Sommarmote i Sigtuna 30/5 2003

E litte reportage skrevet ta a Br Halvar

Seineste oppdatering: 2003-06-04


 
Kulturgården - Sigtuna
Kulturgården i Sigtuna
 Foto: Inkognito


Vad är inte historia när det gäller Jamtamot? Netopp intet. Fredagen den 30 maj 2003 var ingalunda något undantag. Sommarmotet gick nämligen av stapeln i Sigtuna. Det notabla låg i att föreningen, såvitt känt, var där för blott tredje gången; tidigare tillfällen har varit åren 1918 och 1960. Utfärden skedde dock denna gång inte per ångbåt, utan billedes.

Förutvarande lokaler har varit Sigtuna stadshotell (1918) och en lokal vid namn Värdshuset Draken (1960) i nuvarande Drakegården. Denna gång avhölls Motet i en källarlokal i ett Stadshotellet mycket närliggande gult stenhus, i en lokal benämnd Stenkällaren, vackert beläget med trädgård mot Mälaren. En eloge till Broder ÖH för motlokalen; det bastanta träbordet med långbänkar omgivet av stenvalv gav rent medeltida stämning på Motet. Motet blev ett litet men naggande gott småmot, med en dubbeldusk deltagande Bröder. Det regnade tämligen ihärdigt denna afton, varför motet städse fick hållas inomhus.

Broder PM föredrog ur krönikan "Jamtamot 1915-1965" noteringar från motbesöket år 1918 och ovationer mötte föredragningen. Förevor även en lång och intensiv diskussion angående Jamtamots hittillsvarande fanor m.m., häri inräknat förekomsten av en eller flera flaggor; utmynnade debatten i en antalsmässigt klarläggande, inledande kartläggning utav dessa regalier.

I övrigt kan nämnas bl.a.:
  • att protokollet var föredömligt koncist och kort.
  • att Storjamten Blåtand var särdeles spirituell.
  • att de griljerade biffarna räckte mer än väl.
  • att tårtan var prima slisk.
  • att en myckenhet sång ur Sångboka uppstämdes.
  • att lotteriet gav god högvinstutdelning.
  • att inte heller å detta Mot (i likhet med år 1918) några ödesdigra beslut fattades;
  • dock att Jamtamot på ett antal punkter framgent ska ha ett fastare samarbete med Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV), ävensom att en Storsjöodjursfridlysningsskyltkommitté tillsattes.
Upsala den 2 juni 2003  /  N Halvar

Komplettering (av Br ÖH):
De kvarvarande bröderna badade framåt småtimmarna och gick in till nattpersonalen på hotellet och fick lov att smita in i Stadshotellets bastu innan gästerna skulle vakna. Sedan strövades och klättrades det omkring runt i kyrkoruiner i väntan på bussen som skulle ta oss tillbaka till Upsala.


Ur 50-årskrönikan "Jamtamot 1915-1965" (Sven-Bertil Jansson):
Men Jamtamot har också med förtjusning ägnat sig åt utfärder. Det tycks dock vara först med 1940-talet som denna verksamhet skjutit någon fart, för att så småningom utbilda sig till en tradition.
[...]
Den första utfärden daterar sig till den 12 maj 1918, då målet var Sigtuna Stadshotell. Till mälarstaden kom jamtarna med ångbåt, men hemresan blev ett problem. Protokollet ger en god bild av ett dåtida mot:
"Stämningen var ganska hög och diskussionen livlig. Br. Ekefelt föreslog att inga ödesdigra beslut skulle fattas. Jamtamot beslöt i enlighet härmed. Härefter utspann sig en livlig debatt om problemet hemresa till Upsala. Undertecknad föreslog skjuts till Märsta och därefter per järnväg till Upsala. Br. Ekefelt yrkade avslag, ansåg att förslaget om fortplantning var mindre lyckat, och ville i stället föreslå att jamtarna skulle stanna kvar över natten i någon av Sigtunas berömda ruiner. Br. Breijer instämde och förordade S:t Pers ruiner. Härpå följde en livlig diskussion. Br. Ekefelt föreslog kompromiss mellan sitt och undertecknads förslag: Jamtamot skulle stanna i Sigtuna, tills staden fått järnväg. Undertecknad kunde ej gå med på kompromissen. - Br. Pekka föreslog en mellankommande grogg, som skulle verka som tankeställare, innan beslut fattades. Detta beslöts. - Intermezzo: Ö.H. fattade glaset och talade vid en bottenfock om den eviga våren, om Mälarens blå vatten och om människornas odödliga själar. ''Det blånar i skyn och det blånar i böljorna. Vi höra sparvarna genom väggarna. Vi ha rest till Sigtuna för att fira vårens ankomst till oss. En helig ande svävar över oss, den eviga vårens ande. Det har Söderblom sagt. Leve våren!'' - Undertecknads förslag om skjuts till Märsta beslöts med tre röster mot två."

(t.f. Skrivare: Fredrik Åhman)
Sigtuna fick besök av jamtarna även 1960. (Värdshuset Draken)