Prismote 19/3 2004

Fragment frå minnan* netekkne ta a Br Halvarius frå Lihllhalla* i Berg
å
bilda tegen ta a* Br Redaktörn Ole Nilsson frå Mörsil
(tvo bilder lell tegen ta a* Br Storjamten Örjan Festin frå Hakkås).
Seineste oppdatering: 2004-04-26


 
Årets utdelning av Jamtamots Hederspris har ägt rum. Det skedde vid Prismotet den 19 mars å Norrlands nation i Uppsala. Dagen till ära fick Jamtamot plats i Gamla huset, men endast i Inre Läs; denna anrika lokal med kristallkronor, ett och annat porträtt och t.o.m. sjöutsikt (nåja, åtminstone en vy över Fyrisån) är i sig gedigen, men visst blev det en smula trångt att där avhålla både förhandlingar och sedermera middagssittning. I "Stenholmska spisen" – uppkallad efter framlidne Storjamten Ture Stenholm, Sveg – brann tyvärr ingen brasa, eftersom ingen vedkommitté tillsatts. Däremot fungerade ånyo den virtuella teckningslistan på Internätet, vilket resulterade i att Presidiet: Överhövdingen Jernberg, Ås och Skrivaren Bolin, Pilgrimstad, kunde skåda ut över det största antalet motbröder på länge. I den talrika skaran märktes bl.a. äldre bröder som Storjamtarna Bo Oscarsson, Aspås, Arne Rubensson, Stugun och Erik Eriksson, Bredkälen/Flata. Den sistnämnde, numera emeriterade hydrologiprofessorn Eriksson, kom med i Jamtamot redan 1945 (ÖH 1953). Han underhöll nu som Gamlest en god stund motet med intressanta tillbakablickar på den tidens – och en bit in på 1950-talet – förelupna mots personligheter och verksamhet. – Däremot saknades Storjamten och fjällmannen Blåtand, som enligt uppgift var på friing i Långsådalen, alternativt Frankrike.

Under förhandlingarna uppstod, som alltid, en del meningsskiljaktigheter som föranledde votering och här blev det rena uppvisningsvoteringar, där Jamtamots voteringsförfarande med 2 rösträknare och den listiga posten Spegel borde vara en modell för alla sant demokratiska sammanslutningar.

Som sagt: Hederspriset. Det instiftades på Stormotet 1973, och utdelades första gången på Julmotet samma år till pristagaren Karl-Fredrik Jehrlander, Östersund. Årets upplaga var alltså nr 32, men 34 pris har utdelats, eftersom det två gånger utsetts tvenne pristagare samma år (därtill har en gång ett specialpris utdelats i Nord-Trøndelag, i Stiklestad, sommaren 1981 till Arnljotskådespelaren Arne Aas, i "Spelet om Heilag Olav"). Nu i år gick priset till Folke Boogh, Laxviken, för hans mångåriga insatser i och för timmerflottningens och gamla tiders skogsarbetes dokumenterande, vilket resulterat i ett förnämligt flottningsmuseum. Boogh tackade varmt för det av Karl Gustav Lindblad i Böle, Rätan, tillverkade priset, en kopia i skala 1:3 av Storsjöodjurssaxen jämte diplom. Här relateras inget ytterligare om Booghs insatser – se i stället LT-artikeln från den 25 mars 2004. Boogh underhöll också motet länge och mycket muntert med historik, anekdoter och historier från sin intressanta levnadsbana, och efter detta valdes han under jubel in i Jamtamot.

Jamtamots Gillevärdar, Krokomsduon Olofsson och Orell, såg som vanligt till att skaffningen blev av det förnämligare slaget: Redan under slutet av förhandlingarna fick bröderna göra sig en riktig jamtsk "bæta" på tunnbröd, för att stå sig förhandlingstiden ut. Därefter, under själva sittningen, serverades en gedigen Burgundisk köttgryta, och som avslutning; prima slisk i form av fruktsallad med "Zabaione", en sorts vinkräm som det, enligt uppgift från Gilleverket, gått åt mycket stora mängder s k "kockvin" för att utprova de rätta proportionerna av, allt oegennyttigt avsmakat, just för att motet skulle få den ultimata sliskanrättningen.

Under middagen förekom givetvis också en myckenhet allsång ur Jamtamots nya sångbok, under ledning av Lekaren Lundström från Rödön.

Vid middagen noterades också ett par särdeles utsökta donationer: dels av Storjamten Oscarsson en dryckesflaska med ett unikt sigill, att sparas till Stormotet 2005, dels en ny magnifik ÖH-klubba, modell tyngre (8kg), tillverkad av Jamtamots Redaktör Ole Nilsson i Bringåsen. Se även en LT-artikel från den 27 mars 2004.

Ett antal gålbeinskarlar valdes också in i föreningen efter vederbörliga redovisningar av gålbeinsuppgifter, under ledning av Goden och ceremonimästaren Norberg, Bruksvallarna: en ny medlem av Krokomsmaffian, Simon Falck, Undrom, Hederspristagaren Folke Boogh, Laxviken, Nyllet, Uppsala (men med påbrå från Lit) och Andreas Karlsson från Strinne, Sollefteå (från Strindbergs ursprungstrakter).

Vid efterföljande Nachspiel å Kammarn spelades som vanligt "Brännholm"; men en vinyl av Cedermarken om Fjälltoppens ros (?) kan bli en värdig utmanare på Jamtamots tio i topp-lista och framdeles allvarligt hota den mångåriga listettan Brännholm.

C'est tout! /  N Halvar (mæ fleir)Heitvasskask
 Foto: Br Ole Nilsson

N br Michael "Marjasin" Blom.
 Foto: Br Ole Nilsson

Jamtan sett oförskemt bekvemt.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br Storjamten, telike Hederspristagarn 1990, Bo Oscarsson på Mot.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br Ando Sundelin studer(e) VR-klåbbe i 3d.
 Foto: Br Örjan Festin

N br Red Ole Nilsson ha just överlemne nye ÖH-klåbba te n br ÖH.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br ÖH Gustav Jernberg mæ nye ÖH-klåbben*.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br CB (Christer Berglund) messe om Karolinermarschn.
 Foto: Br Ole Nilsson

N seriös min – N br Lekarn Andreas Lundström inspekter(e) fotografn.
 Foto: Br Ole Nilsson

N fåndersam br Michael "Marjasin" Blom å n blikkanne br Markus Hed.
 Foto: Br Ole Nilsson

Gålbeinredovisning nr 1 – N Simon Falck i aksjon.
 Foto: Br Ole Nilsson

Nyinval nr 2 – Hederspristagarn Folke Boogh vål helse välkömmen in i Jamtamot ta a* br Go Magnus Norberg.
 Foto: Br Ole Nilsson

Hederspristagarn år 2004, n Folke Boogh.
 Foto: Br Ole Nilsson

N hongru n br Fredrik Johansson et luve (som höre te br Storjamtn Tomas "Rally" Persson).
 Foto: Br Ole Nilsson

Nyinval nr 3 – N Nyllet vål helse välkömmen in i Jamtamot ta a* br Go Magnus Norberg.
 Foto: Br Ole Nilsson

Nyinval nr 4 – N Andreas Karlsson vål helse välkömmen in i Jamtamot ta a* br Go Magnus Norberg.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br Storjamtn Erik Eriksson som n nyutnemnd n Gamlest.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br Storjamten Örjan Festin som n nyutnemnd n Tyngst.
 Foto: Br Ole Nilsson

Gruppfoto – Stim i trapphalla*.
 Foto: Br Ole Nilsson

N br ÖH Gustav Jernberg å n br Gamlestn Erik Eriksson hemæ meddagborlan*.
 Foto: Br Örjan Festin

N br Michael "Marjasin" Blom å n br Fredrik Johansson hemæ utspisningen*.
 Foto: Br Ole Nilsson

Skönsång ta e merittyngt e garde. Frå venster i bild e br Storjamtn Stefan Halvarsson, br Hederspristagarn 2004 Folke Boogh, br Storjamtn telike Hederspristagarn 1990 Bo Oscarsson å br ÖH Gustav Jernberg synlein.
 Foto: Br Ole Nilsson

Musrefsa i aksjon.
 Foto: Br Ole Nilsson

Halvarlotteri. Te höyger om utroparn e n br Ando Sundelin synlein.
 Foto: Br Ole Nilsson

N stolht n Halvarlotterivinnar – Br Mårten Oscarsson ha just vönne nage oersettlein.
 Foto: Br Ole Nilsson

* Notere att orla Lihllhalln (f), ÖH-klåbba (f), trapphalln (m), meddagborle (n), utspisninga (f)  å  n (m,[art]) ha vørte dativbøygd te Lihllhalla, ÖH-klåbben, trapphalla, meddagborlan, utspisningen å a. Tebaker --^