Medaljen år 2004 te minne ette a Carl Zetterström
utdeile 12/11 te n Torbjörn Junhov 
Medaljen vål påhängd.    Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn 2004, n Torbjörn Junhov, takke för medalja. N Ulf
Rubensson i Kommittén för Jamtamotets bevarande e officiant.
   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Publikum.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Uttaför bibliotekan at a Carl Zetterström hemæ
Trivialskolen på Stokke.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Trivialskola på Stokke.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Förtäring. Vy 1   Foto: Thomas Drugg


 
 
Förtäring. Vy 2.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Förtäring. Vy 3.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn Junhov erhåll diplome sett ...   Foto: Thomas Drugg


 
 
... å gjær e fårste okulerbesikting.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Uttafor Stocke matlokus.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Vy öve gårlplana.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn Junhov å n Ville Roempke, Carl Z-medaljör år 1995.
   Foto: Thomas Drugg