N Br Storhaugen værdd te 2Q


 Foto: Deil ta e kort som a Stina Olsson i Härja-Jämt åg

  N Br Storhaugen vårte om afta 17/10 2001 væardd te 2Q
för åran* 2002 på nasjon at Norrland. Redaktörn för
Venne & Bekant gratulere te förtroennepostn.


Förtekkninger öve anner
Jamta som tjenstgjortt på nasjon* at Norrland.

  Notere att orle åre ha vørte dativbøygd te åran.