Helgamessmote 3/11 2006


Seineste oppdatering: 2006-11-26

For e tekstreportage skrevet ta a br Halvar, si  Rykande nytt 8/2006.


 
Gruppfoto i järntrappan.
 Foto 01: 7-man
Br Johan Nilsson, br Stj Lars-Göran Larsson, och br Jonas Oscarsson.
 Foto 02: Olof Edler
Jamtamot emottar en av Presidenten signerad (och
därmed värdebeständig) sedel om 10 mark jamtska.
 Foto 03: Olof Edler
Jamtamot genom br ÖH emottar, från br Jonas Andersson,
en av Presidenten signerad (och därmed värdebeständig)
sedel om 10 mark jamtska.
 Foto 04: Olof Edler
Br Redaktören Oscarsson mässar. Til vänster i bild syns br
Munskänken Nyllet och till höger br 7-man János Nagy.
 Foto 05: Olof Edler
Br nyinvalde Olof Edler.
 Foto 06: Lars-Göran Larsson
Br nyinvalde Robert Hansson.
 Foto 07: Olof Edler
Br nyinvalde Jonas Andersson.
 Foto 08: Olof Edler
Verksamhet å Mot – Vid bordet närmast kameran sitter br nyinvalde Marcus Persson, br Goden Bodin, och br Hövdingen Lechner. Stående är br Fogden Wallén, br Skrivaren Olofsson, och br RYGGTAVLA. Längst bak i bild skymtar br ÖH i presidiet
 Foto 09: Olof Edler
Br nyinvalde Marcus Persson.
 Foto 10: Olof Edler
Br Gillevärden primus Erik Hammarström.
 Foto 11: Olof Edler
Br ØH Alsing mæ eksemplare sett ta sångboken at Jamtamotan.
 Foto 12: Olof Edler
... som han sææn stuppe ti brøstfikka si.
 Foto 13: Olof Edler
Br Stj Halvarius.
 Foto 14: Olof Edler
Br Stj Kentarius, tellike t.f. Leikar, sjong å leie allsången.
 Foto 15: Olof Edler
Br Hövdingen Etay Lechner.
 Foto 16: Olof Edler
Br nyinvalde Soheil Heidari.
 Foto 17: Olof Edler
Br Yngstn, tellike br Redaktørn, n Mårten
Oscarsson, inlee takke sett for mata.

 Foto 18: Olof Edler
Br Yngstn Oscarsson inta Yngstsupen senn ...
 Foto 19: Olof Edler
... å få mæ assistans frå Skrivara Yngstluva på plass.
 Foto 20: Olof Edler
Gålbeiningen Olov Oscarsson vål utfråge. Te venster
e br Goden Bodin synlein å te høger skymte n br ØH.

 Foto 21: Jonas Oscarsson