Br Brallan p bolagan

 

  Br Brallan p bolagan straks fre jul 2001.

  Notere att orle bolage ha vrte dativbygd te bolagan.