Medaljen år 2005 te minne ette a Carl Zetterström
utdeile 11/11 te n Torsten Jonsson

Si även LT om tisdan 8/11 2005 å LT om laurdan 12/12 2005.


 
N Bo Oscarsson (ej i bild) præta om bakgronna te medaljutdeilinga.
   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn Torsten Jonsson ha vörte framkalle för
å höre medaljmotiveringa.    Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljmotiveringa vål opplesen ta a Bo.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljen vål terette før påhenginga.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljen vål påhengd.   Foto: Thomas Drugg


 
 
N Bo Oscarsson syne ta diploman för a Torsten Jonsson.
   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn inspektere glavert diplome sett.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Takktal.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Samling uttaför bibliotekan at a Carl Zetterström hemæ
Trivialskolen på Stokke.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Honnörborle.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn Torsten Jonsson uttafor Heimbygdgårla.   Foto: Thomas Drugg


 
 
Medaljörn Torsten Jonsson mæ blommer å allht.   Foto: Thomas Drugg