Okkupasjonmote 13/9 2003

Nager bilda tegen ta a* Ole Nilsson

Seineste oppdatering: 200309-21


 
Br ÖH Gustav Jernberg (till vänster i bild) gratulerar Fredrik Olofsson
till dennes styrelsepost som Gillevärd primus.   Foto: Ole Nilsson


Br ÖH Gustav Jernberg (stående till vänster i bild) gratulerar Olof Orrell till dennes styrelsepost som Gillevärd secundus. Till vänster i bild syns Skrivaren Jacob Bolin.  Foto: Ole Nilsson


Gålbeinskærn Fredrik Berglund med en donation.
 Foto: Ole Nilsson


Gålbeinskærn Kalle Randau i en kontemplerande mod.
 Foto: Ole Nilsson


En inkommen donation presenteras av Br Hövdingen Erik Larsson.
 Foto: Ole Nilsson


Br Peter Dahlin, för kvällen vald till Tyngst, höjer sitt glas.
 Foto: Ole Nilsson


Foto i järntrappan
 Foto: Ole Nilsson


Konfirmationen av kvällens Gamlest, Br Christer Berglund, sker
genom Br ÖH Gustav Jernbergs fasta handslag.   Foto: Ole Nilsson


Nyskjuten älg serveras
 Foto: Ole Nilsson


Munskänken Christian Alsing med sin revolutionära bar.
 Foto: Ole Nilsson


Nachspiel på Kammarn. Br Storjamten Tomas Persson, gålbeiningen
Kalle Randau och Gamlesten, Br Christer Berglund.   Foto: Ole Nilsson


Två gamla och tungt medaljerade uvar, tillika Storjamtar,
i ett tillstånd av förnöjt minglande.   Foto: Ole Nilsson


En trött och/eller bekymrad br Markus Hed.
 Foto: Ole Nilsson


Br Fogden Erik Axel Nord blir utnämnd till velourjamt för hela läsåret
2003/04. Br ÖH Gustav Jernberg gratulerar.  Foto: Ole Nilsson


Br Fogden Erik Axel Nord får velour.
 Foto: Ole Nilsson