Jamtar på Birkarlarenneth år 1995

Jamtamots deltagande i det årligen återkommande Birkarlarenneth har alltid präglats av stor fyndighet och pondus, med självklara vinstutsikter rent tävlingsmässigt. P.g.a. arrangörernas osportsliga, djupt orättvisa och på förhand bestämda avgöranden till den egna föreningens fördel har dock Jamtamot alltsomoftast fått nöja sig med det s.k. stilpriset. Med facit i hand vet vi alla att det senare rimligen är ekvivalent med det egentliga 1:a-priset.
Foto: ???