hållandes
Tyngsten Erik Markstedt på sina axlar.