Stormote 22/3 2003

Nager bilda tegen ta a Ole Nilsson (å ein ta a Örjan Festin)

Seineste oppdatering: 2010-05-19


 
Heitvasskask å utställning. Frå i venster i bild e n Br Erik Arthur Egervärn,
n Br Jonas Egervärn, n Br Leif Festin å n Br NAMNNAMN synlein.
 Foto: Ole Nilsson


N Heders-ÖH, n Br Storjamtn Stefan "Halvar" Halvarsson, ha orle
 Foto: Ole Nilsson


 
Hederspristagarn, n Kjell-Erik Eriksson, spæla för jamtom
 Foto: Ole Nilsson


Hederspristagarn mæ diplom å Hederspris
 Foto: Ole Nilsson


JUBEL-medaljer vårl utdeile – E smärre kaos utbryt
 Foto: Ole Nilsson


Br Storjamtn Stefan Halvarsson erhåll JT-medaljn i guld
 Foto: Ole Nilsson


Br Storjamtn Nisse PM erhåll JT-medaljn i guld
 Foto: Ole Nilsson


Br Storjamtn Bo Oscarsson erhåll JT-medaljn i guld
 Foto: Ole Nilsson


Br Tomas Persson erhåll NYMAN-medaljn
 Foto: Ole Nilsson


Br Leif Festin erhåll STORMOTs-medaljn
 Foto: Ole Nilsson


Br Georg Hansson som nyutnämnd Storjamt
 Foto: Ole Nilsson


Br Leif Festin som nyutnämnd Storjamt
 Foto: Ole Nilsson


Br Örjan Festin som nyutnämnd Storjamt
 Foto: Ole Nilsson


Br Tomas Persson som nyutnämnd Storjamt
 Foto: Ole Nilsson


Br Storjamtn Jöns Fahlen vårl utsidd te Gamlest
 Foto: Ole Nilsson


Jamtan e samle i trapphalla* för fototgrafering
 Foto: Ole Nilsson


Nye sångboka vårl presentere ta a Staffan Sandler, Storjamt telike
 Foto: Ole Nilsson


Orllista vårl donere te Jamtamot.
Donatörer e n Br Torbjörn Junhov å n Br Bo Oscarsson
 Foto: Ole Nilsson


Br Storjamtn Tomas Nirsa aptere salutkanon å avfyre densåmmu
 Foto: Ole Nilsson


Auksjon å Stormot. Br Storjamtn Staffan Sandler mæ n klassisk n devis
 Foto: Ole Nilsson


Flagga modell Storjamt e åter i Jamtamot.
Brr Storjamtan Stefan Halvarsson å Lasse Forss i aksjon.
 Foto: Ole Nilsson


Yngstsupen vårl integen ta a Andreas Gustavsson, telike Storkær i Birkærom
 Foto: Örjan Festin


Dormasjon i stillheit – N Br Fredrik Johansson vile opp seg inför Nachspiele
 Foto: Ole Nilsson


Nachspiel på Kammara – Br Storjamtn Jöns Fahlen, Br Storjamtn Stefan Halvarsson å Br Lekarn Jacob Bolin.
 Foto: Ole Nilsson


Storjamtan Arne Rubensson, HP å Nisse Bergvall
 Foto: ???


Heimtraktan markere pao e karte
 Foto: ???


Jamsession
Br Storjamtn Hans-Peter "HP" Burman spæla å n Br Markus Hed lyssne.
 Foto: Ole Nilsson


* Orla trapphalln, Storjamtn ha vørte dativbøygd te trapphalla, Storjamta.