Heimmote, telike Klumpmote,

i södeila* ta kommuna* Strömsund 19/7 2003

Fragment frå minnan* netekkne ta a Br Halvarius
Seineste oppdatering: 200310-31 (aotte bilder frao a Br Lundström)

 
Jamtamot har genom åren nyttjat ett antal kommunikationsmedel på sina Heimmot. Vid årets dito lördagen den 19 juli tillkom en ny begivenhet, nämligen rälsbuss. Det var Inlandsbanan som togs i besittning av en representativ skara bröder – bland dem Storjamten Blåtand i glänsande stil – för en enkel från Stan. Första anhalten blev Munkflohögens lagom befintliga perrong och station, varest Broder ÖH utgjorde mottagningskommitté. Motet övergick här till nästa kommunikativa transportmedel, en droskbuss med hyrkusk från Sikås-Hammerdal. Detta var en i sig utmärkt vehikel, men visade sig under pågående värmeperiod bli något i glyaste laget i sin avsaknad av klimatanläggning.

xxxx

Klumpen på Klumpen
 Foto: Andreas Lundström

Frukost på Klumpen
 Foto: Okänd

Broder ÖH beledsagade bröderna till sin hemby Klumpen. Där fingo deltagarna grädda eget tunnbröd, och bjöds på bl.a. rökt getkött. Det var särdeles gott. ÖH:s far förevisade med en apostlahästledes rundur byn, med beskådande av – inte minst – en kalkugn, varefter motet förfogade sig till en närbelägen älgskyttebana. Provskjutning med kikarsikte på stående pappälg vidtog. Noterbart är att Jamtamots salutkanon släpats med; den fick agera exekutionspluton för tvenne porslinstomtar, vilka effektivt dekapiterades.

Br Halvar skjuter skarpt
 Foto: Andreas Lundström

Gålbeinsuppgift – Bild nr 1
 Foto: Andreas Lundström

Gålbeinsuppgift – Bild nr 2
 Foto: Andreas Lundström

Nästa stopp blev Raftsjöhöjden, med ost- och vinprobering, åtföljt av intressanta utläggningar om getostens alla framställningsfinesser.

Ost- och vinprovning i Raftsjöhöjden
 Foto: Okänd

xxxx Dagen fortskred. Besök avlades i Gåxsjö, med avsyning av dess träkyrka. En från Hallen deltagande broder (den äldre) kunde i ett utlagt album med porträttgalleri till sin glädje konstatera att han i sin föregående släkt haft en kyrkvärd på stället. Vidare gjordes ett uppehåll i Hammerdal, där bröderna rastade vid vattentornet. Framåt aftonen uppnåddes Flata, där Storjamten Grossmeister i god vigör hälsade bröderna och övertog ciceronskapet, likaså i glänsande stil. Inledningsvis besöktes hembygdsgården, om vars historia der Grossmeister initierat kunde berätta. Motet avtågade ävenså till det närbelägna Flata hamn. Där låg ångaren M/S Svaningen, byggd år 1875, numera uppknissad och i avvaktan på högtidlig återinvigning dagen efter, den 20 juli. Noteras kan, att vattnet höll god badtemperatur. Ett par yngre bröder tog sig därför före – inspirerade av ett antal småpojkar – att äntra ångarens kommandobrygga för att därifrån, dymedelst diverse svanhopp och halvnelson med pik, företa rekorderliga magplask.

Br Rally i en tunna
 Foto: Andreas Lundström

Fortsättningsvis förde Grossmeistern bröderna till fascinerande industri- och fängelsehålemiljöer i Ulriksfors, ävensom till ett strax norr om Flata beläget berg; å sist nämnda ställe klättrade bröderna (nåja, inte precis alla) likt viga apor upp i ett därstädes befintligt, något svajande och ålderdomligt torn, vilket gav god utsikt och fina vyer över nejden och mer avlägsna trakter. Minnesvärt är även besöket å restauranten Hörnets pub, Inpöne.

Inpöne
 Foto: Andreas Lundström

Förhandlingar, fanhissning, ett och annat bad, skaffningsintag, lotteri med högvinster och – sent omsider – slafande i diverse dormitorier ägde rum å ÖH:s ute på Öhn i Ströms Vattudal befintliga fritidsfastighet. I det längsta vägrade Storjamten Blåtand fälla ihop klövarna. Omsider kom emellertid även han till ro.

Dagen efter besöktes Beppe Wolgers-museet på Öhn. Jamtamot innehar på Kammarn ett antal dikter i original av Beppe som skänktes av honom vid hans emottagande av Hederspriset 1975. Föreningen passade på att till museets samlingar överlämna kopior av dessa dikter.

Återfärden blev en enkel till Stan, men nu med landsvägsbuss.

C'est tout! /  N Halvar

* Notere att orla södeiln (m), kommun (m), minne (n) å n (m/artikel),
ha vørte dativbøygd te södeila, kommuna, minnan å a . Tebaker --^