Medaljen år 2003 te minne ette a Carl Zetterström
utdeile 7/11 te a Marie Stensby 
Uttafor bibliotekan at Zetterström    Foto: Thomas Drugg


 
 
Publikum.
   Foto: Thomas Drugg


 
 
Kommittén för Jamtamotets bevarande gå beit på
å lås opp döra te biblioteke.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Omgruppering.   Foto: Thomas Drugg


 
 
N Ulf Rubensson les opp motiveringa för medaljen år 2003.
   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljöra år 2003, a Marie Stensby, få utmerkelsa si ...
   Foto: Thomas Drugg


 
 
... inklusive e diplom.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Applåder ...    Foto: Thomas Drugg


 
 
... å fanfarer.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Publikum åsi förnöjt prisutdeilinga.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Inspeksjon ta höstlauv.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Oppifrå sitt.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Publikum sitt frå sien.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljöra Stensby mæ medalj å diplom.   Foto: Thomas Drugg