Julmote 4/12 2004
Seineste oppdatering: 2004-12-07
Nedanstående foton är tagna av br 7-man Nyllet.
For e tekstreportage skrevet ta a br Halvar, si  Rykande nytt 8/2004.

 
Förhandlingar – Br ÖH Ole Nilsson och br Skrivaren Simon Falck vid presidiet.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Jamtar – På den närmaste bänkraden syns brr Nils Bergvall, Hans-Peter Burman och Goden Mathias Marsh.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Effektiv bortstötningsprocess – Br PM påbörjar en reträtt från ett närliggande epicentrum i Br Gillevärden secundus Fredrik Olofssons kroppshydda.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Vykortsförsäljning till förmån för en ny salutkanon – Onkel Halvar manar till ett aktivt handlande.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Jamtamots fana – Br Storjamten Urban Leijon som fanbärare vid marschen upp till Gunillaklockan.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Stunden för eftertanke är snart inne – Brr tar de sista stegen upp till platsen vid Gunillaklockan.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Skönsång av Jamtamotkören vid Gunillaklockan – Från vänster i bild syns Brr PM, Stefan Halvarsson, Jonas Egervärn, Hans-Peter Burman, Karl-Göran Eriksson och Nils Bergvall. Delar av körmaskapet är inte med i bild.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Eldblåsaning vid Gunillaklockan – Br Tomas Persson (eller br Fredrik Johansson) försöker värma upp sumpklimatet i Uppsala.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Brandtal – Br Fredrik Erixon håller ett lysande brandtal. Assisterande illuminatörer är brr Michael Blom (t.v. i bild) och Andreas Gyllenhammar.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Förhandlingar i rödsken
 Foto: Br 7-man Nyllet

Inval i Jamtamot – Br Goden Mathias Marsh välkomnar br David Hirdman in i föreningen.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Hedersprisomröstning – Br Johan Nilsson följer spänt rösträknandet.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Gruppfoto i stora trappan – Br Andreas "Storhaugen" Sjödin hissas såsom Tyngst till skyarna.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Äntligen mat (cirka 23.00) – Brr Gillevärdarna primus Olof Orrell och secundus Fredrik Olofsson presenterar julbordet.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Julbordet – Från sill till skinka, och alla delikatesser däremellan.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Tradition – Brr uppvaktas av ett storstilat och skönsjungande Luciatåg à Härja-Jämt.
 Foto: Br 7-man Nyllet

Sittning – Jamtar i samspråk
 Foto: Br 7-man Nyllet

Yngstsupar – Yngstarna, tillika brr, Fredrik Johansson (drickandes) och Michael Blom (gurglandes) intar Yngstsuparna under överinseende av br Stefan Halvarsson. Till höger i bild syns även br Tomas Persson.
 Foto: Br 7-man Nyllet