Julmote 6/12 2003


Fragment frå minnan* netekkne ta a Br Halvarius frå Lihllhalla* i Berg, samt bilda tegen ta a* Br Rally frå Sveg i Herjedala* å
ta a* Br Gyllenhammar frå Valla pao Frøsøyen*.
Seineste oppdatering: 2004-01-08


 
Presidiet – Brr ÖH Gustav Jernberg och Skrivaren Jacob Bolin.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

En av de absoluta årliga höjdpunkterna inom Jamtamot är Julmotet, och årets upplaga ägde rum lördagen den 6 december. På sedvanligt, lagom stillsamt manér inleddes motet, denna gång i nya nationshusets i Upsala skivspelningslokal å övra våningen, med heitvasskask och toppsocker. Omsider infann sig en försvarlig mängd jamtar, nya som gamla bröder, och bland de senare noterades Storjamten Leijon, ävensom de numera något sällsynta Storjamtarna Stasi och Johannisson; den för aftonen i tidigt god form varande Storjamten och Onkeln Blåtand, iskrudad kravatt och medaljer, icke att förglömma. Den gedigna skaran förstärktes sedermera, varom mera nedan.

Motförhandlingar – Bröderna lyssnar andäktigt och kommenterar friskt.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Under förhandlingarna kom meddelandet att den å Helgamässmotet beslutade kammardörrsskylten numera hamnat på plats viss debatt åstad. Vad den utmynnade i är måhända något oklart, men bröderna var överlag mycket nöjda med konstruktionen.

Rösträkning i omgång nr 1 i Hedersprisvalet – Br Storjamten Ando "Blåtand" Andersson med sitt konsekventa sätt att markera röster.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Eljest var valet av Hederspristagare den stora begivenheten. Under första utslagsrundan agerade Storjamten Blåtand förnämlig rösträknare, noterande, inledningsvis, envar röst med vågräta streck, vilket var en god innovation. Till finalomgången infann sig en av Jamtamots "ständiga rösträknare", Storjamten Nisse Bergvall, varigenom styrseln i förfarandet än mer stadgades, och den närvarande skaran bröder utökades markant. Den andäktiga valproceduren utmynnade i att till Hederspristagare år 2004 utsågs Folke Boogh i Laxviken (om honom, se vidare heimsien at Jamtamot). Beskedet härom har förhoppningsvis kommit honom till del som en glad överraskning lagom till hans 75-årsdag på Luciadagen.

Br Storjamten Hans-Peter "HP" Burman accompanjerar på
sitt eget vis röstinsamlingen i omgång nr 2 i Hedersprisvalet.

 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Rösträkning i omgång nr 2 i Hedersprisvalet.
Br Storjamten Ando "Blåtand" Andersson i sitt esse.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Piskan viner – Br Storjamten Stefan "Halvar" Halvarsson
ger br ÖH Gustav Jernberg en fysisk fadäs.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Till Gamlest utsågs nämnde Storjamt Bergvall, och till Tyngst Storjamten Leijon. Efter sedvanlig grupporträttering bar det så av apostlahästledes upp till slottet och Gunillaklockan, under ledning av utsedde confanioneren Berglund (CB), vilken med god svansföring taktfast förande luvan utgjorde avanten till efterföljande arrièregarde.

Jamtamots fantåg på väg upp till Gunilla-klockan.
I täten syns fanbäraren, br Christer Berglund.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Framkomna till klockstapelavsatsen hälsades motet av den redan ditkomne Storjamten Burman; vis av fjolårets genomsvettiga andtrutenhet hade han denna gång förfogat sig från nationen dymedelst hyrkusk, således en enkel, inte till stan, men väl till fruntimret Gunilla. Följde där i någon minusgrad och en gnutta snö intag av varm glögg, diverse körsång – förstärkt genom operasångaren broder Anders Larssa – och brandtal av ingen mindre än Gudfadern för den s k "Krokomsmaffian", broder Marjasin, utgörande en mycket engagerad parafras på "Tomten", d.v.s.: "Midvinternattens köld är hård".

Storjamten Hans-Peter Burman i eget majestät vid Gunilla-klockan.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Vid Gunilla-klockan – Brr Andreas Gyllenhammar och Fredrik Erixon.
I bakgrunden skymtar (till vänster i bild) br Storjamten Ando "Blåtand" Andersson, och i mitten (närmast Erixon) br Storjamten PM.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Vid Gunilla-klockan – Br Lekaren Andreas Lundström spelar
ett trumpetsolo, notassisterad av br Fredrik Johansson.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Gunilla-klockan sett snett underifrån.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Vid Gunilla-klockan – Sånganförare PM, br Storjamt tillika, försöker
nå en överensstämmelse mellan stämgaffel och sångare.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Vid Gunilla-klockan – Brr Stefan Tjärnback, Rolf Hilleberg, Michael
Blom, Storjamten Anders Johannisson och Skrivaren Jacob Bolin.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Br Michael "Marjasin" Blom brandtalar vid Gunilla-klockan.
Assistenter är brr Fredrik Johansson och Johan Nilsson.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Br ÖH Gustav Jernberg håller upp en till Jamtamot donerad unionsfana.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Åter tillbaka på nationen väntade det av Sällskapet Julbordets Vänner (SJV), under ledning av bröderna Gillevärdarna, uppdukade marvelösa julbordet med – som gastrostofiliska pärlor – egeninlagd jamtsill och exklusiva grisfötter. Under middagen förekom en myckenhet sång, mycket förtjänstfullt beledsagad av broder Lekarens trumpetande. En surpris var ett mellanspel av besökande galanta damer, Härja-Jämts luciakör, som framförde bejublade nummer, med även ett och annat snuskinslag. Därtill företogs lotteridragning med vissa inslag av högvinster.

Systerföreningen Härja-Jämt lussar för Jamtamot.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Halvarlotteri – Brr Storjamtarna Per-Gunnar "PG" Norman och
Stefan "Halvar" Halvarsson drar och offentliggör lottnummer.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Synlig skjortknapp – Br Storjamten Tomas "Rally" Persson trivs på Julmot.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

Br Andreas "Storhaugen" Sjödin, Chorus Virorums
ordförande Ulf R Lindgren och br Pedro Westerdahl.
 Foto: Br Storjamten Tomas Persson (t.f. Red)

Motet förflyttade sig så småningom upp på Kammarn för Nachspiel, som pågick till frampå småtimmarna, under avnjutande av huskut agréabel jamtmusik från Jamtamots eminenta akustiskt-elektroniska spælamaskin.

C'est tout! /  N Halvar

Stilleben på jamtskt vis.
 Foto: Br Andreas Gyllenhammar

* Notere att orla minne (n), Lihllhalln (m), Herjeådalen (m), Frøsøya (f)  å  n (m,[art])
ha vørte dativbøygd te minnan, Lihllhalla , Herjedala, Frøsøyen å a. Tebaker --^