Prismote 4/3 2006


Seineste oppdatering: 2006-04-02

For e tekstreportage skrevet ta a br Halvar, si Rykande nytt 3/2006


 
Brr Storjamtan Hans-Peter Burman, n Stefan Halvarsson å n Bo Oscarsson.
 Foto 01: Fredrik Olofsson
Brr jamtan Mathias Marsh, n Christian Alsing, n Michael Blom å n Gustav Jernberg.
 Foto 02: Fredrik Olofsson
Hederspristagarn 2006, n br Lars-Persa.
 Foto 03: Markus Hed
Br ØH Magnus Norberg takke a br Storjamtn Bo Oscarsson ette di att han ha formedle donasjoner frå a br Torbjörn Junhov å bokførlagan Jengel.
 Foto 04: Markus Hed
prisutdeiling
Hederspristagarn 2006, n br Lars-Persa, å br ØH Magnus Norberg.
 Foto 05: Markus Hed
prisutdeiling
Hederspristagarn 2006, n br Lars-Persa, å br ØH Magnus Norberg.
 Foto 06: Markus Hed
N br Lars-Persa fatte gitarrn for å sjonge for jamtom.
 Foto 07: Markus Hed
Hederspristagarn, n br Lars-Persa, sjong "Je å a momma" for jamtom.
 Foto 08: Markus Hed
Hederspristagarn 2006.
 Foto 09: Markus Hed
konspirasjon à krokom
Nærmest kamera, fr.v. i bild, e brr Erik Larsson, Storjamtn Tomas
"Rally" Persson, Michael "Marjasin" Blom, Andreas "Storhaugen"
Sjödin, Stefan Tjärnback å Høvdingen Nyllet synlein. I
bakgronnen stå brr Storjamten Nisse Bergvall, Storjamten Stefan
"Halvar" Halvarsson, Lars-Persa å 7-man Magnus Bodin.
 Foto 10: Markus Hed
E fårste førsøyk te gruppfoto i jarntrappen.
 Foto 11: Markus Hed
Førsøyk nåmmer tvo.
 Foto 12: Markus Hed
Førsøyk nåmmer tri.
 Foto 13: Markus Hed
Førsøyk nåmmer fyre.
 Foto 14: Markus Hed
Førsøyk nåmmer femm.
 Foto 15: Markus Hed
Äntlein! Gruppfoto i jarntrappen.
 Foto 16: Markus Hed
Br t.f. Lekarn, tillike Lekarn emeritus, Dan Eriksson, leie sången.
 Foto 17: Fredrik Olofsson
sång à Jamtamotkørn
Brr Storjamtan Hans-Peter Burman, Stefan Halvarsson å n
Per-Gunnar Norman, samt n br Skrivarn Fredrik Olofsson.
I forgronnen e n br Storjamtn Nisse Bergvall synlein.
 Foto 19: Markus Hed
sång à Jamtamotkørn
Brr Storjamtan Nisse PM, Hans-Peter Burman, Stefan Halvarsson
å n Per-Gunnar Norman, samt n br Skrivarn Fredrik Olofsson.
 Foto 20: Markus Hed
N br Storjamtn HP syn ta tandgarnityre sett.
 Foto 21: Fredrik Olofsson
Huvve mot huvve.
Brr Storjamtan Stefan "Halvar" Halvarsson å Nisse Bergvall
I bakgronnen e n br David Jonasson synlein.
 Foto 22: Markus Hed
Ein ta Yngstom, tillike ein ta Granskarom,
n br Peter Dahlin, kontemplere.
 Foto 23: Fredrik Olofsson
Ein ta Yngstom, tillike ein ta Granskarom,
n br Peter Dahlin, takke for mata.

 Foto 24: Fredrik Olofsson

N annren ta Yngstom, tillike n annren ta Granskarom,
n br Andreas Sjödin, samle kraftan sine.
 Foto 25: Fredrik Olofsson
N annren ta Yngstom, tillike n annren ta Granskarom,
n br Andreas Sjödin, ette utført e værv.

 Foto 26: Fredrik Olofsson
Br konspiratorum, tillike br velour, monsieur Michael "Marjasin" Blom.
 Foto 28: Fredrik Olofsson
nachspiel på kammara
Brr Storjamtan Bo Oscarsson, Nisse Bergvall å Nisse PM.
 Foto 29: Markus Hed